« 2016年10月 | トップページ | 2016年12月 »

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161130

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Konfesu do viajn pekojn unu al la alia, kaj preĝu unu por la alia, por ke vi resaniĝu. Petego de justulo multe efikas per sia energio. (Jakobo 5:16)

 

 

 

 ですから、あなたがたは、互いに罪を言い表わし、互いのために祈りなさい。いやされるためです。義人の祈りは働くと、大きな力があります。(ヤコブ516節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Fidu la Eternulon per via tuta koro, / Kaj ne fidu vian prudenton. / Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj, / Kaj Li ĝustigos vian iradon. (Sentencoj 3:5-6)

 

 Dio ne diras: Fidu la Eternulon nur iomete aŭ nur duone. Dio postulas nin tutan 100-procentan forton kaj koron por fidi Lin. Jes, fido estas fidi tute en Dio. Ni devas konscii Lin iam ajn. Dio ĉiam gardas kaj rigardas nin. Ĉioama Dio donas al ni la plej bonaĵon.

 

 

 

 汝こころを盡(つく)してヱホバに倚賴(よりたの)め おのれの聰明(さとり)に倚(よ)ることなかれ 汝すべての途(みち)にてヱホバをみとめよ さらばなんぢの途を直(なほ)くしたまふべし(箴言356節)

 

 神は「ほんの少しより頼みなさい」「半分ぐらいより頼みなさい」と言っていません。「全力で、100%信頼しなさい」と私たちに求めています。そうです、信仰は神への全幅の信頼です。私たちはどんなときにも神を意識すべきです。神はいつも私たちを見守り、私たちに最善を与えてくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

Venu, ni kantu al la Eternulo; / Ni ĝoje kriu al la rifuĝejo de nia helpo. Ni venu antaŭ Lian vizaĝon kun glorado, / Per psalmoj ni ĝoje kriu al Li.” (Psalmaro 95:1-2)

 

「さあ、主に向かって、喜び歌おう。われらの救いの岩に向かって、喜び叫ぼう。感謝の歌をもって、御前に進み行き、賛美の歌をもって、主に喜び叫ぼう。」(詩篇9512節)

 

ĝoje 喜んで<ĝoji喜んでいるMi tre ĝojas vidi vin.お会いできてうれしい

 

vizaĝo 顔、表情afabla vizaĝo愛想のいい顔 vizaĝo kontraŭ vizaĝo向かい合って

 

gloradoたたえること<gloro栄光<glori賛美するglori heroan agon勇敢な行為をたたえる

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161129

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj la Reĝo respondos kaj diros al ili: Vere mi diras al vi: Kiom vi faris al unu el ĉi tiuj miaj fratoj la plej malgrandaj, tiom vi faris al mi. (Mateo 25:40)

 

 

 

 すると、王は彼らに答えて言います。『まことに、あなたがたに告げます。あなたがたが、これらのわたしの兄弟たち、しかも最も小さい者たちのひとりにしたのは、わたしにしたのです。』(マタイ2540節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Fidu la Eternulon per via tuta koro, / Kaj ne fidu vian prudenton. / Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj, / Kaj Li ĝustigos vian iradon. (Sentencoj 3:5-6)

 

 Dio ne diras: Fidu la Eternulon nur iomete aŭ nur duone. Dio postulas nin tutan 100-procentan forton kaj koron por fidi Lin. Jes, fido estas fidi tute en Dio. Ni devas konscii Lin iam ajn. Dio ĉiam gardas kaj rigardas nin. Ĉioama Dio donas al ni la plej bonaĵon.

 

 

 

 汝こころを盡(つく)してヱホバに倚賴(よりたの)め おのれの聰明(さとり)に倚(よ)ることなかれ 汝すべての途(みち)にてヱホバをみとめよ さらばなんぢの途を直(なほ)くしたまふべし(箴言356節)

 

 神は「ほんの少しより頼みなさい」「半分ぐらいより頼みなさい」と言っていません。「全力で、100%信頼しなさい」と私たちに求めています。そうです、信仰は神への全幅の信頼です。私たちはどんなときにも神を意識すべきです。神はいつも私たちを見守り、私たちに最善を与えてくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

Miaj okuloj estas ĉiam direktitaj al la Eternulo, / Ĉar Li eltiras el reto miajn piedojn.” (Psalmaro 25:15)

 

私の目はいつも主に向かう。主が私の足を網から引き出してくださるから。」(詩篇2515節)

 

direkti 向ける、経営する、指揮するdirekti boaton al la bordoボートを岸に向ける

 

eltiri 引き出す、抽出するeltirita glavo抜き身の刀<tiri引く、引き寄せる

 

reto 網、ネットワークfervoraj retoj鉄道網 reto de butikoj販売店網

 

piedo 足、基底の部分 plata piedo扁平足 streta piedo幅の狭い足 antaŭa piedo動物の前足

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161128

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Jesuo diris al ili: Mi estas la pano de vivo; kiu venas al mi, tiu neniam malsatos, kaj kiu kredas al mi, tiu neniam soifos. (Johano 6:35)

 

 

 

 イエスは言われた。「わたしがいのちのパンです。わたしに来る者は決して飢えることがなく、わたしを信じる者はどんなときにも、決して渇くことがありません。(ヨハネ635節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Fidu la Eternulon per via tuta koro, / Kaj ne fidu vian prudenton. / Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj, / Kaj Li ĝustigos vian iradon. (Sentencoj 3:5-6)

 

 Dio ne diras: Fidu la Eternulon nur iomete aŭ nur duone. Dio postulas nin tutan 100-procentan forton kaj koron por fidi Lin. Jes, fido estas fidi tute en Dio. Ni devas konscii Lin iam ajn. Dio ĉiam gardas kaj rigardas nin. Ĉioama Dio donas al ni la plej bonaĵon.

 

 

 

 汝こころを盡(つく)してヱホバに倚賴(よりたの)め おのれの聰明(さとり)に倚(よ)ることなかれ 汝すべての途(みち)にてヱホバをみとめよ さらばなんぢの途を直(なほ)くしたまふべし(箴言356節)

 

 神は「ほんの少しより頼みなさい」「半分ぐらいより頼みなさい」と言っていません。「全力で、100%信頼しなさい」と私たちに求めています。そうです、信仰は神への全幅の信頼です。私たちはどんなときにも神を意識すべきです。神はいつも私たちを見守り、私たちに最善を与えてくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Proksima estas la Eternulo por ĉiuj, kiuj Lin vokas, / Por ĉiuj, kiuj vokas Lin sincere. La deziron de Siaj respektantoj Li plenumas, / Kaj ilian krion Li aŭdas kaj helpas ilin.” (Psalmaro 145:18-19)

 

「主を呼び求める者すべて、まことをもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられる。また主を恐れる者の願いをかなえ、彼らの叫びを聞いて、救われる。」(詩篇1451819節)

 

sincere 誠実に、心からSincere via敬具<sincera誠実なĈu vi estas sincera?本当の気持ちを言っていますか sindera danko/ kondolendo心からの感謝/悔やみ

 

respekto 尊敬>respektanto尊敬の気持ちを持っている人<respekti尊敬する

 

plenumi実現させる、実行するplenumi taskon職務を遂行する plenumi leĝon法を執行する

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161127

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj dum li estis en unu el la urboj, jen viro plena de lepro; kaj vidante Jesuon, li falis sur la vizaĝon kaj petegis lin, dirante: Sinjoro, se vi volas, vi povas min purigi. (Luko 5:12)

 

 

 

 

 

 さて、イエスがある町におられたとき、全身ツァラアトの人がいた。イエスを見ると、ひれ伏してお願いした。「主よ。お心一つで、私をきよくしていただけます。」(ルカ512節)

 

 

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Fidu la Eternulon per via tuta koro, / Kaj ne fidu vian prudenton. / Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj, / Kaj Li ĝustigos vian iradon. (Sentencoj 3:5-6)

 

 Dio ne diras: Fidu la Eternulon nur iomete aŭ nur duone. Dio postulas nin tutan 100-procentan forton kaj koron por fidi Lin. Jes, fido estas fidi tute en Dio. Ni devas konscii Lin iam ajn. Dio ĉiam gardas kaj rigardas nin. Ĉioama Dio donas al ni la plej bonaĵon.

