« 2017年1月 | トップページ | 2017年3月 »

2017年2月28日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170228

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 por ke vi estu senkulpaj kaj simplaj, filoj de Dio, neriproĉindaj, meze de perversa kaj malhonesta generacio, inter kiuj vi brilas kiel lumiloj en la mondo, forte tenante la vorton de la vivo; por ke estu por mi io, pri kio mi povos min gratuli en la tago de Kristo, ke mi ne vane kuris kaj laboris. (Filipianoj 2:15-16)

 

 

 

 それは、あなたがたが、非難されるところのない純真な者となり、また、曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子どもとなり、 いのちのことばをしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私は、自分の努力したことがむだではなく、苦労したこともむだでなかったことを、キリストの日に誇ることができます。(ピリピ215-16節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

senkulpa 無罪のsenkulpa akzito無罪の被告>kulpa罪のある、有罪の

 

simpla シンプルな、質素な、簡素な、純真なsimpla animo純真な心

 

neriproĉinda 非難すべきでない>riproĉinda非難すべき>riproĉi非難する、とがめる

 

meze de …の真ん中で meze de perverse kaj malhonesta generacio曲がった不誠実な時代の真ん中で

 

brili 輝くbrili kiel lumiloj en la mondo世界の灯火として輝く

 

teni つかんでいる、保つteni la vorton de la vivoいのちの言葉をつかんでいる

 

gratuli お祝いの言葉を述べる、祝福するMi elkore gratulas vin pro via resaniĝo.ご快復、おめでとうございます

 

vane 空しくkuri kaj labori vane空しく(人生を)走り、働く

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 kiel ĵusnaskitaj suĉinfanoj, sopiru al la spirita lakto pura, por ke vi per tio kresku en savon, (1Petro 2:2)

 

 “La spirita lakto pura” estas la Vorto de Dio. Ni legas kaj konservas en koro Vortojn, kiel jxusnaskitaj suĉinfanoj sopiras lakton. La Vortoj nin kreskas en savon. La Vortoj de Dio ja estas la bazo de nia fido. Nia savo estas en la kruco de Jesuo. Kial la kruco de Jesuo estas la savo? Ĉar ĝi estas skribata en la Biblio.

 

 いま生れし嬰兒(みどりご)のごとく靈(れい)の眞(まこと)の乳を慕へ、之により育ちて救(すくひ)に至らん爲なり。(Ⅰペテロ22節)

 

 「霊の真の乳」は神のことば、みことばです。私たちは、生まれたばかりの乳飲み子が乳を求めるように、みことばを慕い、読み、心の内に蓄えましょう。みことばが私たちを成長させ、救いに導いてくださいます。神の約束のことばこそが私たちの信仰の土台です。私たちの救いはキリストの十字架にあります。十字架のみわざの確かさは聖書に書いてある通りです。

2017年2月27日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170227

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Aŭdu, ho Dio, mian krion en mia malĝojo; / De la teruro pri malamiko gardu mian vivon. (Psalmaro 64:1)

 

 

 

 神よ。私の嘆くとき、その声を聞いてください。恐るべき敵から、私のいのちを守ってください。(詩篇641節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

aŭdi 聞こえる、聞くLi aŭdis pafon.彼は銃声を聞いた aŭdi mesaĝonメッセージを聞く

 

krio 叫び、叫び声eligi krion叫び声を上げる>krii叫ぶkrii el la tuta gorĝo大声で叫ぶ

 

malĝojo 悲しみ>ĝojo喜び

 

teruro 恐怖、テロtremi pro teruro恐怖で震えている

 

malamiko 敵 amiko友達

 

gardi 守る、保持するgardi sian dignon誇りを保つ

 

vivo 命>vivi生きる

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 kiel ĵusnaskitaj suĉinfanoj, sopiru al la spirita lakto pura, por ke vi per tio kresku en savon, (1Petro 2:2)

 

 “La spirita lakto pura” estas la Vorto de Dio. Ni legas kaj konservas en koro Vortojn, kiel jxusnaskitaj suĉinfanoj sopiras lakton. La Vortoj nin kreskas en savon. La Vortoj de Dio ja estas la bazo de nia fido. Nia savo estas en la kruco de Jesuo. Kial la kruco de Jesuo estas la savo? Ĉar ĝi estas skribata en la Biblio.

 

 いま生れし嬰兒(みどりご)のごとく靈(れい)の眞(まこと)の乳を慕へ、之により育ちて救(すくひ)に至らん爲なり。(Ⅰペテロ22節)

 

 「霊の真の乳」は神のことば、みことばです。私たちは、生まれたばかりの乳飲み子が乳を求めるように、みことばを慕い、読み、心の内に蓄えましょう。みことばが私たちを成長させ、救いに導いてくださいます。神の約束のことばこそが私たちの信仰の土台です。私たちの救いはキリストの十字架にあります。十字架のみわざの確かさは聖書に書いてある通りです。

2017年2月26日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170226

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Tial se iu homo estas en Kristo, estas jam nova kreitaĵo; la malnovaĵoj forpasis, jen ili jam estiĝis novaj. (2 Korintanoj 5:17)

 

 

 

 だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。(Ⅱコリント517節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

tial それだから、それ故に

 

nava 新しいnova domo新築の家<novaĵo新しい物 malnovaĵo古い物

 

kreitaĵo 創られた物、被造物 kreaĵo創作物>krei創るkrei modon流行をつくる

 

forpasi 過ぎ去る、他界するTiu modo jam de longe forpasis.そのファッションはとっくに流行遅れになっている>pasi時が過ぎゆく

 

estiĝi 生じる、起こるestiĝo de la Tero地球の形成>esti…である=be(英語)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 kiel ĵusnaskitaj suĉinfanoj, sopiru al la spirita lakto pura, por ke vi per tio kresku en savon, (1Petro 2:2)

 

 “La spirita lakto pura” estas la Vorto de Dio. Ni legas kaj konservas en koro Vortojn, kiel jxusnaskitaj suĉinfanoj sopiras lakton. La Vortoj nin kreskas en savon. La Vortoj de Dio ja estas la bazo de nia fido. Nia savo estas en la kruco de Jesuo. Kial la kruco de Jesuo estas la savo? Ĉar ĝi estas skribata en la Biblio.

 

 いま生れし嬰兒(みどりご)のごとく靈(れい)の眞(まこと)の乳を慕へ、之により育ちて救(すくひ)に至らん爲なり。(Ⅰペテロ22節)

 

 「霊の真の乳」は神のことば、みことばです。私たちは、生まれたばかりの乳飲み子が乳を求めるように、みことばを慕い、読み、心の内に蓄えましょう。みことばが私たちを成長させ、救いに導いてくださいます。神の約束のことばこそが私たちの信仰の土台です。私たちの救いはキリストの十字架にあります。十字架のみわざの確かさは聖書に書いてある通りです。

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Vorto今週のことば9

 kiel ĵusnaskitaj suĉinfanoj, sopiru al la spirita lakto pura, por ke vi per tio kresku en savon, (1Petro 2:2)

 

 “La spirita lakto pura” estas la Vorto de Dio. Ni legas kaj konservas en koro Vortojn, kiel ĵusnaskitaj suĉinfanoj sopiras lakton. La Vortoj nin kreskas en savon. La Vortoj de Dio ja estas la bazo de nia fido. Nia savo estas en la kruco de Jesuo. Kial la kruco de Jesuo estas la savo? Ĉar ĝi estas skribata en la Biblio.

