« 2019年12月 | トップページ | 2020年2月 »

2020年1月31日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200131

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Kaj la fido estas realigo de esperataĵoj, provado de aferoj ne vidataj. (Hebreoj 11:1)

 さて、信仰は、望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。(ヘブル11章1節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして la fido信仰は estas realigo現実にすること de…の esperataĵoj望んでいること, provado試すこと de…の aferoj事々 ne vidataj見られない.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

El profundo mi vokas Vin, ho Eternulo. (Psalmaro 130:1)

 主よ 深い淵から私はあなたを呼び求めます。(詩篇130篇1節)

2020年1月30日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200130

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Mi do vin petas, fratoj, pro la kompatoj de Dio, ke vi prezentu viajn korpojn kiel vivantan oferon, sanktan, plaĉantan al Dio, kio estas via racia servo. (Romanoj 12:1)

 ですから、兄弟たち、私は神のあわれみによって、あなたがたに勧めます。あなたがたのからだを、神に喜ばれる、聖なる生きたささげ物として献げなさい。それこそ、あなたがたにふさわしい礼拝です。(ローマ12章1節)

<Vortkajero 単語帳>

Mi私は doだから vinあなたがたに petas願う, fratoj兄弟たち, pro…故に la kompatojあわれみ de…の Dio神, ke以下のことを viあなたがたは prezentu提示する viajnあなたがたの korpojn体を kiel…として vivantan生ける oferonささげ物を, sanktan聖なる, plaĉantan喜ばれる al…に Dio神, kioそれが estas…だ viaあなたがたの racia分別のある servo礼拝.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

El profundo mi vokas Vin, ho Eternulo. (Psalmaro 130:1)

 主よ 深い淵から私はあなたを呼び求めます。(詩篇130篇1節)

2020年1月29日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200129

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Instruu al mi plenumi Vian volon, ĉar Vi estas mia Dio; / Via bona spirito gvidu min sur ebena tero. (Psalmaro 143:10)

 あなたのみこころを行うことを教えてください。あなたは私の神であられますから。あなたのいつくしみ深い霊が 平らな地に私を導いてくださいますように。(詩篇143篇10節)

<Vortkajero 単語帳>

Instruu教えよ al…に mi私 plenumi遂行する Vianあなたの volon意思を, ĉarなぜなら…だから Viあなたは estas…だ mia私の Dio神; / Viaあなたの bona善良な spirito霊が gvidu導く min私を sur…で ebena平らな tero地.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

El profundo mi vokas Vin, ho Eternulo. (Psalmaro 130:1)

 主よ 深い淵から私はあなたを呼び求めます。(詩篇130篇1節)

2020年1月28日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200128

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Sed mi diras: Iradu laŭ la Spirito, kaj la deziregon de la karno vi ne plenumos. (Galatoj 5:16)

 私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、肉の欲望を満たすことは決してありません。(ガラテヤ5章16節)

<Vortkajero 単語帳>

Sedしかし mi私は diras言う: Iradu歩け laŭ…に従って la Spirito聖霊, kajそうすれば la deziregon強い欲望を de…の la karno肉 viあなたは ne plenumos満たす.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

El profundo mi vokas Vin, ho Eternulo. (Psalmaro 130:1)

 主よ 深い淵から私はあなたを呼び求めます。(詩篇130篇1節)

2020年1月27日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200127

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

   Ni do celu tion, kio apartenas al paco kaj al reciproka edifo. (Romanoj 14:19)

 ですから、私たちは、平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。(ローマ14章19節)

<Vortkajero 単語帳>

Ni私たちは doだから celu追求しよう tionそれを, kio…ところのもの apartenas…属する al…に paco平和 kajと al…に reciprokaお互いの edifo感化.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

El profundo mi vokas Vin, ho Eternulo. (Psalmaro 130:1)

 主よ 深い淵から私はあなたを呼び求めます。(詩篇130篇1節)

2020年1月26日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200126

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Konsumiĝas mia karno kaj mia koro; / Sed la fortikaĵo de mia koro kaj mia parto estas Dio por eterne. (Psalmaro 73:26)