 

 

 

 

 

 汝こころを盡(つく)してヱホバに倚賴(よりたの)め おのれの聰明(さとり)に倚(よ)ることなかれ 汝すべての途(みち)にてヱホバをみとめよ さらばなんぢの途を直(なほ)くしたまふべし(箴言356節)

 

 神は「ほんの少しより頼みなさい」「半分ぐらいより頼みなさい」と言っていません。「全力で、100%信頼しなさい」と私たちに求めています。そうです、信仰は神への全幅の信頼です。私たちはどんなときにも神を意識すべきです。神はいつも私たちを見守り、私たちに最善を与えてくださいます。

 

 

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

 

 

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“La Eternulo estas mia Roko, kaj mia fortikaĵo, kaj mia Savanto, / Mia Dio, mia forta Roko, kiun mi fidas, / Mia ŝildo kaj la korno de mia savo, mia rifuĝejo.” (Psalmo 18:2)

 

「主はわが巌、わがとりで、わが救い主、身を避けるわが岩、わが神。わが盾、わが救いの角、わがやぐら。」(詩篇182節)

 

  roko 岩、岩盤fosi ĝis la roko岩盤まで掘り進む metamorfa roko変成岩

 

ŝildo 盾、防御物 Prenu ŝildon kaj armilojn, kaj striĝu.盾と武器を取って立ち上がれ

 

korno 角、触角、ホルン、警笛 angla kornoイングリッシュホルン blovigi kornon角笛を吹く

 

rifĝejo避難所、亡命地<rifuĝi難を避けるrifuĝi apud la patrino母親に保護を求める>rifĝinto避難者、難民tendaro por rifĝintoj難民キャンプ

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161126

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Fidu la Eternulon per via tuta koro, / Kaj ne fidu vian prudenton. Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj, / Kaj Li ĝustigos vian iradon. (Sentencoj 3:5-6)

 

 

 

 心を尽くして主に拠り頼め。自分の悟りにたよるな。あなたの行く所どこにおいても、主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。(箴言356節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Malproksimigu de ŝi vian vojon, / Kaj ne proksimiĝu al la pordo de ŝia domo, (Sentencoj 5:8)

 

 Ĉirkaŭ ni estas multe da tentoj. La Biblio admonas, ke ni ne proksimiĝu al ili kaj forkuru de ili. Por malproksimiĝi al ili ni necesas scii ke tentoj donas al ni grandan toksan malbonon. Sed se ni scias tion, ni ne povas konkuli tenton, ĉar la tento havas grandegan magneton. Jes, ni nur povas konkuli la tenton, kiam ni havas ĝojon, kio estas en Dio kaj kun Dio. Tiele ni povas ĝoji ĉiam en Dio, venkinte super pekoj.

 

 

 

 汝の途を彼より遠く離れしめよ 其家の門に近づくことなかれ(箴言58節)

 

 私たちの周囲には、たくさんの誘惑があります。聖書は、誘惑に近寄るな、そこから逃げよと勧めています。近寄らないためには、誘惑が私たちに大きな害をもたらすことを知る必要があります。しかし、それを知れば、誘惑の餌食にならないのでしょうか。いいえ、誘惑のマグネットは非常に大きいのです。神と共にいる喜びを持たせてもらって初めて、私たちは誘惑に勝利することができるのです。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Ĉar la priparolo de la kruco estas por la pereantoj malsaĝeco; sed por ni, la savatoj, ĝi estas la potenco de Dio.” (1 Korintanoj 1:18)

 

十字架のことばは、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには、神の力です。」(Ⅰコリント118節)

 

priparolo 述べること>priparolistoスポークスマン<priparoli言及する

 

kruco十字架 la Suda Kruco南十字星 vojkruco交差路 kruciĝo交差点

 

pereanto亡び行く人<perei死ぬ、滅ぶperei de malsato飢えで死ぬ

 

  savato救われた人<savi救う Dio, savu min.神よ、救い給え

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161125

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

 Rilate al la evangelio, ili estas malamikoj pro vi; sed rilate al la elekto, ili estas amataj pro la patroj. (Romanoj 11:28)

 

 

 

 彼らは、福音によれば、あなたがたのゆえに、神に敵対している者ですが、選びによれば、父祖たちのゆえに、愛されている者なのです。(ローマ1128節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Malproksimigu de ŝi vian vojon, / Kaj ne proksimiĝu al la pordo de ŝia domo, (Sentencoj 5:8)

 

 Ĉirkaŭ ni estas multe da tentoj. La Biblio admonas, ke ni ne proksimiĝu al ili kaj forkuru de ili. Por malproksimiĝi al ili ni necesas scii ke tentoj donas al ni grandan toksan malbonon. Sed se ni scias tion, ni ne povas konkuli tenton, ĉar la tento havas grandegan magneton. Jes, ni nur povas konkuli la tenton, kiam ni havas ĝojon, kio estas en Dio kaj kun Dio. Tiele ni povas ĝoji ĉiam en Dio, venkinte super pekoj.

 

 

 

 汝の途を彼より遠く離れしめよ 其家の門に近づくことなかれ(箴言58節)

 

 私たちの周囲には、たくさんの誘惑があります。聖書は、誘惑に近寄るな、そこから逃げよと勧めています。近寄らないためには、誘惑が私たちに大きな害をもたらすことを知る必要があります。しかし、それを知れば、誘惑の餌食にならないのでしょうか。いいえ、誘惑のマグネットは非常に大きいのです。神と共にいる喜びを持たせてもらって初めて、私たちは誘惑に勝利することができるのです。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“ĉar Dio ne estas maljusta, por forgesi vian laboron kaj la amon, kiun vi montris al Lia nomo, servinte al la sanktuloj kaj ankoraŭ servante.” (Hebreoj 6:10)

 

「神は正しい方であって、あなたがたの行ないを忘れず、あなたがたがこれまで聖徒たちに仕え、また今も仕えて神の御名のために示したあの愛をお忘れにならないのです。」(ヘブル610節)

 

forgesi 忘れるforgesi ies nomon人の名前を忘れる>forgeso忘却

 

laboro労働 laciga/pena laboro疲れる/つらい仕事 kuracista laboro医者の仕事

 

montri示す、明らかにするBonvolu montri al mi vian pasporton.パスポートを見せてください。Ŝi montris tragikan mienon.彼女は悲劇のヒロインのような顔をして見せた。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161124

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ĝoju en la Sinjoro ĉiam; denove mi diros: Ĝoju. (Filipianoj 4:4)

 

 

 

 いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。(ピリピ44節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Malproksimigu de ŝi vian vojon, / Kaj ne proksimiĝu al la pordo de ŝia domo, (Sentencoj 5:8)

 

 Ĉirkaŭ ni estas multe da tentoj. La Biblio admonas, ke ni ne proksimiĝu al ili kaj forkuru de ili. Por malproksimiĝi al ili ni necesas scii ke tentoj donas al ni grandan toksan malbonon. Sed se ni scias tion, ni ne povas konkuli tenton, ĉar la tento havas grandegan magneton. Jes, ni nur povas konkuli la tenton, kiam ni havas ĝojon, kio estas en Dio kaj kun Dio. Tiele ni povas ĝoji ĉiam en Dio, venkinte super pekoj.