 

 いま生れし嬰兒(みどりご)のごとく靈(れい)の眞(まこと)の乳を慕へ、之により育ちて救(すくひ)に至らん爲なり。(Ⅰペテロ22節)

 

 「霊の真の乳」は神のことば、みことばです。私たちは、生まれたばかりの乳飲み子が乳を求めるように、みことばを慕い、読み、心の内に蓄えましょう。みことばが私たちを成長させ、救いに導いてくださいます。神の約束のことばこそが私たちの信仰の土台です。私たちの救いはキリストの十字架にあります。十字架のみわざの確かさは聖書に書いてある通りです。

2017年2月25日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170225

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Komprenigu al mi la vojon de Viaj ordonoj; / Kaj mi meditos pri Viaj mirakloj. (Psalmaro 119:27)

 

 

 

 あなたの戒めの道を私に悟らせてください。私が、あなたの奇しいわざに思いを潜めることができるようにしてください。(詩篇11927節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

komprenigi 解らせる、悟らせるkomprenigi al infanoj la kruelecon de la milito子供たちに戦争の悲惨さをわからせる>kompreni理解する

 

vojo kurba vojo曲がりくねった道 larĝa vojo広い道

 

ordono 命令、戒律rekrutiga ordono召集令状>ordoni命令する ordo秩序

 

mediti 黙想するmediti pri Viaj miraklojあなたのくすしい御業を深く思う

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj Jesuo responde al li diris: Kion vi volas, ke mi faru al vi? Kaj la blindulo diris al li: Rabeno mia, ke mi ricevu vidpovon. (Marko 10:51)

 

 Kial ni erare decidas? Kial ni havas maltrankvilon? Ĉar ni ne povas korekte vidi la cirkonstancojn. Se ni povas antaŭvidi kaj kompreni nunan staton, ni povas korekte decidi. Nia estonteco estas gardata kaj benata de Dio, kiu amas nin. Se ni havas ĉi tiun fidon, ni neniam maltrankviliĝos.

 

 イエス答へて言ひ給ふ『わが汝に何を爲(な)さんことを望むか』盲人いふ『わが師よ、見えんことなり』(マルコ1051節)

 

 私たちが間違った判断をしたり、不安に思ったりするのは、状況が良く見えないからです。もし将来を見通せたり、現実を正しく認識できたりすれば、的確な判断を下せるでしょう。私たちの将来は、私たちを愛してやまない神によって守られ、最後は必ず祝福されます。このことが見えていれば、私たちに不安はありません。

2017年2月24日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170224

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

 Vi vidas, ke homo praviĝas per faroj, kaj ne sole per fido. (Jakobo 2:24)

 

 

 

 人は行ないによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。(ヤコブ224節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

vidi 見えている、分かるMi vidas lumon malproksime.遠くに月が見える Ni vidos, ĉu li sukcesos.彼が成功するかどうかは、いずれ分かる

 

praviĝi 正当化される>pravigi正しいとする>prava正当なprava postulo正当な要求

 

faro 行い fido信仰

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj Jesuo responde al li diris: Kion vi volas, ke mi faru al vi? Kaj la blindulo diris al li: Rabeno mia, ke mi ricevu vidpovon. (Marko 10:51)

 

 Kial ni erare decidas? Kial ni havas maltrankvilon? Ĉar ni ne povas korekte vidi la cirkonstancojn. Se ni povas antaŭvidi kaj kompreni nunan staton, ni povas korekte decidi. Nia estonteco estas gardata kaj benata de Dio, kiu amas nin. Se ni havas ĉi tiun fidon, ni neniam maltrankviliĝos.

 

 イエス答へて言ひ給ふ『わが汝に何を爲(な)さんことを望むか』盲人いふ『わが師よ、見えんことなり』(マルコ1051節)

 

 私たちが間違った判断をしたり、不安に思ったりするのは、状況が良く見えないからです。もし将来を見通せたり、現実を正しく認識できたりすれば、的確な判断を下せるでしょう。私たちの将来は、私たちを愛してやまない神によって守られ、最後は必ず祝福されます。このことが見えていれば、私たちに不安はありません。

2017年2月23日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170223

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 nuda, kaj vi vestis min; mi malsanis, kaj vi vizitis min; mi estis en malliberejo, kaj vi venis al mi. (Mateo 25:36)

 

 

 

 わたしが裸のとき、わたしに着る物を与え、わたしが病気をしたとき、わたしを見舞い、わたしが牢にいたとき、わたしをたずねてくれたからです。(マタイ2536節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

nuda 裸のtute nuda真っ裸の nuda arbo葉の落ちた木<nudiĝi裸になる

 

vesti 着物を着せるvesti iun laŭ la modo流行の服装を着せる>vesto服、服装porti vestojn服を着ている

 

malsani 病気である>sani健康である>sana健康な

 

viziti 訪問する

 

malliberejo 刑務所>libero自由

 

veni 来る、到着するveni hejmon自宅に着く Ĉu mi venos al la stacio laŭ ĉi tiu vojo?この道沿いに行けば駅に着きますか

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj Jesuo responde al li diris: Kion vi volas, ke mi faru al vi? Kaj la blindulo diris al li: Rabeno mia, ke mi ricevu vidpovon. (Marko 10:51)

 

 Kial ni erare decidas? Kial ni havas maltrankvilon? Ĉar ni ne povas korekte vidi la cirkonstancojn. Se ni povas antaŭvidi kaj kompreni nunan staton, ni povas korekte decidi. Nia estonteco estas gardata kaj benata de Dio, kiu amas nin. Se ni havas ĉi tiun fidon, ni neniam maltrankviliĝos.

 

 イエス答へて言ひ給ふ『わが汝に何を爲(な)さんことを望むか』盲人いふ『わが師よ、見えんことなり』(マルコ1051節)

 

 私たちが間違った判断をしたり、不安に思ったりするのは、状況が良く見えないからです。もし将来を見通せたり、現実を正しく認識できたりすれば、的確な判断を下せるでしょう。私たちの将来は、私たちを愛してやまない神によって守られ、最後は必ず祝福されます。このことが見えていれば、私たちに不安はありません。

2017年2月22日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170222

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Konfesu do viajn pekojn unu al la alia, kaj preĝu unu por la alia, por ke vi resaniĝu. Petego de justulo multe efikas per sia energio. (Jakobo 5:16)

 

 

 

 ですから、あなたがたは、互いに罪を言い表わし、互いのために祈りなさい。いやされるためです。義人の祈りは働くと、大きな力があります。(ヤコブ516節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

konfesi 告白するkonfesi sian eraron過ちを白状する

 

resaniĝi 健康が回復するMi deziras vian fruan resaniĝon.あなたが早く健康になりますように>sana健康な<sano健康vivi en sano健康に生きている

 

petego 大きな願い>peto願い+-eg-大きい

 

justulo 公正な人、義人>justa公正な、正義のjusta juĝisto公正な裁判官 ĝusta的確な、正しいVi venis en ĝusta momento.君はちょうど良い時にやってきた

 

efiki 効果がある、作用するLa admono de la amikoj efikis al li.友人たちの忠告が彼に効果があった<efika効果があるefika kuracmetodo効果のある治療法

 

energio 活力、精力、エネルギーplena de energio元気いっぱいの perdi la energion元気を失う

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj Jesuo responde al li diris: Kion vi volas, ke mi faru al vi? Kaj la blindulo diris al li: Rabeno mia, ke mi ricevu vidpovon. (Marko 10:51)

 

 Kial ni erare decidas? Kial ni havas maltrankvilon? Ĉar ni ne povas korekte vidi la cirkonstancojn. Se ni povas antaŭvidi kaj kompreni nunan staton, ni povas korekte decidi. Nia estonteco estas gardata kaj benata de Dio, kiu amas nin. Se ni havas ĉi tiun fidon, ni neniam maltrankviliĝos.

 

 イエス答へて言ひ給ふ『わが汝に何を爲(な)さんことを望むか』盲人いふ『わが師よ、見えんことなり』(マルコ1051節)

 

 私たちが間違った判断をしたり、不安に思ったりするのは、状況が良く見えないからです。もし将来を見通せたり、現実を正しく認識できたりすれば、的確な判断を下せるでしょう。私たちの将来は、私たちを愛してやまない神によって守られ、最後は必ず祝福されます。このことが見えていれば、私たちに不安はありません。

2017年2月21日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170221

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj li diris al ili: Kial vi serĉis min? ĉu vi ne sciis, ke mi devas esti en la domo de mia Patro? (Luko 2:49)

 

 

 

 するとイエスは両親に言われた。「どうしてわたしをお捜しになったのですか。わたしが必ず自分の父の家にいることを、ご存じなかったのですか。」(ルカ249節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

diri 言う

 

serĉi 探すserĉi ŝilosilon en la poŝoポケットの中の鍵を探す

 

scii 知るBone sciu, ke tio estas krimo.それが犯罪であることをよくわきまえなさい

 

devi …ねばならないVi devas legi libron.あなたは本を読まなければならない

 

domo purigi la domon家を掃除する

 

patro 父 patrino

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj Jesuo responde al li diris: Kion vi volas, ke mi faru al vi? Kaj la blindulo diris al li: Rabeno mia, ke mi ricevu vidpovon. (Marko 10:51)

 

 Kial ni erare decidas? Kial ni havas maltrankvilon? Ĉar ni ne povas korekte vidi la cirkonstancojn. Se ni povas antaŭvidi kaj kompreni nunan staton, ni povas korekte decidi. Nia estonteco estas gardata kaj benata de Dio, kiu amas nin. Se ni havas ĉi tiun fidon, ni neniam maltrankviliĝos.