 この身も心も尽き果てるでしょう。しかし 神は私の心の岩 とこしえに 私が受ける割り当ての地。(詩篇73篇6節)

<Vortkajero 単語帳>

Konsumiĝas消耗する mia私の karno体 kajと mia私の koro心; / Sedしかし la fortikaĵo要塞 de…の mia私の koro心 kajそして mia私の parto受ける分 estas…です Dio神は por eterne永遠に.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

El profundo mi vokas Vin, ho Eternulo. (Psalmaro 130:1)

 主よ 深い淵から私はあなたを呼び求めます。(詩篇130篇1節)

 

Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇20-4

El profundo mi vokas Vin, ho Eternulo. (Psalmaro 130:1)

 主よ 深い淵から私はあなたを呼び求めます。(詩篇130篇1節)

2020年1月25日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200125

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Ni do estas ambasadoroj pro Kristo, kvazaŭ Dio per ni petadus; ni vin petegas pro Kristo, repaciĝu al Dio. (2 Korintanoj 5:20)

 こういうわけで、神が私たちを通して勧めておられるのですから、私たちはキリストに代わる使節なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。(Ⅱコリント5章20節)

<Vortkajero 単語帳>

Ni私たちは doだから estas…である ambasadoroj大使 pro…に代わって Kristoキリスト, kvazaŭあたかも…のように Dio神が per…によって ni私たち petadus願っている; ni私たちは vinあなたに petegas強く願っている pro…に代わって Kristoキリスト, repaciĝu和解せよ al…に対して Dio神.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Se la Eternulo ne konstruas la domon,
Tiam vane laboras super ĝi ĝiaj konstruantoj;
Se la Eternulo ne gardas urbon,
Tiam vane maldormas la gardanto. (Psalmaro 127:1)

 主が建てるのでなければ 建てる者の働きはむなしい。

主が町を守るのでなければ 守る者の見張りはむなしい。(詩篇127篇1節)

2020年1月24日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200124

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Estu kuraĝaj kaj fortaj, ne timu, kaj ne sentu teruron antaŭ la reĝo de Asirio kaj antaŭ la tuta homamaso, kiu estas kun li, ĉar kun ni estas pli, ol kun li: (2 Kroniko 32:7)

 強くあれ。雄々しくあれ。アッシリアの王や、彼とともにいるすべての大軍を恐れてはならない。おののいてはならない。彼とともにいる者よりも大いなる方が、私たちとともにいてくださるから。(Ⅱ歴代誌32章7節)

<Vortkajero 単語帳>

Estu kuraĝaj勇敢であれ kajそして fortaj強く, ne timu恐れるな, kajそして ne sentu感じるな teruron恐怖を antaŭ…の前で la reĝo王 de…の Asirioアッシリア kajそして antaŭ…の前で la tuta全 homamaso人類, kiu…ところの estas kun li彼と一緒にいる, ĉarなぜなら…だから kun…とともに ni私たち estas pliより大きい, ol…より kun li彼と一緒にいる:

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Se la Eternulo ne konstruas la domon,
Tiam vane laboras super ĝi ĝiaj konstruantoj;
Se la Eternulo ne gardas urbon,
Tiam vane maldormas la gardanto. (Psalmaro 127:1)

 主が建てるのでなければ 建てる者の働きはむなしい。

主が町を守るのでなければ 守る者の見張りはむなしい。(詩篇127篇1節)

2020年1月23日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200123

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

provizante por si bonan fundamenton kontraŭ la venonta tempo, por ke ili ektenu la efektivan vivon. (1 Timoteo 6:19)

 来たるべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、まことのいのちを得るように命じなさい。(Ⅰテモテ6章19節)

<Vortkajero 単語帳>

provizante用意する por…のため si自分 bonan良い fundamenton土台を kontraŭ…に対して la venonta来たるべき tempo時, por ke以下のために ili人々が ektenu保ち始める la efektivan本当の vivonいのちを.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Se la Eternulo ne konstruas la domon,
Tiam vane laboras super ĝi ĝiaj konstruantoj;
Se la Eternulo ne gardas urbon,
Tiam vane maldormas la gardanto. (Psalmaro 127:1)