 

 

 

 汝の途を彼より遠く離れしめよ 其家の門に近づくことなかれ(箴言58節)

 

 私たちの周囲には、たくさんの誘惑があります。聖書は、誘惑に近寄るな、そこから逃げよと勧めています。近寄らないためには、誘惑が私たちに大きな害をもたらすことを知る必要があります。しかし、それを知れば、誘惑の餌食にならないのでしょうか。いいえ、誘惑のマグネットは非常に大きいのです。神と共にいる喜びを持たせてもらって初めて、私たちは誘惑に勝利することができるのです。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“sed se ni iradas en la lumo, kiel Li estas en la lumo, ni havas kunulecon unu kun la alia, kaj la sango de Jesuo, Lia Filo, nin purigas de ĉia peko.” (1 Johano 1:7)

 

しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちをきよめます。」(Ⅰヨハネ17節)

 

kunuleco 仲間性、友情<kunulo相棒、パートナー<kun…とともに kun kolero怒って

 

sango perdi sangon出血する Sango ne silentas.血筋は争えない。

 

purigi清くするpurigi oron金を精製する purigi akvon水を浄化する purigi ĉambron掃除する

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161123

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, / Kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. (Luko 1:53)

 

 

 

 飢えた者を良いもので満ち足らせ、富む者を何も持たせないで追い返されました。(ルカ153節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Malproksimigu de ŝi vian vojon, / Kaj ne proksimiĝu al la pordo de ŝia domo, (Sentencoj 5:8)

 

 Ĉirkaŭ ni estas multe da tentoj. La Biblio admonas, ke ni ne proksimiĝu al ili kaj forkuru de ili. Por malproksimiĝi al ili ni necesas scii ke tentoj donas al ni grandan toksan malbonon. Sed se ni scias tion, ni ne povas konkuli tenton, ĉar la tento havas grandegan magneton. Jes, ni nur povas konkuli la tenton, kiam ni havas ĝojon, kio estas en Dio kaj kun Dio. Tiele ni povas ĝoji ĉiam en Dio, venkinte super pekoj.

 

 

 

 汝の途を彼より遠く離れしめよ 其家の門に近づくことなかれ(箴言58節)

 

 私たちの周囲には、たくさんの誘惑があります。聖書は、誘惑に近寄るな、そこから逃げよと勧めています。近寄らないためには、誘惑が私たちに大きな害をもたらすことを知る必要があります。しかし、それを知れば、誘惑の餌食にならないのでしょうか。いいえ、誘惑のマグネットは非常に大きいのです。神と共にいる喜びを持たせてもらって初めて、私たちは誘惑に勝利することができるのです。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Kaj en neniu alia estas savo; ĉar ne estas sub la ĉielo alia nomo, donita inter homoj, per kiu ni devas esti savitaj.” (Agoj 4:12)

 

「この方以外には、だれによっても救いはありません。天の下でこの御名のほかに、私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。」(使徒412節)

 

neniu alia …ほかの人・ものは…ない Ankoraŭ neniu monto portas neĝon.どの山もまだ雪を抱いていない。 alia 他の、別のami unu la alian互いに愛す

 

ĉielo 天、空Mielo el la ĉielo.天からハチミツ→棚からぼた餅

 

savita救われた<savi救う Mi savos vin el la mano de malbonuloj.君を悪人の手から救ってやる

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161122

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Miaj fratoj, mi ne rigardas min kiel jam ektenantan; sed nur jene: forgesante tion, kio estas malantaŭe, kaj strebante al tio, kio estas antaŭe, mi min pelas al la celo, por akiri la premion de la supera voko de Dio en Kristo Jesuo. (Filipianoj 3:13-14)

 

 

 

 兄弟たちよ。私は、自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ、この一事に励んでいます。すなわち、うしろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目ざして一心に走っているのです。(ピリピ31314節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Malproksimigu de ŝi vian vojon, / Kaj ne proksimiĝu al la pordo de ŝia domo, (Sentencoj 5:8)

 

 Ĉirkaŭ ni estas multe da tentoj. La Biblio admonas, ke ni ne proksimiĝu al ili kaj forkuru de ili. Por malproksimiĝi al ili ni necesas scii ke tentoj donas al ni grandan toksan malbonon. Sed se ni scias tion, ni ne povas konkuli tenton, ĉar la tento havas grandegan magneton. Jes, ni nur povas konkuli la tenton, kiam ni havas ĝojon, kio estas en Dio kaj kun Dio. Tiele ni povas ĝoji ĉiam en Dio, venkinte super pekoj.

 

 

 

 汝の途を彼より遠く離れしめよ 其家の門に近づくことなかれ(箴言58節)

 

 私たちの周囲には、たくさんの誘惑があります。聖書は、誘惑に近寄るな、そこから逃げよと勧めています。近寄らないためには、誘惑が私たちに大きな害をもたらすことを知る必要があります。しかし、それを知れば、誘惑の餌食にならないのでしょうか。いいえ、誘惑のマグネットは非常に大きいのです。神と共にいる喜びを持たせてもらって初めて、私たちは誘惑に勝利することができるのです。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Mi amas, ke la Eternulo aŭdas mian voĉon / Kaj mian petegon, / Ke Li klinis Sian orelon al mi; /  Kaj en miaj tagoj mi Lin vokos. ” (Psalmaro 116:1-2)

 

私は主を愛する。主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。主は、私に耳を傾けられるので、私は生きるかぎり主を呼び求めよう。」(詩篇11612節)

 

petego 嘆願<peti求める、願うMi petis de ili informon.彼らから情報を求めた。

 

klini傾けるklini glasonグラスを傾ける Ne klinu la leĝon.法を曲げるな

 

orelo耳 okulo目 nazo鼻 buŝo

 

voki呼ぶ Ne voku diablon, ĉar li povas aperi.悪魔を呼ぶな、現れかねないから

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161121

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ĉu mi okupos la flugilojn de la matenruĝo, / Ĉu mi loĝiĝos sur la rando de la maro: Ankaŭ tie Via mano min kondukos, / Kaj Via dekstra mano min tenos. (Psalmaro 139:9-10)

 

 

 

 私が暁の翼をかって、海の果てに住んでも、そこでも、あなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。(詩篇139910節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Malproksimigu de ŝi vian vojon, / Kaj ne proksimiĝu al la pordo de ŝia domo, (Sentencoj 5:8)

 

 Ĉirkaŭ ni estas multe da tentoj. La Biblio admonas, ke ni ne proksimiĝu al ili kaj forkuru de ili. Por malproksimiĝi al ili ni necesas scii ke tentoj donas al ni grandan toksan malbonon. Sed se ni scias tion, ni ne povas konkuli tenton, ĉar la tento havas grandegan magneton. Jes, ni nur povas konkuli la tenton, kiam ni havas ĝojon, kio estas en Dio kaj kun Dio. Tiele ni povas ĝoji ĉiam en Dio, venkinte super pekoj.

 

 

 

 汝の途を彼より遠く離れしめよ 其家の門に近づくことなかれ(箴言58節)

 

 私たちの周囲には、たくさんの誘惑があります。聖書は、誘惑に近寄るな、そこから逃げよと勧めています。近寄らないためには、誘惑が私たちに大きな害をもたらすことを知る必要があります。しかし、それを知れば、誘惑の餌食にならないのでしょうか。いいえ、誘惑のマグネットは非常に大きいのです。神と共にいる喜びを持たせてもらって初めて、私たちは誘惑に勝利することができるのです。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Jesuo diris al ili: Mi estas la pano de vivo; kiu venas al mi, tiu neniam malsatos, kaj kiu kredas al mi, tiu neniam soifos.” (Johano 6:35)

 

「イエスは言われた。『わたしがいのちのパンです。わたしに来る者は決して飢えることがなく、わたしを信じる者はどんなときにも、決して渇くことがありません。」(ヨハネ635節)

 

veni 来る、至るVenu supren en la dua etaĝon.2階に上がってきなさい。

 

malsati飢えている<malsata空腹の<sata満腹のMi estas jam sata.もうお腹いっぱい。

 

soifiのどが渇いているMi soifas. Donu al mi akvon.のどが渇いている。水をください。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161120

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj la Sinjoro direktu viajn korojn en la amon al Dio kaj en la paciencon de Kristo. (2 Tesalonikanoj 3:5)

 

 

 

 どうか、主があなたがたの心を導いて、神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいますように。(Ⅱテサロニケ35節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Malproksimigu de ŝi vian vojon, / Kaj ne proksimiĝu al la pordo de ŝia domo, (Sentencoj 5:8)

 

 Ĉirkaŭ ni estas multe da tentoj. La Biblio admonas, ke ni ne proksimiĝu al ili kaj forkuru de ili. Por malproksimiĝi al ili ni necesas scii ke tentoj donas al ni grandan toksan malbonon. Sed se ni scias tion, ni ne povas konkuli tenton, ĉar la tento havas grandegan magneton. Jes, ni nur povas konkuli la tenton, kiam ni havas ĝojon, kio estas en Dio kaj kun Dio. Tiele ni povas ĝoji ĉiam en Dio, venkinte super pekoj.