 

 イエス答へて言ひ給ふ『わが汝に何を爲(な)さんことを望むか』盲人いふ『わが師よ、見えんことなり』(マルコ1051節)

 

 私たちが間違った判断をしたり、不安に思ったりするのは、状況が良く見えないからです。もし将来を見通せたり、現実を正しく認識できたりすれば、的確な判断を下せるでしょう。私たちの将来は、私たちを愛してやまない神によって守られ、最後は必ず祝福されます。このことが見えていれば、私たちに不安はありません。

2017年2月20日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170220

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Esperu al la Eternulo; / Tenu vin forte, forta estu via koro; / Jes, esperu al la Eternulo. (Psalmaro 27:14)

 

 

 

 待ち望め。主を。雄々しくあれ。心を強くせよ。待ち望め。主を。(詩篇2714節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

esperi 希望するNi esperas pacon sur la mondo.世界の平和を願う<espero希望

 

teni (ある物を自己の影響範囲から離脱しないようにとどめておく)手や腕で支え持っている、つかんでいる、保管するteni monon en banko銀行にお金を入れておく teni fidelecon al iu人に忠誠心を持ち続ける teni vin forteあなたを強く保て

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj Jesuo responde al li diris: Kion vi volas, ke mi faru al vi? Kaj la blindulo diris al li: Rabeno mia, ke mi ricevu vidpovon. (Marko 10:51)

 

 Kial ni erare decidas? Kial ni havas maltrankvilon? Ĉar ni ne povas korekte vidi la cirkonstancojn. Se ni povas antaŭvidi kaj kompreni nunan staton, ni povas korekte decidi. Nia estonteco estas gardata kaj benata de Dio, kiu amas nin. Se ni havas ĉi tiun fidon, ni neniam maltrankviliĝos.

 

 イエス答へて言ひ給ふ『わが汝に何を爲(な)さんことを望むか』盲人いふ『わが師よ、見えんことなり』(マルコ1051節)

 

 私たちが間違った判断をしたり、不安に思ったりするのは、状況が良く見えないからです。もし将来を見通せたり、現実を正しく認識できたりすれば、的確な判断を下せるでしょう。私たちの将来は、私たちを愛してやまない神によって守られ、最後は必ず祝福されます。このことが見えていれば、私たちに不安はありません。

2017年2月19日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170219

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ĉar ni estas Lia faritaĵo, kreitaj en Kristo Jesuo por bonaj faroj, kiujn antaŭaranĝis Dio, por ke ni iradu en ili. (Efesanoj 2:10)

 

 

 

 私たちは神の作品であって、良い行ないをするためにキリスト・イエスにあって造られたのです。神は、私たちが良い行ないに歩むように、その良い行ないをもあらかじめ備えてくださったのです。(エペソ210節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

ĉar なぜなら、…なので=because(英)

 

faritaĵo 作られた物、作品>fari行う、作るfari fromaĝon el lakto牛乳からチーズを作る<faro行い、行為inter faro kaj diroすることと言うことの間

 

kreita 創られた>krei創造するDio kreis la ĉielon kaj la teron.神が天地を創った

 

antaŭaranĝi あらかじめ準備するantaŭaranĝita trompo周到に準備された詐欺

 

iri 行く、向かうiri al la stacidomo駅へと向かう iri en la liton眠りにつく

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj Jesuo responde al li diris: Kion vi volas, ke mi faru al vi? Kaj la blindulo diris al li: Rabeno mia, ke mi ricevu vidpovon. (Marko 10:51)

 

 Kial ni erare decidas? Kial ni havas maltrankvilon? Ĉar ni ne povas korekte vidi la cirkonstancojn. Se ni povas antaŭvidi kaj kompreni nunan staton, ni povas korekte decidi. Nia estonteco estas gardata kaj benata de Dio, kiu amas nin. Se ni havas ĉi tiun fidon, ni neniam maltrankviliĝos.

 

 イエス答へて言ひ給ふ『わが汝に何を爲(な)さんことを望むか』盲人いふ『わが師よ、見えんことなり』(マルコ1051節)

 

 私たちが間違った判断をしたり、不安に思ったりするのは、状況が良く見えないからです。もし将来を見通せたり、現実を正しく認識できたりすれば、的確な判断を下せるでしょう。私たちの将来は、私たちを愛してやまない神によって守られ、最後は必ず祝福されます。このことが見えていれば、私たちに不安はありません。

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Vorto今週のことば8

 Kaj Jesuo responde al li diris: Kion vi volas, ke mi faru al vi? Kaj la blindulo diris al li: Rabeno mia, ke mi ricevu vidpovon. (Marko 10:51)

 

 Kial ni erare decidas? Kial ni havas maltrankvilon? Ĉar ni ne povas korekte vidi la cirkonstancojn. Se ni povas antaŭvidi kaj kompreni nunan staton, ni povas korekte decidi. Nia estonteco estas gardata kaj benata de Dio, kiu amas nin. Se ni havas ĉi tiun fidon, ni neniam maltrankviliĝos.

 

 

 

 イエス答へて言ひ給ふ『わが汝に何を爲(な)さんことを望むか』盲人いふ『わが師よ、見えんことなり』(マルコ1051節)

 

 私たちが間違った判断をしたり、不安に思ったりするのは、状況が良く見えないからです。もし将来を見通せたり、現実を正しく認識できたりすれば、的確な判断を下せるでしょう。私たちの将来は、私たちを愛してやまない神によって守られ、最後は必ず祝福されます。このことが見えていれば、私たちに不安はありません。

2017年2月18日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170218

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ĉar ĉe mi la vivado estas Kristo, kaj morti estas gajno. (Filipianoj 1:21)

 

 

 

 私にとっては、生きることはキリスト、死ぬことも益です。(ピリピ121節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

ĉe …の場所で、…のところで、…のとき、…の場合にĉe akcidento事故の際に ĉe la subiro de la suno日没時に kapti iun ĉe la brako人の腕を捕らえる Tiun nokton mi gastis ĉe mia onklino.その夜はおばさんのところに泊まった seĝo ĉe la muro壁際のいす

 

vivado 生きていること>vivo人生、いのちsavi al iu la vivon人の命を助ける

 

morti 死ぬmorti de malsato飢えで亡くなる

 

gajno もうけ、利益、勝利Tio estas granda gajno por la protekto de la merito.それは環境保護にとって大きな成果だ<gajni手に入れるgajni mil dolarojn je pokero.ポーカーで千ドルもうける

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Estu fortaj kaj kuraĝaj, ne timu kaj ne tremu antaŭ ili; ĉar la Eternulo, via Dio, mem iros kun vi; Li ne foriros de vi kaj ne forlasos vin. (Readmono 31:6)

 

 Kiam mi ne povas ekpaŝi antaŭen, kvankam mi havas ion kion mi devas fari, min kuraĝigas ĉi tiu Vorto: Estu fortaj kaj kuraĝaj. Mi mem iros kun vi. Meditante ĉi tiun Vorton, mia koro ekkuraĝiĝas. La promeso:Dio ĉiopova iros kun mi, estas granda! Ricevante kuraĝon mi povas ekpaŝi antaŭen kun pli kaj pli pozitiva kaj optimisma menso, ankaŭ fidante la alian promeson: Dio prepares.