 主が建てるのでなければ 建てる者の働きはむなしい。

主が町を守るのでなければ 守る者の見張りはむなしい。(詩篇127篇1節)

2020年1月22日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200122

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

La Sinjoro ne malrapidas pri la promeso, kiel iuj malrapidecon kalkulas; sed paciencas al vi, volante, ne ke iuj pereu, sed ke ĉiuj venu al pento. (2 Petro 3:9)

 主は、ある人たちが遅れていると思っているように、約束を遅らせているのではなく、あなたがたに対して忍耐しておられるのです。だれも滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。(Ⅱペテロ3章9節)

<Vortkajero 単語帳>

La Sinjoro主は ne malrapidas遅れていない pri…について la promeso約束, kiel…のように iujある人たちが malrapidecon遅延を kalkulas計算する; sedそうではなく paciencas忍耐している al…に対して viあなたがた, volante…を望んで, ne ke…ではなく iujある人たちが pereu滅ぶ, sedそうではなく ke ĉiujすべての人たちが venu来る al…に pento悔い改め.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Se la Eternulo ne konstruas la domon,
Tiam vane laboras super ĝi ĝiaj konstruantoj;
Se la Eternulo ne gardas urbon,
Tiam vane maldormas la gardanto. (Psalmaro 127:1)

 主が建てるのでなければ 建てる者の働きはむなしい。

主が町を守るのでなければ 守る者の見張りはむなしい。(詩篇127篇1節)

2020年1月21日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200121

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Pri nenio trozorgu; sed pri ĉio, per preĝo kaj peto kun dankesprimo, viaj deziroj sciiĝu al Dio. (Filipianoj 4:6)

 何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもってささげる祈りと願いによって、あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。(ピリピ4章6節)

<Vortkajero 単語帳>

Pri nenio何についても…ない trozorgu考えすぎる; sedそうではなく pri ĉioすべてについて, per…によって preĝo祈り kajと peto願い kun…を伴う dankesprimo感謝, viajあなたがたの deziroj要望が sciiĝu知らされる al…に Dio神.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Se la Eternulo ne konstruas la domon,
Tiam vane laboras super ĝi ĝiaj konstruantoj;
Se la Eternulo ne gardas urbon,
Tiam vane maldormas la gardanto. (Psalmaro 127:1)

 主が建てるのでなければ 建てる者の働きはむなしい。

主が町を守るのでなければ 守る者の見張りはむなしい。(詩篇127篇1節)

2020年1月20日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200120

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

   Tial, ĉirkaŭzoninte la lumbojn de via menso, estu sobraj kaj esperadu perfekte la gracon alportotan al vi en la malkaŝo de Jesuo Kristo; (1 Petro 1:13)

 ですから、あなたがたは心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れるときに与えられる恵みを、ひたすら待ち望みなさい。(Ⅰペテロ1章13節)

<Vortkajero 単語帳>

Tialそれだから, ĉirkaŭzoninte巻き付けよ la lumbojn腰を de…で viaあなたがたの menso考え, estu sobrajしらふでいよ kajそして esperadu待ち望め perfekte完全に la gracon恵みを alportotanもたらされる al…に viあなたがた en…に la malkaŝo出現 de…の Jesuoイエス Kristoキリスト;

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Se la Eternulo ne konstruas la domon,
Tiam vane laboras super ĝi ĝiaj konstruantoj;
Se la Eternulo ne gardas urbon,
Tiam vane maldormas la gardanto. (Psalmaro 127:1)

 主が建てるのでなければ 建てる者の働きはむなしい。

主が町を守るのでなければ 守る者の見張りはむなしい。(詩篇127篇1節)

2020年1月19日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200119

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Sed jen: Tiu, kiu semas ŝpare, ankaŭ rikoltos ŝpare; kaj tiu, kiu semas malavare, ankaŭ rikoltos malavare. (2 Korintanoj 9:6)

 私たちが伝えたいことは、こうです。わずかだけ蒔く者はわずかだけ刈り入れ、豊かに蒔く者は豊かに刈り入れます。(Ⅱコリント9章6節)