 

 

 

 汝の途を彼より遠く離れしめよ 其家の門に近づくことなかれ(箴言58節)

 

 私たちの周囲には、たくさんの誘惑があります。聖書は、誘惑に近寄るな、そこから逃げよと勧めています。近寄らないためには、誘惑が私たちに大きな害をもたらすことを知る必要があります。しかし、それを知れば、誘惑の餌食にならないのでしょうか。いいえ、誘惑のマグネットは非常に大きいのです。神と共にいる喜びを持たせてもらって初めて、私たちは誘惑に勝利することができるのです。

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Sed mi kantos Vian forton, / Kaj matene mi gloros Vian bonecon; / Ĉar Vi estis por mi defendo kaj rifuĝo / En la tago de mia malfeliĉo.” (Psalmaro 59:16)

 

「しかし、この私は、あなたの力を歌います。まことに、朝明けには、あなたの恵みを喜び歌います。それは、私の苦しみの日に、あなたは私のとりで、また、私の逃げ場であられたからです。」(詩篇5916節)

 

kanti 歌う、たたえるLa junulino kantis sian amdoloron.娘は切ない気持ちを歌に託した。

 

defendo防衛 necesa defendo正当防衛<defendi守るdefendi patrujon kontraŭ malamiko

 

rifuĝejo避難所<rifuĝi難を避けるrifuĝi en ŝirmejo待避所に避難する

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161119

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 ĉar ĉiuj pekis kaj maltrafis la gloron de Dio; (Romanoj 3:23)

 

 

 

 すべての人は、罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、(ローマ323節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj jen mi estas kun vi ĉiujn tagojn, ĝis la maturiĝo de la mondaĝo. (Mateo 28:20)

 

 Jesuo, kiu releviĝis de la morto, tion promesis. Ĝis ĉi tiu mondo maturiĝos kaj finos, iam ajn Jesuo estas kun ni kaj Li flanke iras kun ni. Kiam ni erarvagas de la vojo kaj iras en la densa mallumo kaj ne preskaŭ povas tranpasi la altan muron, Jesuo kuraĝigas kaj subtenas nin kaj donas al ni la solvon. Ni do hodiaŭ antaŭen iru, kredante ĉi tiun promeson.

 

 

 

 視(み)よ、我は世の終(をはり)まで常に汝らと偕(とも)に在(あ)るなり。(マタイ2820節)

 

 復活したイエス様が私たちに約束してくださいました。この世界が成熟し、果たすべき行程を終えるときまで、どんな時でもイエス様が私たちと共にいてくださり、私たちの隣を歩いてくださいます。時に私たちは道に迷いそうになり、暗黒の道を歩いたり、障壁を越えられなかったりしますが、イエス様が一緒にいてくださり、私たちを励まし、支え、問題を解決してくださいます。共にいてくださるイエス様を信じ、今日も歩みましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Por libereco Kristo nin liberigis; tial staru fortike, kaj ne reimplikiĝu en jugon de sklaveco.” (Galatoj 5:1)

 

「キリストは、自由を得させるために、私たちを解放してくださいました。ですから、あなたがたは、しっかり立って、またと奴隷のくびきを負わせられないようにしなさい。(ガラテア51節)

 

liberigi 自由にするliberigi iun de subpremo迫害から解放する<libera自由な、無料の

 

implikiĝiもつれる、関わり合いになるimplikiĝi en skandalonスキャンダルに巻き込まれる

 

sklaveco奴隷の身分<sklavo奴隷sklavo de mono金の奴隷 sklavo de ampasio愛欲の奴隷

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161118

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

 Sed celu Lian regnon, kaj ĉio tio estos aldonita al vi.  (Luko 12:31)

 

 

 

 何はともあれ、あなたがたは、神の国を求めなさい。そうすれば、これらの物は、それに加えて与えられます。(ルカ1231節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj jen mi estas kun vi ĉiujn tagojn, ĝis la maturiĝo de la mondaĝo. (Mateo 28:20)

 

 Jesuo, kiu releviĝis de la morto, tion promesis. Ĝis ĉi tiu mondo maturiĝos kaj finos, iam ajn Jesuo estas kun ni kaj Li flanke iras kun ni. Kiam ni erarvagas de la vojo kaj iras en la densa mallumo kaj ne preskaŭ povas tranpasi la altan muron, Jesuo kuraĝigas kaj subtenas nin kaj donas al ni la solvon. Ni do hodiaŭ antaŭen iru, kredante ĉi tiun promeson.

 

 

 

 視(み)よ、我は世の終(をはり)まで常に汝らと偕(とも)に在(あ)るなり。(マタイ2820節)

 

 復活したイエス様が私たちに約束してくださいました。この世界が成熟し、果たすべき行程を終えるときまで、どんな時でもイエス様が私たちと共にいてくださり、私たちの隣を歩いてくださいます。時に私たちは道に迷いそうになり、暗黒の道を歩いたり、障壁を越えられなかったりしますが、イエス様が一緒にいてくださり、私たちを励まし、支え、問題を解決してくださいます。共にいてくださるイエス様を信じ、今日も歩みましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

Kiu fidas al la Filo, tiu havas eternan vivon; sed kiu ne obeas al la Filo, tiu ne vidos vivon, sed la kolero de Dio sur li restas.” (Johano 3:36)

 

「御子を信じる者は永遠のいのちを持つが、御子に聞き従わない者は、いのちを見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。」(ヨハネ336節)

 

obei 従うvolonte(nevole) obei喜んで(いやいや)従う obei al la patro父の言うとおりにする

 

vidi 目にする vidi bone目がよく見える Mi vidas lumon palproksime.遠くに明かりが見える。

 

kolero 怒りmontri sian koleron怒りをあらわにする<koleri怒っているflame koleri火のように怒る Kial vi koleras?どうして怒っているの

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161117

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj li diris al ili: Iru en la tutan mondon, kaj prediku la evangelion al ĉiu kreitaĵo. (Marko 16:15)

 

 

 

 それから、イエスは彼らにこう言われた。「全世界に出て行き、すべての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい。(マルコ1615節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj jen mi estas kun vi ĉiujn tagojn, ĝis la maturiĝo de la mondaĝo. (Mateo 28:20)

 

 Jesuo, kiu releviĝis de la morto, tion promesis. Ĝis ĉi tiu mondo maturiĝos kaj finos, iam ajn Jesuo estas kun ni kaj Li flanke iras kun ni. Kiam ni erarvagas de la vojo kaj iras en la densa mallumo kaj ne preskaŭ povas tranpasi la altan muron, Jesuo kuraĝigas kaj subtenas nin kaj donas al ni la solvon. Ni do hodiaŭ antaŭen iru, kredante ĉi tiun promeson.