 

 汝ら心を強くしかつ勇(いさ)め彼らを懼(おそ)るる勿(なか)れ彼らの前に慄(おのの)くなかれ其(そ)は汝の神ヱホバみづから汝とともに往(ゆ)きたまへばなり必ず汝を離れず汝を棄(す)たまはじ(申命記316節)

 

 やらなければならにことがあるのに、恐れや不安のために踏み出せないとき、「心を強くしかつ勇め。われ汝とともに往く」が私を励ましてくれます。心の内にこのみことばを何度も言い聞かせると、心が落ち着き、勇気が湧いてきます。私と一緒に全能の神が行ってくださる、何という約束でしょう。勇気が与えられ、「神、備えたもう」の約束を信じ、私たちはますます積極的、楽天的に前に進むことができるのです。

2017年2月17日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170217

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

 Sed al ĉiu estas donita la elmontro de la Spirito por utilo. (1 Korintanoj 12:7)

 

 

 

 しかし、みなの益となるために、おのおのに御霊の現われが与えられているのです。(Ⅰコリント127節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

elmontro 陳列、展示>elmontri展示する>montri見せる、示す、…を表に出すmontri sian koleron怒りを表に出す

 

utilo 実益、利益alporti grandan utilon al la homaro人類に大きな便益をもたらす>utila役に立つMikroonda forno estas tre utila por kuirado.電子レンジは調理に大変役に立つ

 

donita 与えられた>doni与えるdoni ion por manĝi何か食べ物をやる

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Estu fortaj kaj kuraĝaj, ne timu kaj ne tremu antaŭ ili; ĉar la Eternulo, via Dio, mem iros kun vi; Li ne foriros de vi kaj ne forlasos vin. (Readmono 31:6)

 

 Kiam mi ne povas ekpaŝi antaŭen, kvankam mi havas ion kion mi devas fari, min kuraĝigas ĉi tiu Vorto: Estu fortaj kaj kuraĝaj. Mi mem iros kun vi. Meditante ĉi tiun Vorton, mia koro ekkuraĝiĝas. La promeso:Dio ĉiopova iros kun mi, estas granda! Ricevante kuraĝon mi povas ekpaŝi antaŭen kun pli kaj pli pozitiva kaj optimisma menso, ankaŭ fidante la alian promeson: Dio prepares.

 

 汝ら心を強くしかつ勇(いさ)め彼らを懼(おそ)るる勿(なか)れ彼らの前に慄(おのの)くなかれ其(そ)は汝の神ヱホバみづから汝とともに往(ゆ)きたまへばなり必ず汝を離れず汝を棄(す)たまはじ(申命記316節)

 

 やらなければならにことがあるのに、恐れや不安のために踏み出せないとき、「心を強くしかつ勇め。われ汝とともに往く」が私を励ましてくれます。心の内にこのみことばを何度も言い聞かせると、心が落ち着き、勇気が湧いてきます。私と一緒に全能の神が行ってくださる、何という約束でしょう。勇気が与えられ、「神、備えたもう」の約束を信じ、私たちはますます積極的、楽天的に前に進むことができるのです。

2017年2月16日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170216

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 La Eternulo estas via gardanto; / La Eternulo estas via ombro ĉe via dekstra mano. (Psalmaro 121:5)

 

 

 

 主は、あなたを守る方。主は、あなたの右の手をおおう陰。(詩篇1215節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

gardanto 警備員、守る人<gardi守るgardi iun kontraŭ perforto暴力から人を守る

 

ombro sidi en la ombro de arbo木陰に座っている

 

dekstra 右のdekastra riverbordo川の右岸

 

mano la dekstra mano右手

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Estu fortaj kaj kuraĝaj, ne timu kaj ne tremu antaŭ ili; ĉar la Eternulo, via Dio, mem iros kun vi; Li ne foriros de vi kaj ne forlasos vin. (Readmono 31:6)

 

 Kiam mi ne povas ekpaŝi antaŭen, kvankam mi havas ion kion mi devas fari, min kuraĝigas ĉi tiu Vorto: Estu fortaj kaj kuraĝaj. Mi mem iros kun vi. Meditante ĉi tiun Vorton, mia koro ekkuraĝiĝas. La promeso:Dio ĉiopova iros kun mi, estas granda! Ricevante kuraĝon mi povas ekpaŝi antaŭen kun pli kaj pli pozitiva kaj optimisma menso, ankaŭ fidante la alian promeson: Dio prepares.

 

 汝ら心を強くしかつ勇(いさ)め彼らを懼(おそ)るる勿(なか)れ彼らの前に慄(おのの)くなかれ其(そ)は汝の神ヱホバみづから汝とともに往(ゆ)きたまへばなり必ず汝を離れず汝を棄(す)たまはじ(申命記316節)

 

 やらなければならにことがあるのに、恐れや不安のために踏み出せないとき、「心を強くしかつ勇め。われ汝とともに往く」が私を励ましてくれます。心の内にこのみことばを何度も言い聞かせると、心が落ち着き、勇気が湧いてきます。私と一緒に全能の神が行ってくださる、何という約束でしょう。勇気が与えられ、「神、備えたもう」の約束を信じ、私たちはますます積極的、楽天的に前に進むことができるのです。

2017年2月15日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170215

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Jesuo denove parolis al ili, dirante: Mi estas la lumo de la mondo; kiu min sekvas, tiu ne iros en mallumo, sed havos la lumon de la vivo. (Johano 8:12)

 

 

 

 イエスはまた彼らに語って言われた。「わたしは、世の光です。わたしに従う者は、決してやみの中を歩むことがなく、いのちの光を持つのです。」(ヨハネ812節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

denove 改めて、再びMi vizitos vin denove.改めて伺います

 

paroli 話す diri 言う

 

lumo 光 lumo de la mondo世界の光 mallumo闇 lumo de la vivoいのちの光

 

sekvi …についていく、後を追う、従うSekvu min!私についてきなさい sekvi ies piedsignon人の足跡を追う

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Estu fortaj kaj kuraĝaj, ne timu kaj ne tremu antaŭ ili; ĉar la Eternulo, via Dio, mem iros kun vi; Li ne foriros de vi kaj ne forlasos vin. (Readmono 31:6)

 

 Kiam mi ne povas ekpaŝi antaŭen, kvankam mi havas ion kion mi devas fari, min kuraĝigas ĉi tiu Vorto: Estu fortaj kaj kuraĝaj. Mi mem iros kun vi. Meditante ĉi tiun Vorton, mia koro ekkuraĝiĝas. La promeso:Dio ĉiopova iros kun mi, estas granda! Ricevante kuraĝon mi povas ekpaŝi antaŭen kun pli kaj pli pozitiva kaj optimisma menso, ankaŭ fidante la alian promeson: Dio prepares.

 

 汝ら心を強くしかつ勇(いさ)め彼らを懼(おそ)るる勿(なか)れ彼らの前に慄(おのの)くなかれ其(そ)は汝の神ヱホバみづから汝とともに往(ゆ)きたまへばなり必ず汝を離れず汝を棄(す)たまはじ(申命記316節)

 

 やらなければならにことがあるのに、恐れや不安のために踏み出せないとき、「心を強くしかつ勇め。われ汝とともに往く」が私を励ましてくれます。心の内にこのみことばを何度も言い聞かせると、心が落ち着き、勇気が湧いてきます。私と一緒に全能の神が行ってくださる、何という約束でしょう。勇気が与えられ、「神、備えたもう」の約束を信じ、私たちはますます積極的、楽天的に前に進むことができるのです。

2017年2月14日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170214

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 ni estas premegataj ĉe ĉiu flanko, tamen ne enanguligitaj; embarasataj, sed ne konsternataj; persekutataj, sed ne forlasataj; faligataj, sed ne detruataj; (2 Korintanoj 4:8-9)

 

 

 

 私たちは、四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方にくれていますが、行きづまることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。(Ⅱコリント489節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

premegataprematapremi 押さえるpremi butononボタンを押す Ŝi premis lin al si.彼女は彼を抱きしめた

 

flanko 側面、方向la antaŭa flanko de mono硬貨の表側 turni sin al alia flanko別の方角に向きを変える

 

embarasi 当惑させる<embarasata当惑する Lia sinteno embarasis min,彼の態度は私を当惑させた

 

konsterni ひどく驚かす、肝をつぶすŜia morto konsternis nin ĉiujn.彼女の死は我々全員を呆然とさせた

 

persekuti つきまとって苦しめる、迫害するKonscienco persekutas min ĉiutage.良心の呵責が私を毎日苦しめる

 

forlasi 立ち去る、見捨てるforlasita kato捨てられた猫

 

faligi 倒す、落とすfaligi frktojn de arbo果実を木から落とす

 

detrui 壊すLa erupcio de la vulkano totale detruis la vilaĝon.火山の噴火がすっかりその村を破壊した

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Estu fortaj kaj kuraĝaj, ne timu kaj ne tremu antaŭ ili; ĉar la Eternulo, via Dio, mem iros kun vi; Li ne foriros de vi kaj ne forlasos vin. (Readmono 31:6)

 

 Kiam mi ne povas ekpaŝi antaŭen, kvankam mi havas ion kion mi devas fari, min kuraĝigas ĉi tiu Vorto: Estu fortaj kaj kuraĝaj. Mi mem iros kun vi. Meditante ĉi tiun Vorton, mia koro ekkuraĝiĝas. La promeso:Dio ĉiopova iros kun mi, estas granda! Ricevante kuraĝon mi povas ekpaŝi antaŭen kun pli kaj pli pozitiva kaj optimisma menso, ankaŭ fidante la alian promeson: Dio prepares.