<Vortkajero 単語帳>

Sedしかし jenごらんなさい: Tiu以下の人は, kiu semas蒔く ŝpareけちけちして

, ankaŭもまた rikoltos収穫する ŝpare少し; kajそして tiu以下の人は, kiu semas蒔く malavare物惜しみしないで, ankaŭもまた rikoltos収穫する malavare豊かに.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Se la Eternulo ne konstruas la domon,
Tiam vane laboras super ĝi ĝiaj konstruantoj;
Se la Eternulo ne gardas urbon,
Tiam vane maldormas la gardanto. (Psalmaro 127:1)

 主が建てるのでなければ 建てる者の働きはむなしい。

主が町を守るのでなければ 守る者の見張りはむなしい。(詩篇127篇1節)

 

Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇20-3

  Se la Eternulo ne konstruas la domon,
Tiam vane laboras super ĝi ĝiaj konstruantoj;
Se la Eternulo ne gardas urbon,
Tiam vane maldormas la gardanto. (Psalmaro 127:1)

 主が建てるのでなければ 建てる者の働きはむなしい。

主が町を守るのでなければ 守る者の見張りはむなしい。(詩篇127篇1節)

2020年1月18日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200118

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

En la sepa fojo tiu diris: Jen malgranda nubo, kiel manplato de homo, leviĝas de la maro. (1 Reĝoj 18:44)

 七回目に若い者は、「ご覧ください。人の手のひらほどの小さな濃い雲が海から上っています」と言った。(Ⅰ列王記18章44節)

<Vortkajero 単語帳>

En…に la sepa七 fojo回目 tiuその人は diris言った: Jenごらんなさい malgranda小さな nubo雲, kiel…のような manplato手のひら de…の homo人, leviĝas上がっている de…から la maro海.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Kiuj semas kun larmoj,
Tiuj rikoltos kun kanto. (Psalmaro 126:5)

 涙とともに種まく者は

喜び叫びながら刈り取る。(詩篇126篇5節)

2020年1月17日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200117

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Vi do estas la korpo de Kristo, kaj membroj en ĝi, ĉiu laŭ sia parto. (1 Korintanoj 12:27)

 あなたがたはキリストのからだであって、一人ひとりはその部分です。(Ⅰコリント12章27節)

<Vortkajero 単語帳>

Viあなたがたは doだから estas…です la korpo体 de…の Kristoキリスト, kajそして membroj一員 en…の中の ĝiそれ, ĉiuすべて laŭ…に従って sia自分の parto部分.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Kiuj semas kun larmoj,
Tiuj rikoltos kun kanto. (Psalmaro 126:5)

 涙とともに種まく者は

喜び叫びながら刈り取る。(詩篇126篇5節)

2020年1月16日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200116

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Milda respondo kvietigas koleron; / Sed malmola vorto ekscitas koleron. (Sentencoj 15:1)

 柔らかな答えは憤りを鎮め、激しいことばは怒りをあおる。(箴言15章1節)

<Vortkajero 単語帳>

Milda柔和な respondo応えは kvietigas静かにする koleron怒りを; / Sedしかし malmola激しい vortoことばは ekscitas刺激する koleron怒りを.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Kiuj semas kun larmoj,
Tiuj rikoltos kun kanto. (Psalmaro 126:5)

 涙とともに種まく者は

喜び叫びながら刈り取る。(詩篇126篇5節)

2020年1月15日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200115

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

ke ili ne parolu malbonon pri iu ajn, estu ne malpacemaj, sed dolĉanimaj, montrantaj ĉian mildecon al ĉiuj homoj. (Tito 3:2)

 また、だれも中傷、柔和で、すべての人にあくまで礼儀正しい者になるようにしなさい。(テトス3章2節)

<Vortkajero 単語帳>

ke以下のことを ili彼らは ne parolu語るな malbonon悪いことを pri…について iu ajnだれでも, estu…であれ ne malpacemaj争わない, sedそうではなく dolĉanimaj優しい思いの, montrantaj示している ĉianすべての mildecon柔和を al…に対して ĉiujすべての homoj人々.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Kiuj semas kun larmoj,
Tiuj rikoltos kun kanto. (Psalmaro 126:5)

 涙とともに種まく者は

喜び叫びながら刈り取る。(詩篇126篇5節)