 

 

 

 視(み)よ、我は世の終(をはり)まで常に汝らと偕(とも)に在(あ)るなり。(マタイ2820節)

 

 復活したイエス様が私たちに約束してくださいました。この世界が成熟し、果たすべき行程を終えるときまで、どんな時でもイエス様が私たちと共にいてくださり、私たちの隣を歩いてくださいます。時に私たちは道に迷いそうになり、暗黒の道を歩いたり、障壁を越えられなかったりしますが、イエス様が一緒にいてくださり、私たちを励まし、支え、問題を解決してくださいます。共にいてくださるイエス様を信じ、今日も歩みましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

Tial laŭ nia oportuna tempo ni bonfaradu al ĉiuj, precipe al tiuj, kiuj apartenas al la familio de la fido.” (Galatoj 6:10)

 

ですから、私たちは、機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行ないましょう。」(ガラテア610節)

 

oportuna 便利な、ちょうど良いoportuna okazoちょうど良い機会

 

precipe とりわけŜi havas talenton precipe en la pentrarto.彼女は特に絵の才能がある。

 

apartenas 帰属するTiu valizo apartenas al mi.そのカバンは私のものです。Mi apartenas al la minoritato.私は少数派に属している。

 

familio家族 devein de bona familio良家の出である nutria sian familion家族を養う

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161116

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Saĝa homo kaŝas scion; / Sed la koro de malsaĝuloj elkrias malsaĝecon. (Sentencoj 12:23)

 

 

 

 利口な者は知識を隠し、愚かな者は自分の愚かさを言いふらす。(箴言1223節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj jen mi estas kun vi ĉiujn tagojn, ĝis la maturiĝo de la mondaĝo. (Mateo 28:20)

 

 Jesuo, kiu releviĝis de la morto, tion promesis. Ĝis ĉi tiu mondo maturiĝos kaj finos, iam ajn Jesuo estas kun ni kaj Li flanke iras kun ni. Kiam ni erarvagas de la vojo kaj iras en la densa mallumo kaj ne preskaŭ povas tranpasi la altan muron, Jesuo kuraĝigas kaj subtenas nin kaj donas al ni la solvon. Ni do hodiaŭ antaŭen iru, kredante ĉi tiun promeson.

 

 

 

 視(み)よ、我は世の終(をはり)まで常に汝らと偕(とも)に在(あ)るなり。(マタイ2820節)

 

 復活したイエス様が私たちに約束してくださいました。この世界が成熟し、果たすべき行程を終えるときまで、どんな時でもイエス様が私たちと共にいてくださり、私たちの隣を歩いてくださいます。時に私たちは道に迷いそうになり、暗黒の道を歩いたり、障壁を越えられなかったりしますが、イエス様が一緒にいてくださり、私たちを励まし、支え、問題を解決してくださいます。共にいてくださるイエス様を信じ、今日も歩みましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Kaj en neniu alia estas savo; ĉar ne estas sub la ĉielo alia nomo, donita inter homoj, per kiu ni devas esti savitaj.” (Agoj 4:12)

 

「この方以外には、だれによっても救いはありません。天の下でこの御名のほかに、私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。」(使徒412節)

 

neniu alia …ほかの人・ものは…ない Ankoraŭ neniu monto portas neĝon.どの山もまだ雪を抱いていない。 alia 他の、別のami unu la alian互いに愛す

 

ĉielo 天、空Mielo el la ĉielo.天からハチミツ→棚からぼた餅

 

savita救われた<savi救う Mi savos vin el la mano de malbonuloj.君を悪人の手から救ってやる

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161115

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ho Eternulo, matene Vi aŭdas mian voĉon; / Matene mi eldiras mian preĝon al Vi, kaj mi atendas. (Psalmo 5:3)

 

 

 

 主よ。朝明けに、私の声を聞いてください。朝明けに、私はあなたのために備えをし、見張りをいたします。(詩篇53節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj jen mi estas kun vi ĉiujn tagojn, ĝis la maturiĝo de la mondaĝo. (Mateo 28:20)

 

 Jesuo, kiu releviĝis de la morto, tion promesis. Ĝis ĉi tiu mondo maturiĝos kaj finos, iam ajn Jesuo estas kun ni kaj Li flanke iras kun ni. Kiam ni erarvagas de la vojo kaj iras en la densa mallumo kaj ne preskaŭ povas tranpasi la altan muron, Jesuo kuraĝigas kaj subtenas nin kaj donas al ni la solvon. Ni do hodiaŭ antaŭen iru, kredante ĉi tiun promeson.

 

 

 

 視(み)よ、我は世の終(をはり)まで常に汝らと偕(とも)に在(あ)るなり。(マタイ2820節)

 

 復活したイエス様が私たちに約束してくださいました。この世界が成熟し、果たすべき行程を終えるときまで、どんな時でもイエス様が私たちと共にいてくださり、私たちの隣を歩いてくださいます。時に私たちは道に迷いそうになり、暗黒の道を歩いたり、障壁を越えられなかったりしますが、イエス様が一緒にいてくださり、私たちを励まし、支え、問題を解決してくださいます。共にいてくださるイエス様を信じ、今日も歩みましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Tial ne zorgu pri la morgaŭa tago, ĉar la morgaŭa tago zorgos pri si mem. Sufiĉa por la tago estas ĝia propra malbono.” (Mateo 6:34)

 

「だから、あすのための心配は無用です。あすのことはあすが心配します。労苦はその日その日に、十分あります。」(マタイ634節)

 

  zorgi 気遣う Faru vian aferon, Dio zorgos ceteron.なすべきことをせよ。後は神が配慮する。

 

sufiĉa 足りる、十分なsumo sufiĉa por la vojaĝo旅行に間に合う金額 Unu fajro estas sufiĉa por eksplodigi la pulvon.火薬を爆発させるには火花一つでたくさんだ。

 

tago 一日、日antaŭ kvin tagoj5日前に la venontan tagon翌日に

 

propra 固有の、みづからのpropra nomo固有名詞 iri sur propraj piedoj自分の足で歩く

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161114

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Mi plantis, Apolos akvumis; sed Dio kreskigis. (1 Korintanoj 3:16)

 

 

 

 私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし、成長させたのは神です。(Ⅰコリント316節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj jen mi estas kun vi ĉiujn tagojn, ĝis la maturiĝo de la mondaĝo. (Mateo 28:20)

 

 Jesuo, kiu releviĝis de la morto, tion promesis. Ĝis ĉi tiu mondo maturiĝos kaj finos, iam ajn Jesuo estas kun ni kaj Li flanke iras kun ni. Kiam ni erarvagas de la vojo kaj iras en la densa mallumo kaj ne preskaŭ povas tranpasi la altan muron, Jesuo kuraĝigas kaj subtenas nin kaj donas al ni la solvon. Ni do hodiaŭ antaŭen iru, kredante ĉi tiun promeson.

 

 

 

 視(み)よ、我は世の終(をはり)まで常に汝らと偕(とも)に在(あ)るなり。(マタイ2820節)

 

 復活したイエス様が私たちに約束してくださいました。この世界が成熟し、果たすべき行程を終えるときまで、どんな時でもイエス様が私たちと共にいてくださり、私たちの隣を歩いてくださいます。時に私たちは道に迷いそうになり、暗黒の道を歩いたり、障壁を越えられなかったりしますが、イエス様が一緒にいてくださり、私たちを励まし、支え、問題を解決してくださいます。共にいてくださるイエス様を信じ、今日も歩みましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Pli bona estas riproĉo nekaŝita, / Ol amo kaŝita. Fidelkoraj estas la batoj de amanto; / Sed tro multaj estas la kisoj de malamanto.” (Sentencoj 27:5-6)

 

あからさまに責めるのは、ひそかに愛するのにまさる。憎む者が口づけしてもてなすよりは、愛する者が傷つけるほうが真実である。」(箴言2756節)

 

riproĉo 叱責、非難riproĉo de konscienco良心の呵責<riproĉiとがめる

 

kaŝita 人知れぬkaŝitaj larmoj人知れぬ涙<kaŝi隠す>malkaŝi明らかにする La tempo ĉiam malkaŝas la veron.時は常に真実を明らかにする