 

 汝ら心を強くしかつ勇(いさ)め彼らを懼(おそ)るる勿(なか)れ彼らの前に慄(おのの)くなかれ其(そ)は汝の神ヱホバみづから汝とともに往(ゆ)きたまへばなり必ず汝を離れず汝を棄(す)たまはじ(申命記316節)

 

 やらなければならにことがあるのに、恐れや不安のために踏み出せないとき、「心を強くしかつ勇め。われ汝とともに往く」が私を励ましてくれます。心の内にこのみことばを何度も言い聞かせると、心が落ち着き、勇気が湧いてきます。私と一緒に全能の神が行ってくださる、何という約束でしょう。勇気が与えられ、「神、備えたもう」の約束を信じ、私たちはますます積極的、楽天的に前に進むことができるのです。

2017年2月13日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170213

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 instruante ilin observi ĉion, kion mi ordonis al vi. Kaj jen mi estas kun vi ĉiujn tagojn, ĝis la maturiĝo de la mondaĝo. (Mateo 28:20)

 

 

 

 また、わたしがあなたがたに命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。見よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたとともにいます。(マタイ2820節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

instrui 教えるinstrui legadon kaj skribadon al infanoj子供たちに読み書きを教える

 

observi 観察する、守るobservi florojn花を観察する observi principon原則を守る

 

ordoni 命令するLa patrino ordonis sian filinon al la lito.母親は娘に寝なさいと命じた

 

jen 見よ、ほら

 

tago 日、一日perŝipe dek tagojn sude de ĉi tieここから南へ船で10日行ったところで

 

maturiĝo 成熟、満期atendi ĝis la maturiĝo成熟するまで待つ>matura熟した、十分に発達したmatura aĝo分別のある年齢 matura homoおとな

 

mondaĝo 世界年齢

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Estu fortaj kaj kuraĝaj, ne timu kaj ne tremu antaŭ ili; ĉar la Eternulo, via Dio, mem iros kun vi; Li ne foriros de vi kaj ne forlasos vin. (Readmono 31:6)

 

 Kiam mi ne povas ekpaŝi antaŭen, kvankam mi havas ion kion mi devas fari, min kuraĝigas ĉi tiu Vorto: Estu fortaj kaj kuraĝaj. Mi mem iros kun vi. Meditante ĉi tiun Vorton, mia koro ekkuraĝiĝas. La promeso:Dio ĉiopova iros kun mi, estas granda! Ricevante kuraĝon mi povas ekpaŝi antaŭen kun pli kaj pli pozitiva kaj optimisma menso, ankaŭ fidante la alian promeson: Dio prepares.

 

 汝ら心を強くしかつ勇(いさ)め彼らを懼(おそ)るる勿(なか)れ彼らの前に慄(おのの)くなかれ其(そ)は汝の神ヱホバみづから汝とともに往(ゆ)きたまへばなり必ず汝を離れず汝を棄(す)たまはじ(申命記316節)

 

 やらなければならにことがあるのに、恐れや不安のために踏み出せないとき、「心を強くしかつ勇め。われ汝とともに往く」が私を励ましてくれます。心の内にこのみことばを何度も言い聞かせると、心が落ち着き、勇気が湧いてきます。私と一緒に全能の神が行ってくださる、何という約束でしょう。勇気が与えられ、「神、備えたもう」の約束を信じ、私たちはますます積極的、楽天的に前に進むことができるのです。

2017年2月12日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170212

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ne rememoru tion, kio estis antaŭlonge, kaj ne meditu pri tio, kio estis en la tempo antikva. (Jesaja 43:18)

 

 

 

 先の事どもを思い出すな。昔の事どもを考えるな。(イザヤ4318節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

rememori 思い出すMi rememoris, ke ion similan mi iam aŭdis.私は似たようなことをいつか聞いたことを思い出した>memori記憶しているĈu vi memoras, ke vi naskiĝis en Ĉinio?あなたは中国で生まれたことを覚えていますか

 

antaŭlonge ずっと前に

 

mediti 熟慮する<medito黙想respondo post minuta medito1分間黙想して出した答え

 

antikva 大昔の、古代の、古風なantikva modo昔風のファッション la antikva greka lingvo古代ギリシャ語

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Estu fortaj kaj kuraĝaj, ne timu kaj ne tremu antaŭ ili; ĉar la Eternulo, via Dio, mem iros kun vi; Li ne foriros de vi kaj ne forlasos vin. (Readmono 31:6)

 

 Kiam mi ne povas ekpaŝi antaŭen, kvankam mi havas ion kion mi devas fari, min kuraĝigas ĉi tiu Vorto: Estu fortaj kaj kuraĝaj. Mi mem iros kun vi. Meditante ĉi tiun Vorton, mia koro ekkuraĝiĝas. La promeso:Dio ĉiopova iros kun mi, estas granda! Ricevante kuraĝon mi povas ekpaŝi antaŭen kun pli kaj pli pozitiva kaj optimisma menso, ankaŭ fidante la alian promeson: Dio prepares.

 

 汝ら心を強くしかつ勇(いさ)め彼らを懼(おそ)るる勿(なか)れ彼らの前に慄(おのの)くなかれ其(そ)は汝の神ヱホバみづから汝とともに往(ゆ)きたまへばなり必ず汝を離れず汝を棄(す)たまはじ(申命記316節)

 

 やらなければならにことがあるのに、恐れや不安のために踏み出せないとき、「心を強くしかつ勇め。われ汝とともに往く」が私を励ましてくれます。心の内にこのみことばを何度も言い聞かせると、心が落ち着き、勇気が湧いてきます。私と一緒に全能の神が行ってくださる、何という約束でしょう。勇気が与えられ、「神、備えたもう」の約束を信じ、私たちはますます積極的、楽天的に前に進むことができるのです。

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Vorto今週のことば7

 Estu fortaj kaj kuraĝaj, ne timu kaj ne tremu antaŭ ili; ĉar la Eternulo, via Dio, mem iros kun vi; Li ne foriros de vi kaj ne forlasos vin. (Readmono 31:6)

 

 Kiam mi ne povas ekpaŝi antaŭen, kvankam mi havas ion kion mi devas fari, min kuraĝigas ĉi tiu Vorto. Ricevante kuraĝon mi povas ekpaŝi antaŭen kun pozitiva kaj optimisma menso, ankaŭ fidante la alian promeson: Dio prepares.

 

 汝ら心を強くしかつ勇め彼らを懼(おそ)るる勿(なか)れ彼らの前に慄(おのの)くなかれ其(そ)は汝の神ヱホバみづから汝とともに往きたまへばなり必ず汝を離れず汝を棄(す)たまはじ(申命記316節)

 

 やらなければならにことがあるのに、恐れや不安のために踏み出せないとき、このみことばが私たちを励ましてくれます。「神、備えたもう」の約束を信じ、私たちはますます積極的、楽天的に前に進むことができるのです。

2017年2月11日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170211

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Tremu, kaj ne peku; / Meditu en viaj koroj, sur viaj kuŝejoj, kaj estu fortikanimaj.Pace mi kuŝiĝas kaj tuj endormiĝas; / Ĉar Vi, ho Eternulo, loĝigas min sola en sendanĝereco. (Psalmaro 4:4,8)

 

 

 

 恐れおののけ。そして罪を犯すな。床の上で自分の心に語り、静まれ。…平安のうちに私は身を横たえ、すぐ、眠りにつきます。主よ。あなただけが、私を安らかに住まわせてくださいます。(詩篇448節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

tremi 揺れる、震える、不安に震えるLa folioj tremas en la venteto.葉っぱがそよ風に揺れている<tertremo地震

 

mediti 沈思するmediti pri tiu aŭ alia esprimoどの表現が良いか熟考する

 

kuŝejo 寝床>kuŝi横たわるLa stature ne staris sed kuŝis.像は立ってはいないで横たわっていた kusiĝi横になる

 

endormiĝi 寝付く>dormi眠るMi ne povis dormi trankvile.私は安心して眠れなかった

 

loĝigi 住まわせる>loĝi住むMi longe loĝas en Jokohamo.私は長く横浜に住んでいる

 

sola 唯一の、単独のŜi venis sola.彼女は一人でやってきた Mi postrestis tie sola.私はそこにたった一人取り残された

 

sendanĝereco 安全 sen…なし+danĝereco危険性>danĝera危険な

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Sed Moseo estis homo tre modesta, pli ol ĉiuj homoj sur la tero. (Nombroj 12:3)

 

 Esti modesta antaŭ Dio kaj proksimuloj estas nia celo de vivado. Ni nun ekzistas, ĉar Dio nin amas kaj fortikigas kaj subtenas. Sen la graco de Dio, ni ĉiuj tuj peredos. Se Dio ne ekzistus, ni estus malfortegaj kaj ne havus meritojn. Ni servas Dio, ĉar Li unue amas nin. Humileco antaŭ Dio naskas koron servi proksimulojn, ĉar ili same estas amataj de Dio. Tiele ni respektas unu la alian.