2020年1月14日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200114

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Sed vi, ho homo de Dio, forsaviĝu de tiaj aferoj, kaj sekvu justecon, piecon, fidon, amon, paciencon, mildecon. (1 Timoteo 6:11)

 しかし、神の人よ。あなたはこれらのことを避け、義と敬虔と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。(Ⅰテモテ6章11節)

<Vortkajero 単語帳>

Sedしかし viあなた, hoおぉ homo人 de…の Dio神, forsaviĝu遠く逃れよ de…から tiajそれらの aferoj事柄, kajそして sekvu追え justecon義を, piecon敬虔を, fidon信仰を, amon愛を, paciencon忍耐を, mildecon柔和を.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Kiuj semas kun larmoj,
Tiuj rikoltos kun kanto. (Psalmaro 126:5)

 涙とともに種まく者は

喜び叫びながら刈り取る。(詩篇126篇5節)

2020年1月13日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200113

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

   Petu, kaj estos donite al vi; serĉu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi; (Mateo 7:7)

 求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。たたきなさい。そうすれば開かれます。(マタイ7章7節)

<Vortkajero 単語帳>

Petu求めよ, kajそうすれば estos donite与えられる al…に viあなたがた; serĉu探せ, kajそうすれば viあなたがたは trovos見出す; frapuたたけ, kajそうすれば estos malfermite開けられる al…に viあなたがた;

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Kiuj semas kun larmoj,
Tiuj rikoltos kun kanto. (Psalmaro 126:5)

 涙とともに種まく者は

喜び叫びながら刈り取る。(詩篇126篇5節)

2020年1月12日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200112

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Sed al ĉiuj, kiuj lin akceptis, li donis la rajton fariĝi filoj de Dio, al la kredantoj al lia nomo, (Johano 1:12)

 しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子どもとなる特権をお与えになった。(ヨハネ1章12節)

<Vortkajero 単語帳>

Sedしかし al…にとって ĉiuj全ての人, kiuj…ところの lin彼を akceptis受け入れた, li彼は donis与えた la rajton権利を fariĝi…になる filoj息子 de…の Dio神, al…にとって la kredantoj信じる者 al…に lia彼の nomo名前,

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Kiuj semas kun larmoj,
Tiuj rikoltos kun kanto. (Psalmaro 126:5)

 涙とともに種まく者は

喜び叫びながら刈り取る。(詩篇126篇5節)

 

Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇20-2

  Kiuj semas kun larmoj,
Tiuj rikoltos kun kanto. (Psalmaro 126:5)

 涙とともに種まく者は

喜び叫びながら刈り取る。(詩篇126篇5節)

2020年1月11日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200111

 

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Tion mi parolis al vi, por ke en mi vi havu pacon. En la mondo vi havos suferadon; sed kuraĝu; mi venkis la mondon. (Johano 16:33)

 これらのことをあなたがたに話したのは、あなたがたがわたしにあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。わたしはすでに世に勝ちました。(ヨハネ16章33節)

<Vortkajero 単語帳>

Tionそれを miわたしが parolis話した al…に viあなたがた, por ke…のために en…にあった miわたし viあなたがたは havu持つ pacon平安を. En la mondo世界にあって viあなたがたは havos持つでしょう suferadon苦しみを; sedしかし kuraĝu勇気を出しなさい; miわたしは venkis勝利した la mondon世界に.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  La Eternulo gardos vian eliron kaj eniron,
De nun kaj eterne. (Psalmaro 121:8)

 主はあなたを 行くにも帰るにも

今よりもとこしえまでも守られる。(詩篇121篇8節)

2020年1月10日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200110

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Ĉion Li kreis bela ĝiatempe; kaj scion pri la mondo Li enmetis en ilian koron, sed tiel, ke homo ne povas kompreni la farojn, kiujn faris Dio de la komenco ĝis la fino. (Prekikanto 3:11)