 

bato殴ること、拍 doni al iu finofaran batonとどめの一撃を与える

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161113

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj li genuiĝis, kaj kriis per laŭta voĉo: Sinjoro, ne metu sur ilin ĉi tiun pekon. Kaj tion dirinte, li endormiĝis. (Agoj 7:60)

 

 

 

 そして、ひざまずいて、大声でこう叫んだ。「主よ。この罪を彼らに負わせないでください。」こう言って、眠りについた。(使徒760節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj jen mi estas kun vi ĉiujn tagojn, ĝis la maturiĝo de la mondaĝo. (Mateo 28:20)

 

 Jesuo, kiu releviĝis de la morto, tion promesis. Ĝis ĉi tiu mondo maturiĝos kaj finos, iam ajn Jesuo estas kun ni kaj Li flanke iras kun ni. Kiam ni erarvagas de la vojo kaj iras en la densa mallumo kaj ne preskaŭ povas tranpasi la altan muron, Jesuo kuraĝigas kaj subtenas nin kaj donas al ni la solvon. Ni do hodiaŭ antaŭen iru, kredante ĉi tiun promeson.

 

 

 

 視(み)よ、我は世の終(をはり)まで常に汝らと偕(とも)に在(あ)るなり。(マタイ2820節)

 

 復活したイエス様が私たちに約束してくださいました。この世界が成熟し、果たすべき行程を終えるときまで、どんな時でもイエス様が私たちと共にいてくださり、私たちの隣を歩いてくださいます。時に私たちは道に迷いそうになり、暗黒の道を歩いたり、障壁を越えられなかったりしますが、イエス様が一緒にいてくださり、私たちを励まし、支え、問題を解決してくださいます。共にいてくださるイエス様を信じ、今日も歩みましょう。

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Kaj cetere iu diros: Vi havas fidon, kaj mi havas farojn; montru al mi vian fidon aparte de faroj, kaj mi per miaj faroj montros al vi la fidon.” (Jakobo 2:17)

 

「あなたは信仰を持っているが、私は行ないを持っています。行ないのないあなたの信仰を、私に見せてください。私は、行ないによって、私の信仰をあなたに見せてあげます。」(ヤコブ217節)

 

montri 示す、表に出す Bonvolu montri al mi vian pasporton.パスポートを見せてください。

 

faro 行為 ĉe la freŝa faro現行犯で>fari作る、…になる Sepek minutoj estas unu unu horon.60分で1時間になる

 

aparte de 別々の、固有の>aparta別々の、aparte de…とは別個に

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161112

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj aperis la vorto de la Eternulo al li, dirante: Foriru de ĉi tie, kaj direktu vin orienten, kaj kaŝu vin ĉe la torento Kerit, kiu estas oriente de Jordan. El tiu torento vi trinkados, kaj al la korvoj Mi ordonis, ke ili tie vin nutru. (1 Reĝoj 17:2-4)

 

 

 

 それから、彼に次のような主のことばがあった。「ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。そして、その川の水を飲まなければならない。わたしは烏に、そこであなたを養うように命じた。」(Ⅰ列王記172-4節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Petu, kaj estos donite al vi; serĉu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi; (Mateo 7:7)

 

 Tio estas unu de la plej famaj Vortoj. Al ni certe estos donita, certe estos trovite kaj certe estos malfermite. Tial ni petadas, serĉadas kaj frapadas. Ĉar tio promeso estas de Dio de amo, donitaĵo, trovitaĵo kaj fermitaĵo estas la plej bonaĵo. En tio estas la sekreto de kristanoj, kiuj estas pozitivaj. Ni havas konvinkiĝon per la fido, ke nia vivado estas plenigata de bonaĵoj.

 

 

 

 求めよ、さらば與(あた)へられん。尋(たず)ねよ、さらば見出さん。門を叩け、さらば開かれん。(マタイ77節)

 

 最も有名なみことばの一つです。私たちは、必ず与えられます。見つけることができます。門は開かれます。ですから、求め続け、探し続け、門をたたき続けます。この約束は愛の神からのものなので、与えられるもの、見い出すもの、開かれるものは最善のものです。ここに、クリスチャンの前向きな姿勢の秘密があります。私たちには信仰によって、必ず良い物で満たされるという確信があります。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“La vojo de Dio estas perfekta; / La parolo de la Eternulo estas tute pura; / Li estas ŝildo por ĉiuj, kiuj Lin fidas.” (Psalmaro 18:30)

 

神、その道は完全。主のみことばは純粋。主はすべて彼に身を避ける者の盾。」(詩篇1830節)

 

perfekta 完全なperfekta krimo完全犯罪 Neniu estas perfekta.完全無欠な人はいない

 

parole 話すこと、話、発言La prezidento donis parloron.大統領が談話を発表した。

 

ŝildo Prenu ŝildon kaj armilojn kaj stariĝu.盾と武器を取って、立ち上がれ

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161111

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

 Kiu kredas al mi, kiel la Skribo diris, el ties ventro fluos riveroj da viva akvo. (Johano 7:38)

 

 

 

 わたしを信じる者は、聖書が言っているとおりに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。(ヨハネ738節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Petu, kaj estos donite al vi; serĉu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi; (Mateo 7:7)

 

 Tio estas unu de la plej famaj Vortoj. Al ni certe estos donita, certe estos trovite kaj certe estos malfermite. Tial ni petadas, serĉadas kaj frapadas. Ĉar tio promeso estas de Dio de amo, donitaĵo, trovitaĵo kaj fermitaĵo estas la plej bonaĵo. En tio estas la sekreto de kristanoj, kiuj estas pozitivaj. Ni havas konvinkiĝon per la fido, ke nia vivado estas plenigata de bonaĵoj.

 

 

 

 求めよ、さらば與(あた)へられん。尋(たず)ねよ、さらば見出さん。門を叩け、さらば開かれん。(マタイ77節)

 

 最も有名なみことばの一つです。私たちは、必ず与えられます。見つけることができます。門は開かれます。ですから、求め続け、探し続け、門をたたき続けます。この約束は愛の神からのものなので、与えられるもの、見い出すもの、開かれるものは最善のものです。ここに、クリスチャンの前向きな姿勢の秘密があります。私たちには信仰によって、必ず良い物で満たされるという確信があります。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Kiu kredas al mi, kiel la Skribo diris, el ties ventro fluos riveroj da viva akvo.” (Johano 7:38)

 

「わたしを信じる者は、聖書が言っているとおりに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。」(ヨハネ738節)

 

Skribo =la Sankta Skribo聖書 書くこと、書き方<skribi書くskribi leteron al iu手紙を書く

 

ventro kuŝi sur la ventro腹ばいになる malsata ventroすきっ腹

 

flui 流れるMono fluas al riĉulo.金が金持ちの所に流れていく。Vivo ne ĉiam glate fluas. 人生はいつも順調とは限らない。

 

akvo Akvo trankvila estas akvo danĝera.静かな流れは返って危ない。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161110

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Tial se iu homo estas en Kristo, estas jam nova kreitaĵo; la malnovaĵoj forpasis, jen ili jam estiĝis novaj. (2 Korintanoj 5:17)

 

 

 

 だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。(Ⅱコリント517節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Petu, kaj estos donite al vi; serĉu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi; (Mateo 7:7)

 

 Tio estas unu de la plej famaj Vortoj. Al ni certe estos donita, certe estos trovite kaj certe estos malfermite. Tial ni petadas, serĉadas kaj frapadas. Ĉar tio promeso estas de Dio de amo, donitaĵo, trovitaĵo kaj fermitaĵo estas la plej bonaĵo. En tio estas la sekreto de kristanoj, kiuj estas pozitivaj. Ni havas konvinkiĝon per la fido, ke nia vivado estas plenigata de bonaĵoj.