 

 モーセはその人と爲(なり)温柔(おんじう)なること世の中の諸(すべて)の人に勝れり(民数記123節)

 

 神と人の前で謙遜な人になること――これが私たちの人生の目標です。私たちは、神に愛され、強められ、支えられているので今があります。神の祝福がなかったら、たちどころに滅びてしまう存在です。神なしでは、私たちは弱く、何の取りえもない者です。私たちは神に愛されている故に神に仕える者です。この神の前での謙遜は、同じように神に愛されている隣人に仕える心を生みます。互いに尊敬し合う心を生みます。

2017年2月10日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170210

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

 ne forlasante nian kunvenadon, kiel estas la kutimo de iuj; sed konsilante unu la alian, kaj des pli forte, ju pli vi vidas la tagon alproksimiĝanta. (Hebreoj 10:25)

 

 

 

 ある人々のように、いっしょに集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。(ヘブル1025節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

forlasi 立ち去る、見捨てるforlasi la urbon町を立ち去る forlasi la intecon企てを諦める<lasi放す、残して行く、”Lasu min”, ŝi kriis kaj baraktis.「放して」と彼女は叫び、もがいた

 

kunveno 集まり、会合=kunsido >kunveni集まるNi kunvenas ĉiuvendrede en la kultura domo.私たちは毎金曜日に文化会館に集まる

 

kutimo 習慣havi kutimon –i…する習慣がる forlasi malbonan kutinon悪癖をやめる

 

konsili 忠告する、助言するkonsili nefumadon al paciento患者に禁煙を勧める

 

des pli , ju pli …であれば一層~だJu pli frue, des pli bone.早ければ早いほど良いdesなお一層 Ju pli da mono, des pli da zorgo.金があるほど苦労は多い

 

alproksimiĝi …に近くなる<proksimiĝi近づくLa aŭto proksimiĝis al la montpiedo.車は山の麓に近づいた

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Sed Moseo estis homo tre modesta, pli ol ĉiuj homoj sur la tero. (Nombroj 12:3)

 

 Esti modesta antaŭ Dio kaj proksimuloj estas nia celo de vivado. Ni nun ekzistas, ĉar Dio nin amas kaj fortikigas kaj subtenas. Sen la graco de Dio, ni ĉiuj tuj peredos. Se Dio ne ekzistus, ni estus malfortegaj kaj ne havus meritojn. Ni servas Dio, ĉar Li unue amas nin. Humileco antaŭ Dio naskas koron servi proksimulojn, ĉar ili same estas amataj de Dio. Tiele ni respektas unu la alian.

 

 モーセはその人と爲(なり)温柔(おんじう)なること世の中の諸(すべて)の人に勝れり(民数記123節)

 

 神と人の前で謙遜な人になること――これが私たちの人生の目標です。私たちは、神に愛され、強められ、支えられているので今があります。神の祝福がなかったら、たちどころに滅びてしまう存在です。神なしでは、私たちは弱く、何の取りえもない者です。私たちは神に愛されている故に神に仕える者です。この神の前での謙遜は、同じように神に愛されている隣人に仕える心を生みます。互いに尊敬し合う心を生みます。

2017年2月 9日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170209

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 La Eternulo estas mia forto kaj mia ŝildo; / Lin fidis mia koro, kaj Li helpis min; / Tial ekĝojas mia koro, / Kaj per mia kanto mi Lin gloros. (Psalmaro 28:7)

 

 

 

 主は私の力、私の盾。私の心は主に拠り頼み、私は助けられた。それゆえ私の心はこおどりして喜び、私は歌をもって、主に感謝しよう。(詩篇287節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

forto pliigi la forton de la mano手の力を強める 

 

ŝildo Prenu ŝildon kaj armilojn, kaj stariĝu!盾と武器を取って立ち上がれ

 

ekĝoji 喜び出す ek…し始める+ĝoji喜ぶ

 

kanto cigna kanto白鳥の歌=作家の最後の作品 funebra kanto挽歌

 

glori 賛美する、たたえるLa Eternulo estu glorata.永遠の神の賛美されんことを

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Sed Moseo estis homo tre modesta, pli ol ĉiuj homoj sur la tero. (Nombroj 12:3)

 

 Esti modesta antaŭ Dio kaj proksimuloj estas nia celo de vivado. Ni nun ekzistas, ĉar Dio nin amas kaj fortikigas kaj subtenas. Sen la graco de Dio, ni ĉiuj tuj peredos. Se Dio ne ekzistus, ni estus malfortegaj kaj ne havus meritojn. Ni servas Dio, ĉar Li unue amas nin. Humileco antaŭ Dio naskas koron servi proksimulojn, ĉar ili same estas amataj de Dio. Tiele ni respektas unu la alian.

 

 モーセはその人と爲(なり)温柔(おんじう)なること世の中の諸(すべて)の人に勝れり(民数記123節)

 

 神と人の前で謙遜な人になること――これが私たちの人生の目標です。私たちは、神に愛され、強められ、支えられているので今があります。神の祝福がなかったら、たちどころに滅びてしまう存在です。神なしでは、私たちは弱く、何の取りえもない者です。私たちは神に愛されている故に神に仕える者です。この神の前での謙遜は、同じように神に愛されている隣人に仕える心を生みます。互いに尊敬し合う心を生みます。

2017年2月 8日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170208

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 En ĉio mi montris al vi, ke tiel laborante, vi devas helpi la malfortulojn, kaj memori la vortojn de la Sinjoro Jesuo, kiujn li mem diris: Pli feliĉe estas doni, ol ricevi. (Agoj 20:35)

 

 

 

 このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また、主イエスご自身が、『受けるよりも与えるほうが幸いである』と言われたみことばを思い出すべきことを、私は、万事につけ、あなたがたに示して来たのです。」(使徒2035節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

montri 見せる、示すBonvolu montri al mi vian pasporton.パスポートを見せてください

 

laborante 働きながら<labori働くlabori kiel sklavo奴隷のように働く

 

malfortulo 弱い人、弱者 malforta弱い+ulo人 forta強い+ulo人→fortulo強者

 

memori 記憶している、覚えているmemori kanton歌を覚えている

 

feliĉa 幸せな Pli feliĉe estas doni, ol ricevi.受けるよりも与える方が幸いだ

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Sed Moseo estis homo tre modesta, pli ol ĉiuj homoj sur la tero. (Nombroj 12:3)

 

 Esti modesta antaŭ Dio kaj proksimuloj estas nia celo de vivado. Ni nun ekzistas, ĉar Dio nin amas kaj fortikigas kaj subtenas. Sen la graco de Dio, ni ĉiuj tuj peredos. Se Dio ne ekzistus, ni estus malfortegaj kaj ne havus meritojn. Ni servas Dio, ĉar Li unue amas nin. Humileco antaŭ Dio naskas koron servi proksimulojn, ĉar ili same estas amataj de Dio. Tiele ni respektas unu la alian.