 神のなさることは、すべて時にかなって美しい。神はまた、人の心に永遠を与えられた。しかし人は、神が行うみわざの始まりから終わりまでを見極めることができない。(伝道の書3章11節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉionすべてを Li神は kreis造った bela美しい ĝiatempeその時に; kajそして scion知識を pri…について la mondo世界 Li神は enmetis…に置いた en…に ilianそれらの koron心を, sedしかし tielそのように, ke以下の homo人が ne povas kompreni理解することができない la farojn行いを, kiujn…ところの farisなした Dio神が de…から la komenco初め ĝis…まで la fino終わり.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  La Eternulo gardos vian eliron kaj eniron,
De nun kaj eterne. (Psalmaro 121:8)

 主はあなたを 行くにも帰るにも

今よりもとこしえまでも守られる。(詩篇121篇8節)

2020年1月 9日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200109

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Jen Mi faras ion novan, nun ĝi elkreskas; ĉu vi tion ne komprenas? Mi faros vojon en la dezerto, riverojn en senakva lando. (Jesaja 43:19)

 見よ、わたしは新しいことを行う。今、それが芽生えている。あなたがたは、それを知らないのか。必ず、わたしは荒野に道を、荒れ地に川を設ける。(イザヤ43章19節)

<Vortkajero 単語帳>

Jen 見よMiわたしは faras行う ion何かを novan新しい, nun今 ĝiそれは elkreskas育ち始めた; ĉu…であるか viあなたがたは tionそれを ne komprenas理解しない? Miわたしは faros行うだろう vojon道を en…の中に la dezerto荒野, riverojn川を en…の中に senakva水のない lando土地.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  La Eternulo gardos vian eliron kaj eniron,
De nun kaj eterne. (Psalmaro 121:8)

 主はあなたを 行くにも帰るにも

今よりもとこしえまでも守られる。(詩篇121篇8節)

2020年1月 8日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200108

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Tial se iu homo estas en Kristo, estas jam nova kreitaĵo; la malnovaĵoj forpasis, jen ili jam estiĝis novaj. (2 Korintanoj 5:17)

 ですから、だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。(Ⅱコリント5章17節)

<Vortkajero 単語帳>

Tialそれ故 seもし…なら iuどんな homo人も estas…ある en…の中に Kristoキリスト, estas…である jamすでに nova新しい kreitaĵo被造物; la malnovaĵoj古いものは forpasis過ぎ去った, jen見よ iliそれらは jamすでに estiĝisなった novaj新しい.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  La Eternulo gardos vian eliron kaj eniron,
De nun kaj eterne. (Psalmaro 121:8)

 主はあなたを 行くにも帰るにも

今よりもとこしえまでも守られる。(詩篇121篇8節)

2020年1月 7日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200107

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Ĝoje kriu al la Eternulo la tuta tero; / Kantu, gloru, kaj muziku. (Psalmaro 98:4)

 全地よ 主に喜び叫べ。大声で叫び 喜び歌い ほめ歌を歌え。(詩篇98篇4節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĝoje喜んで kriu叫べ al…に la Eternulo主 la tuta tero全地は; / Kantu歌え, gloru賛美せよ, kajそして muziku音楽をかき鳴らせ.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  La Eternulo gardos vian eliron kaj eniron,
De nun kaj eterne. (Psalmaro 121:8)

 主はあなたを 行くにも帰るにも

今よりもとこしえまでも守られる。(詩篇121篇8節)

2020年1月 6日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200106

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

   Kaj mi ĉiam fidos / Kaj ĉiam pligrandigos Vian gloron. (Psalmaro 71:14)

 しかし私は 絶えずあなたを待ち望み いよいよ切にあなたを賛美します。(詩篇71篇14節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして mi私は ĉiamいつも fidos信頼する / Kajそして ĉiamいつも pligrandigosより大きくする Vianあなたの gloron栄光を.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  La Eternulo gardos vian eliron kaj eniron,
De nun kaj eterne. (Psalmaro 121:8)

 主はあなたを 行くにも帰るにも

今よりもとこしえまでも守られる。(詩篇121篇8節)

2020年1月 5日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200105

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Ĉar Vi estis por mi helpo, / Kaj en la ombro de Viaj flugiloj mi ĝojas. (Psalmaro 63:7)