 

 

 

 求めよ、さらば與(あた)へられん。尋(たず)ねよ、さらば見出さん。門を叩け、さらば開かれん。(マタイ77節)

 

 最も有名なみことばの一つです。私たちは、必ず与えられます。見つけることができます。門は開かれます。ですから、求め続け、探し続け、門をたたき続けます。この約束は愛の神からのものなので、与えられるもの、見い出すもの、開かれるものは最善のものです。ここに、クリスチャンの前向きな姿勢の秘密があります。私たちには信仰によって、必ず良い物で満たされるという確信があります。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Konsumiĝas mia karno kaj mia koro; / Sed la fortikaĵo de mia koro kaj mia parto estas Dio por eterne.” (Psalmaro 73:26)

 

この身とこの心とは尽き果てましょう。しかし神はとこしえに私の心の岩、私の分の土地です。」(詩篇7326節)

 

konsmiĝi 使い尽くされる、(精神・肉体が)弱る<konsumi消耗するkonsumi sian riĉaĵon porvetludo賭け事に財産を費やす Malsato konsumis lian forton.飢えが彼の体力を弱らせた

 

karno 肉、肉体En mia karno, en mia naturo loĝas nenio bona.私の肉体、天性には善なるものは何もない karna deziro肉欲 karna instinkto肉体的本能

 

fortikaĵo 要塞<fortika堅固なfortika paco揺るぎない平和 fortika argumento強力な論証

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161109

 Ĉar mi konvinkiĝis, ke nek morto, nek vivo, nek anĝeloj, nek aŭtoritatoj, nek estantaĵoj, nek estontaĵoj, nek potencoj, nek alteco, nek profundeco, nek iu alia kreitaĵo povos apartigi nin de la amo de Dio, kiu estas en Kristo Jesuo, nia Sinjoro.  (Romanoj 8:38-39)

 

 

 

 私はこう確信しています。死も、いのちも、御使いも、権威ある者も、今あるものも、後に来るものも、力ある者も、高さも、深さも、そのほかのどんな被造物も、私たちの主キリスト・イエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。(ローマ83839節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Petu, kaj estos donite al vi; serĉu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi; (Mateo 7:7)

 

 Tio estas unu de la plej famaj Vortoj. Al ni certe estos donita, certe estos trovite kaj certe estos malfermite. Tial ni petadas, serĉadas kaj frapadas. Ĉar tio promeso estas de Dio de amo, donitaĵo, trovitaĵo kaj fermitaĵo estas la plej bonaĵo. En tio estas la sekreto de kristanoj, kiuj estas pozitivaj. Ni havas konvinkiĝon per la fido, ke nia vivado estas plenigata de bonaĵoj.

 

 

 

 求めよ、さらば與(あた)へられん。尋(たず)ねよ、さらば見出さん。門を叩け、さらば開かれん。(マタイ77節)

 

 最も有名なみことばの一つです。私たちは、必ず与えられます。見つけることができます。門は開かれます。ですから、求め続け、探し続け、門をたたき続けます。この約束は愛の神からのものなので、与えられるもの、見い出すもの、開かれるものは最善のものです。ここに、クリスチャンの前向きな姿勢の秘密があります。私たちには信仰によって、必ず良い物で満たされるという確信があります。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Ĉar kie estas ĵaluzo kaj malpaco, tie estas konfuzo kaj ĉia malnobla ago.” (Jakobo 3:16)

 

「ねたみや敵対心のあるところには、秩序の乱れや、あらゆる邪悪な行ないがあるからです。」(ヤコブ316節)

 

ĵaluzo 嫉妬心、猜疑心<ĵaluza ねたみ深い、熱心に守る ĵaluza edzoねたみ深い夫 ĵaluza pri sia famo自分の名声を守るのに必死である

 

malpaco争い、不和malpaco inter homoj人間同士の反目<paco平和

 

konfuzo 混乱konfuzo de R kaj L RLの混同<konfuzi混乱させる

 

malnobla卑劣な、いやしいmalnobla mensogo卑劣なうそ<nobla高貴な、上品な

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161108

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Lia patrino diris al la servantoj: Kion ajn li diros al vi, tion faru. (Johano 2:5)

 

 

 

 母は手伝いの人たちに言った。「あの方が言われることを、何でもしてあげてください。」(ヨハネ25節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Petu, kaj estos donite al vi; serĉu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi; (Mateo 7:7)

 

 Tio estas unu de la plej famaj Vortoj. Al ni certe estos donita, certe estos trovite kaj certe estos malfermite. Tial ni petadas, serĉadas kaj frapadas. Ĉar tio promeso estas de Dio de amo, donitaĵo, trovitaĵo kaj fermitaĵo estas la plej bonaĵo. En tio estas la sekreto de kristanoj, kiuj estas pozitivaj. Ni havas konvinkiĝon per la fido, ke nia vivado estas plenigata de bonaĵoj.

 

 

 

 求めよ、さらば與(あた)へられん。尋(たず)ねよ、さらば見出さん。門を叩け、さらば開かれん。(マタイ77節)

 

 最も有名なみことばの一つです。私たちは、必ず与えられます。見つけることができます。門は開かれます。ですから、求め続け、探し続け、門をたたき続けます。この約束は愛の神からのものなので、与えられるもの、見い出すもの、開かれるものは最善のものです。ここに、クリスチャンの前向きな姿勢の秘密があります。私たちには信仰によって、必ず良い物で満たされるという確信があります。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Cetere, fortiĝu en la Sinjoro kaj en la forteco de lia potenco.” (Efesanoj 6:10)

 

「終わりに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさい。」(エペソ610節)

 

cetere そのほかに、それはそうとCetere, kion vi manĝis ĉi-matene?ところで今朝は何を食べたの。<ceteraその他の、残りのcetera parto残りの部分

 

fortiĝi強まるLa vento fortiĝis.風が強まった。<forto力、能力>forteco強さ>fortigi強める、強化するEkzercado fortigas muskolojn.運動は筋肉を強化する。

 

potenco 力、威力、権力 havi potencon super iu人を支配している ŝtata potenco国家権力

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161107

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj Dio diris al Moseo: MI ESTAS, KIU ESTAS. Kaj Li diris: Tiel diru al la Izraelidoj: La Estanto sendis min al vi. (Eliro 3:14)

 

 

 

 神はモーセに仰せられた。「わたしは、『わたしはある』という者である。」また仰せられた。「あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。『わたしはあるという方が、私をあなたがたのところに遣わされた』と。」(出エジプト314節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Petu, kaj estos donite al vi; serĉu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi; (Mateo 7:7)

 

 Tio estas unu de la plej famaj Vortoj. Al ni certe estos donita, certe estos trovite kaj certe estos malfermite. Tial ni petadas, serĉadas kaj frapadas. Ĉar tio promeso estas de Dio de amo, donitaĵo, trovitaĵo kaj fermitaĵo estas la plej bonaĵo. En tio estas la sekreto de kristanoj, kiuj estas pozitivaj. Ni havas konvinkiĝon per la fido, ke nia vivado estas plenigata de bonaĵoj.