 

 モーセはその人と爲(なり)温柔(おんじう)なること世の中の諸(すべて)の人に勝れり(民数記123節)

 

 神と人の前で謙遜な人になること――これが私たちの人生の目標です。私たちは、神に愛され、強められ、支えられているので今があります。神の祝福がなかったら、たちどころに滅びてしまう存在です。神なしでは、私たちは弱く、何の取りえもない者です。私たちは神に愛されている故に神に仕える者です。この神の前での謙遜は、同じように神に愛されている隣人に仕える心を生みます。互いに尊敬し合う心を生みます。

2017年2月 7日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170207

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj li ekparolis al ili: Hodiaŭ tiu skribo plenumiĝas en viaj oreloj. (Luko 4:21)

 

 

 

 イエスは人々にこう言って話し始められた。「きょう、聖書のこのみことばが、あなたがたが聞いたとおり実現しました。」(ルカ421節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

ekparoli 話し始める ek…し始める+paroli話す

 

skribo 書くこと、書き方、筆跡、書類La Sankta Skribo聖書 fonekita skribo表音表記

 

plenumiĝi 実現する、実行される<plenumi実行するplenumi la taskon職務を実行する=la tasko plenumiĝi職務が実行される

 

orelo 耳、聴覚havi bonan okulon耳がいい okulo

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Benu, ho mia animo, la Eternulon, / Kaj ne forgesu ĉiujn Liajn bonfarojn. (Psalmaro 103:2)

 

 Ni bezonas rimedojn, ke ni ne forgesu. Izaelidoj alligis la ordonojn de Dio al siaj manoj kaj fruntoj. Ili skribis Vortojn sur la fostoj de siaj domoj kaj siaj pordegoj. Kaj ili ripetadis ilin. Tiele la ordonoj kaj promesoj de Dio ĉiam estis en iliaj koroj. Ni ankaŭ portu la memorlibron por memori la Vortojn. Kaj ni enskribu en ĝi tion, kion Dio faris por ni, por ke ni ne forgesu Liajn gracojn.

 

 わがたましひよヱホバを讃(ほめ)まつれ そのすべての恩惠(めぐみ)をわするるなかれ(詩篇1032節)

 

 私たちは、物事を忘れないために様々な工夫が必要です。イスラエル人は、額にみことばの記章をつけ、腕にもみことばの帯を巻きました。門柱にも、みことばを掲げました。そして、何度も唱えました。このようにして、みことばを心に刻んだのでしょう。私たちも、みことばを覚えるために、みことばの備忘録を持ち歩きましょう。主が約束通りなしてくださったことも記録しましょう。すべての恵みを忘れないために。

2017年2月 6日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170206

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 De la Eternulo fortikiĝas la paŝoj de virta homo, / Kaj lia vojo plaĉas al Li. Falante, li ne estos forĵetita; / Ĉar la Eternulo subtenos lian manon. (Psalmaro 37:23-24)

 

 

 

 人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れてもまっさかさまに倒されはしない。主がその手をささえておられるからだ。(詩篇372324節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

fortikiĝi 強固になる、頑丈になる<fortikigi強固にする<fortika堅固なfortika muskolo頑強な筋肉

 

paŝo 歩み、足取り<paŝi 歩くEk! Paŝu antaŭen!さあ、前進だ

 

virta 徳のある、貞淑なvirta edzino貞淑な妻

 

plaĉi al …に気にいる

 

fali 倒れる、転ぶfali sur la plankon床に倒れる

 

forĵeti 捨てる、拒絶するforĵeti malnovaj ĵurnalojn古新聞を捨てる<ĵeti投げる

 

subuteni 支えるsubteni artistojn芸術家を後援する

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Sed Moseo estis homo tre modesta, pli ol ĉiuj homoj sur la tero. (Nombroj 12:3)

 

 Esti modesta antaŭ Dio kaj proksimuloj estas nia celo de vivado. Ni nun ekzistas, ĉar Dio nin amas kaj fortikigas kaj subtenas. Sen la graco de Dio, ni ĉiuj tuj peredos. Se Dio ne ekzistus, ni estus malfortegaj kaj ne havus meritojn. Ni servas Dio, ĉar Li unue amas nin. Humileco antaŭ Dio naskas koron servi proksimulojn, ĉar ili same estas amataj de Dio. Tiele ni respektas unu la alian.

 

 モーセはその人と爲(なり)温柔(おんじう)なること世の中の諸(すべて)の人に勝れり(民数記123節)

 

 神と人の前で謙遜な人になること――これが私たちの人生の目標です。私たちは、神に愛され、強められ、支えられているので今があります。神の祝福がなかったら、たちどころに滅びてしまう存在です。神なしでは、私たちは弱く、何の取りえもない者です。私たちは神に愛されている故に神に仕える者です。この神の前での謙遜は、同じように神に愛されている隣人に仕える心を生みます。互いに尊敬し合う心を生みます。

2017年2月 5日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170205

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Sed David diris al la Filiŝto: Vi iras kontraŭ min kun glavo, lanco, kaj ŝildo; kaj mi iras kontraŭ vin en la nomo de la Eternulo Cebaot, la Dio de la militistaro de Izrael, kiun vi malhonoris. (1 Samuel 17:45)

 

 

 

 ダビデはペリシテ人に言った。「おまえは、剣と、槍と、投げ槍を持って、私に向かって来るが、私は、おまえがなぶったイスラエルの戦陣の神、万軍の主の御名によって、おまえに立ち向かうのだ。」(Ⅰサムエル1745節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

glavo 剣 lanco 槍 ŝildo

 

kontraŭ …に敵対する、…に向かってbatali kontraŭ iu人と戦う

 

militistaro 軍団、軍隊=armero militisto軍人、軍国主義者<militi戦争する

 

malhonori 名誉を汚すmalhonori sian familion家名を汚す<honori栄誉を与える、敬う<honora立派な honoro名誉

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Sed Moseo estis homo tre modesta, pli ol ĉiuj homoj sur la tero. (Nombroj 12:3)

 

 Esti modesta antaŭ Dio kaj proksimuloj estas nia celo de vivado. Ni nun ekzistas, ĉar Dio nin amas kaj fortikigas kaj subtenas. Sen la graco de Dio, ni ĉiuj tuj peredos. Se Dio ne ekzistus, ni estus malfortegaj kaj ne havus meritojn. Ni servas Dio, ĉar Li unue amas nin. Humileco antaŭ Dio naskas koron servi proksimulojn, ĉar ili same estas amataj de Dio. Tiele ni respektas unu la alian.

 

 モーセはその人と爲(なり)温柔(おんじう)なること世の中の諸(すべて)の人に勝れり(民数記123節)

 

 神と人の前で謙遜な人になること――これが私たちの人生の目標です。私たちは、神に愛され、強められ、支えられているので今があります。神の祝福がなかったら、たちどころに滅びてしまう存在です。神なしでは、私たちは弱く、何の取りえもない者です。私たちは神に愛されている故に神に仕える者です。この神の前での謙遜は、同じように神に愛されている隣人に仕える心を生みます。互いに尊敬し合う心を生みます。

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Vorto今週のことば6

 Sed Moseo estis homo tre modesta, pli ol ĉiuj homoj sur la tero. (Nombroj 12:3)

 

 Esti modesta antaŭ Dio kaj proksimuloj estas nia celo de vivado. Ni nun ekzistas, ĉar Dio nin amas kaj fortikigas. Sen Dia graco, ni tuj peredos. Se Dio ne ekzistus, ni estus malfortegaj kaj ne havus meritojn. Ni servas Dio, ĉar Li unue amas nin. Humileco antaŭ Dio naskas koron servi proksimulojn, ĉar ili same estas amataj de Dio. Tiele ni respektas unu la alian.

 

 モーセはその人と爲(なり)温柔(おんじう)なること世の中の諸(すべて)の人に勝れり(民数記123節)

 

 神と人の前で謙遜な人になること――これが私たちの人生の目標です。私たちは、神に愛され、強められ、支えられているので今があります。神の祝福がなかったら、たちどころに滅びてしまう存在です。神なしでは、私たちは弱く、何の取りえもない者です。私たちは神に愛されている故に神に仕える者です。この神の前での謙遜は、同じように神に愛されている隣人に仕える心を生みます。互いに尊敬し合う心を生みます。

2017年2月 4日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170204

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Se la Eternulo ne konstruas la domon, / Tiam vane laboras super ĝi ĝiaj konstruantoj; / Se la Eternulo ne gardas urbon, / Tiam vane maldormas la gardanto. (Psalmaro 127:1)

 

 

 

 主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きはむなしい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りはむなしい。(詩篇1271節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

konstrui 建設する、組み立てるkonstrui domon家を建てる konstrui frazon文章を組み立てる>konstruanto建てる人、建築者

 

vane むだに、むなしく<vanaむなしいvana peno無駄な努力

 

labori 働く、勤めている、機能するMi ne estas studento, sed mi laboras.学生じゃなくて、職を持っている La maŝino komencis labori.機械は動き始めた

 

gardi 守る、監視するgardi iun kontraŭ perforto暴力から人を守る gardi malliberulojn囚人たちを監視する>gardanto守る人、守衛

 

urbo 町、都市

 

maldormi 寝ないで過ごす、徹夜するmaldormi trinoktojn3日間徹夜する<dormi眠る

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Benu, ho mia animo, la Eternulon, / Kaj ne forgesu ĉiujn Liajn bonfarojn. (Psalmaro 103:2)

 

 Ni bezonas rimedojn, ke ni ne forgesu. Izaelidoj alligis la ordonojn de Dio al siaj manoj kaj fruntoj. Ili skribis Vortojn sur la fostoj de siaj domoj kaj siaj pordegoj. Kaj ili ripetadis ilin. Tiele la ordonoj kaj promesoj de Dio ĉiam estis en iliaj koroj. Ni ankaŭ portu la memorlibron por memori la Vortojn. Kaj ni enskribu en ĝi tion, kion Dio faris por ni, por ke ni ne forgesu Liajn gracojn.