 まことに あなたは私の助けでした。御翼の陰で 私は喜び歌います。(詩篇63篇7節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉarなぜなら…だから Viあなたは estis…だった por…のため mi私 helpo, / Kajそして en…の中に la ombro陰 de…の Viajあなたの flugiloj翼 mi私は ĝojas喜ぶ.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  La Eternulo gardos vian eliron kaj eniron,
De nun kaj eterne. (Psalmaro 121:8)

 主はあなたを 行くにも帰るにも

今よりもとこしえまでも守られる。(詩篇121篇8節)

 

Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇20-1

  La Eternulo gardos vian eliron kaj eniron,
De nun kaj eterne. (Psalmaro 121:8)

 主はあなたを 行くにも帰るにも

今よりもとこしえまでも守られる。(詩篇121篇8節)

2020年1月 4日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200104

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Sed Vi estas sankta, / Ho Vi, kiu loĝas inter la glorado de Izrael. (Psalmaro 22:3)

 けれども あなたは聖なる方 御座に着いておられる方 イスラエルの賛美です。(詩篇22篇3節)

<Vortkajero 単語帳>

Sedしかし Viあなたは estas sankta聖なる, / Hoおぉ Viあなたは, kiu…ところの loĝas住んでいる inter…の間に la glorado賛美 de…の Izraelイスラエル.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  La Eternulo vin gardos de ĉia malbono,
Li gardos vian animon. (Psalmaro 121:7)

 主は すべてのわざわいからあなたを守り

あなたのたましいを守られる。(詩篇121篇7節)

2020年1月 3日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200103

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

ĉar ĉi tiu tago estas sankta al nia Sinjoro; kaj ne malĝoju, ĉar la ĝojo pri la Eternulo estas via forto. (Neĥemja 8:10)

 今日は、私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。主を喜ぶことは、あなたがたの力だからだ。(ネヘミヤ8章10節)

<Vortkajero 単語帳>

ĉarなぜなら…だから ĉi tiuこの tago日は estas sankta聖なる al…にとって nia私たちの Sinjoro主; kajそして ne malĝoju悲しむな, ĉarなぜなら…だから la ĝojo喜びは pri…についての la Eternulo主 estas…である viaあなたがたの forto力.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  La Eternulo vin gardos de ĉia malbono,
Li gardos vian animon. (Psalmaro 121:7)

 主は すべてのわざわいからあなたを守り

あなたのたましいを守られる。(詩篇121篇7節)

2020年1月 2日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200102

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Kaj Li metis en mian buŝon novan kanton, laŭdon al nia Dio. / Multaj tion vidos kaj ektimos, / Kaj ili esperos al la Eternulo. (Psalmaro 40:3)

 主はこの口に授けてくださった。新しい歌を 私たちの神への賛美を。多くの者は見て恐れ 主に信頼するだろう。(詩篇40篇3節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして Li主は metis置いた en…の中に mian私の buŝon口 novan新しい kanton歌を, laŭdon賛美を al…への nia私たちの Dio神. / Multaj多くの人は tionそれを vidos見る kajそして ektimos恐れ出す, / Kajそして iliその人たちは esperos希望を置く al…に la Eternulo主.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  La Eternulo vin gardos de ĉia malbono,
Li gardos vian animon. (Psalmaro 121:7)

 主は すべてのわざわいからあなたを守り

あなたのたましいを守られる。(詩篇121篇7節)

2020年1月 1日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200101

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Mi gloros la Eternulon en ĉiu tempo; / Ĉiam laŭdo por Li estos en mia buŝo. (Psalmaro 34:1)

 私はあらゆるときに 主をほめたたえる。私の口には いつも主への賛美がある。(詩篇34篇1節)

<Vortkajero 単語帳>

Mi私は glorosほめたたえる la Eternulon主を en ĉiu tempoどんなときも; / Ĉiamいつも laŭdo賛美が por…への Li主 estosある en…に mia私の buŝo口.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  La Eternulo vin gardos de ĉia malbono,
Li gardos vian animon. (Psalmaro 121:7)

 主は すべてのわざわいからあなたを守り

あなたのたましいを守られる。(詩篇121篇7節)

« 2019年12月 | トップページ | 2020年2月 »

お役立ち情報

2020年12月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

最近のトラックバック

無料ブログはココログ