 

 わがたましひよヱホバを讃(ほめ)まつれ そのすべての恩惠(めぐみ)をわするるなかれ(詩篇1032節)

 

 私たちは、物事を忘れないために様々な工夫が必要です。イスラエル人は、額にみことばの記章をつけ、腕にもみことばの帯を巻きました。門柱にも、みことばを掲げました。そして、何度も唱えました。このようにして、みことばを心に刻んだのでしょう。私たちも、みことばを覚えるために、みことばの備忘録を持ち歩きましょう。主が約束通りなしてくださったことも記録しましょう。すべての恵みを忘れないために。

2017年2月 3日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170203

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

 Kiu estas fidela en la plej malgranda afero, tiu estas fidela ankaŭ en multo; kaj kiu estas maljusta en la plej malgranda, tiu estas ankaŭ maljusta en multo. (Luko 16:10)

 

 

 

 小さい事に忠実な人は、大きい事にも忠実であり、小さい事に不忠実な人は、大きい事にも不忠実です。(ルカ1610節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

fidela 忠実なfidela hundo忠実な犬 fidela traduko正確な翻訳

 

malgranda 小さな granda大きな

 

afero 物事interesa afero興味あること nekredebla afero信じられないこと

 

multo 多量の事物Pri tio li ne parolas multon.それについて彼は多くを語らない

 

maljusta 不公平な<justa公平な、公正なjusta postulo正当な要求

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Benu, ho mia animo, la Eternulon, / Kaj ne forgesu ĉiujn Liajn bonfarojn. (Psalmaro 103:2)

 

 Ni bezonas rimedojn, ke ni ne forgesu. Izaelidoj alligis la ordonojn de Dio al siaj manoj kaj fruntoj. Ili skribis Vortojn sur la fostoj de siaj domoj kaj siaj pordegoj. Kaj ili ripetadis ilin. Tiele la ordonoj kaj promesoj de Dio ĉiam estis en iliaj koroj. Ni ankaŭ portu la memorlibron por memori la Vortojn. Kaj ni enskribu en ĝi tion, kion Dio faris por ni, por ke ni ne forgesu Liajn gracojn.

 

 わがたましひよヱホバを讃(ほめ)まつれ そのすべての恩惠(めぐみ)をわするるなかれ(詩篇1032節)

 

 私たちは、物事を忘れないために様々な工夫が必要です。イスラエル人は、額にみことばの記章をつけ、腕にもみことばの帯を巻きました。門柱にも、みことばを掲げました。そして、何度も唱えました。このようにして、みことばを心に刻んだのでしょう。私たちも、みことばを覚えるために、みことばの備忘録を持ち歩きましょう。主が約束通りなしてくださったことも記録しましょう。すべての恵みを忘れないために。

2017年2月 2日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170202

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Per forta mano kaj etendita brako, / Ĉar eterna estas Lia boneco; (Psalmaro 136:12)

 

 

 

 力強い手と差し伸ばされた腕をもって。その恵みはとこしえまで。(詩篇13612節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

forta 強いhavi fortajn krurojn脚が強い

 

etendi まっすぐにする、伸ばすetendi fleksitan draton折れ曲がった針金をまっすぐにする

 

brako kruci la brakojn腕組みをする atendi iun kun etenditaj brakoj両腕を差し伸べて人を待つ=歓迎する

 

eterna 永遠のeterna feliĉoとわの幸せ eterna neĝo万年雪

 

boneco 良さ<bona良いBonan vojaĝon!良い旅を=行ってらっしゃい

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Benu, ho mia animo, la Eternulon, / Kaj ne forgesu ĉiujn Liajn bonfarojn. (Psalmaro 103:2)

 

 Ni bezonas rimedojn, ke ni ne forgesu. Izaelidoj alligis la ordonojn de Dio al siaj manoj kaj fruntoj. Ili skribis Vortojn sur la fostoj de siaj domoj kaj siaj pordegoj. Kaj ili ripetadis ilin. Tiele la ordonoj kaj promesoj de Dio ĉiam estis en iliaj koroj. Ni ankaŭ portu la memorlibron por memori la Vortojn. Kaj ni enskribu en ĝi tion, kion Dio faris por ni, por ke ni ne forgesu Liajn gracojn.

 

 わがたましひよヱホバを讃(ほめ)まつれ そのすべての恩惠(めぐみ)をわするるなかれ(詩篇1032節)

 

 私たちは、物事を忘れないために様々な工夫が必要です。イスラエル人は、額にみことばの記章をつけ、腕にもみことばの帯を巻きました。門柱にも、みことばを掲げました。そして、何度も唱えました。このようにして、みことばを心に刻んだのでしょう。私たちも、みことばを覚えるために、みことばの備忘録を持ち歩きましょう。主が約束通りなしてくださったことも記録しましょう。すべての恵みを忘れないために。

2017年2月 1日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170201

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Sed vi deziru forte la pligrandajn donacojn. Kaj ankoraŭ pli preferindan vojon mi montras al vi.  (1Korintanoj 12:31)

 

 

 

 あなたがたは、よりすぐれた賜物を熱心に求めなさい。また私は、さらにまさる道を示してあげましょう。(Ⅰコリント1231節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

deziri 欲しがる、望むKion vi deziras?何が望みなのか=どんなご用件ですか Mi deziras al vi feliĉan novjaron!幸せな新年を望みます=明けましておめでとう

 

pligranda より大きな pli…よりもっと granda大きな、偉大な

 

donaco 贈り物、プレゼント、お布施、賜物naskiĝitaga donaco誕生日のプレゼント

 

ankoraŭ まだ、いまだにLi ankoraŭ dormas.彼はまだ眠っている さらに、もっとVi devas lerni ankoraŭ.君はもっと勉強しなければならない

 

preferinde 望ましい、好ましいSkriba respondo estas preferinda al parola.口頭よりは書面での回答が望ましい<preferi好む、選ぶMi preferas vinon al biero.私はビールよりワインを好む

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Benu, ho mia animo, la Eternulon, / Kaj ne forgesu ĉiujn Liajn bonfarojn. (Psalmaro 103:2)

 

 Ni bezonas rimedojn, ke ni ne forgesu. Izaelidoj alligis la ordonojn de Dio al siaj manoj kaj fruntoj. Ili skribis Vortojn sur la fostoj de siaj domoj kaj siaj pordegoj. Kaj ili ripetadis ilin. Tiele la ordonoj kaj promesoj de Dio ĉiam estis en iliaj koroj. Ni ankaŭ portu la memorlibron por memori la Vortojn. Kaj ni enskribu en ĝi tion, kion Dio faris por ni, por ke ni ne forgesu Liajn gracojn.

 

 わがたましひよヱホバを讃(ほめ)まつれ そのすべての恩惠(めぐみ)をわするるなかれ(詩篇1032節)

 

 私たちは、物事を忘れないために様々な工夫が必要です。イスラエル人は、額にみことばの記章をつけ、腕にもみことばの帯を巻きました。門柱にも、みことばを掲げました。そして、何度も唱えました。このようにして、みことばを心に刻んだのでしょう。私たちも、みことばを覚えるために、みことばの備忘録を持ち歩きましょう。主が約束通りなしてくださったことも記録しましょう。すべての恵みを忘れないために。

« 2017年1月 | トップページ | 2017年3月 »

お役立ち情報

2018年7月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

最近のトラックバック

無料ブログはココログ