 

 

 

 求めよ、さらば與(あた)へられん。尋(たず)ねよ、さらば見出さん。門を叩け、さらば開かれん。(マタイ77節)

 

 最も有名なみことばの一つです。私たちは、必ず与えられます。見つけることができます。門は開かれます。ですから、求め続け、探し続け、門をたたき続けます。この約束は愛の神からのものなので、与えられるもの、見い出すもの、開かれるものは最善のものです。ここに、クリスチャンの前向きな姿勢の秘密があります。私たちには信仰によって、必ず良い物で満たされるという確信があります。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“En ĉiu ajn, kiu konfesas, ke Jesuo estas la Filo de Dio, Dio restas, kaj li en Dio.” (1 Johano 4:15)

 

「だれでも、イエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。(Ⅰヨハネ415節)

 

ajn 後ろについて「無差別」を表すMi donos al vi ion ajn.何でもあげるよ。 Aidoso propagiĝas ĉie ajn.エイズはところかまわず広がる。

 

konfesi 告白するkonfesi sian eraron過ちを白状する konfesi al iu amon愛を告白する Oni konfesas lin kiel virtuozon pri kinematografio.彼は映画界の巨匠と認められている。

 

resti ままでいる、留まる、残っているŜiaj okuloj retis fermitaj.彼女は目を閉じたままだった。Lia opinio restas kontraŭ tio.彼の意見は反対のまま変わらない。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161106

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Mi falis malsupren ĝis la fundamento de la montoj; / La tero baris min por ĉiam per siaj rigliloj; / Sed Vi, ho Eternulo, mia Dio, elirigis mian vivon el la pereo. (Jona 2:6)

 

 

 

 私は山々の根元まで下り、地のかんぬきが、いつまでも私の上にありました。しかし、私の神、主よ。あなたは私のいのちを穴から引き上げてくださいました。(ヨナ26節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Petu, kaj estos donite al vi; serĉu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi; (Mateo 7:7)

 

 Tio estas unu de la plej famaj Vortoj. Al ni certe estos donita, certe estos trovite kaj certe estos malfermite. Tial ni petadas, serĉadas kaj frapadas. Ĉar tio promeso estas de Dio de amo, donitaĵo, trovitaĵo kaj fermitaĵo estas la plej bonaĵo. En tio estas la sekreto de kristanoj, kiuj estas pozitivaj. Ni havas konvinkiĝon per la fido, ke nia vivado estas plenigata de bonaĵoj.

 

 

 

 求めよ、さらば與(あた)へられん。尋(たず)ねよ、さらば見出さん。門を叩け、さらば開かれん。(マタイ77節)

 

 最も有名なみことばの一つです。私たちは、必ず与えられます。見つけることができます。門は開かれます。ですから、求め続け、探し続け、門をたたき続けます。この約束は愛の神からのものなので、与えられるもの、見い出すもの、開かれるものは最善のものです。ここに、クリスチャンの前向きな姿勢の秘密があります。私たちには信仰によって、必ず良い物で満たされるという確信があります。

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

Ĉiam mi vidas la Eternulon antaŭ mi; /Ĉar Li estas ĉe mia dekstra mano, mi ne falos.” (Psalmaro 16:8)

 

「私はいつも、私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私はゆるぐことがない。」(詩篇168節)

 

antaŭ …の前にLa koro batis al ŝi antaŭ monto da problemoj.山のような問題を前に彼女の心臓はドキドキした。

 

dekstra 右の、右派のdekstra partio右派政党 maldekstra左の

 

fali 倒れる、転ぶArboj en la parko falis pro la tajfuno.台風で公園の木々が倒れた。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161105

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj krome ni ĝoju ankaŭ pro la afliktoj, sciante, ke aflikto faras paciencon; kaj pacienco provitecon, kaj proviteco esperon; (Romanoj 5:3-4)

 

 

 

 そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。(ローマ534節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kion ajn vi petos, preĝante, kredu, ke vi tion jam ricevis, kaj vi ĝin havos. (Marko 11:24)

 

 Fido estas fidi tute en Dio. Ĉiopova kaj ĉioscia Dio estas ankaŭ Dio ĉioama. Li amas nin kaj sendis Sian solenaskitan Filon, Jesuon por ni, kaj por pardoni niajn pekojn Li ekzekutis Jesuon sur la kruco anstataŭ ni. Pro tio ni povas proksimiĝi sen timo al Dio por peti kaj preĝi. Ĉar Dio estas amo, Li certe donas la plej bonaĵon por ni. Jes, ni preĝu, kredante ke ni tion jam ricevis.

 

 この故に汝らに告ぐ、凡(すべ)て祈りて願ふ事は、すでに得たりと信ぜよ、さらば得べし。(マルコ1124節)

 

 信仰は神への全幅の信頼です。全知全能の神は、また愛の神です。神は私たちを愛しておられ、私たちの罪を赦すために御子イエス様を私たちの身代わりとして十字架上で死刑に処しました。罪赦された私たちは、恐れなく神に近づくことができ、神に祈り求めることができるようになりました。神は愛ですから、私たちに最善を必ず与えてくださいます。このことを信じて祈りましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

Benita vi estos en la urbo, kaj benita vi estos sur la kampo.” (Readmono 28:3)

 

あなたは、町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。」(申命記283節)

 

benita 祝福される<beni祝福する、恵みを与えるDio benu vin!神の祝福があるように。Ni benu ŝian strebadon.彼女の尽力に感謝を与えよう。

 

urbo 都会、町、町の人たちgranda urbo大都会 la urbo Nagasaki長崎市

 

kampo 野原、畑terpoma kampoじゃがいも畑 labori sur la medicina kampo医学分野で働く>kamparo田畑、田舎vivi en la kamparo田舎で暮らす

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161104

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

 Sed celu unue Lian regnon kaj Lian justecon, kaj ĉio tio estos aldonita al vi. (Mateo 6:33)

 

 

 

 だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。(マタイ633節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kion ajn vi petos, preĝante, kredu, ke vi tion jam ricevis, kaj vi ĝin havos. (Marko 11:24)

 

 Fido estas fidi tute en Dio. Ĉiopova kaj ĉioscia Dio estas ankaŭ Dio ĉioama. Li amas nin kaj sendis Sian solenaskitan Filon, Jesuon por ni, kaj por pardoni niajn pekojn Li ekzekutis Jesuon sur la kruco anstataŭ ni. Pro tio ni povas proksimiĝi sen timo al Dio por peti kaj preĝi. Ĉar Dio estas amo, Li certe donas la plej bonaĵon por ni. Jes, ni preĝu, kredante ke ni tion jam ricevis.

 

 この故に汝らに告ぐ、凡(すべ)て祈りて願ふ事は、すでに得たりと信ぜよ、さらば得べし。(マルコ1124節)

 

 信仰は神への全幅の信頼です。全知全能の神は、また愛の神です。神は私たちを愛しておられ、私たちの罪を赦すために御子イエス様を私たちの身代わりとして十字架上で死刑に処しました。罪赦された私たちは、恐れなく神に近づくことができ、神に祈り求めることができるようになりました。神は愛ですから、私たちに最善を必ず与えてくださいます。このことを信じて祈りましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Por la fidmensulo Vi konservos pacon absolutan; ĉar Vin li fidas.” (Jesaja 26:3)

 

「志の堅固な者を、あなたは全き平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。」(イザヤ263節)

 

fidmensulo fid-信頼、信仰+mens-思い、精神+ulo人→信念の人

 

paco平和、平安 Geedzoj en paco vivas en reĝa palace.夫婦円満はこの世の天国。

 

konservi保存する、守るkonservi manĝaĵon食料を保存する konservi pacon平和を維持する

 

absoluta絶対の、無条件のabsoluta mallumo真っ暗闇 absoluta regulo例外のない規則

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161103

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ĉion Li kreis bela ĝiatempe; kaj scion pri la mondo Li enmetis en ilian koron, sed tiel, ke homo ne povas kompreni la farojn, kiujn faris Dio de la komenco ĝis la fino. (Predikanto 3:11)

 

 

 

 神のなさることは、すべて時にかなって美しい。神はまた、人の心に永遠を与えられた。しかし人は、神が行なわれるみわざを、初めから終わりまで見きわめることができない。(伝道の書311節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kion ajn vi petos, preĝante, kredu, ke vi tion jam ricevis, kaj vi ĝin havos. (Marko 11:24)

 

 Fido estas fidi tute en Dio. Ĉiopova kaj ĉioscia Dio estas ankaŭ Dio ĉioama. Li amas nin kaj sendis Sian solenaskitan Filon, Jesuon por ni, kaj por pardoni niajn pekojn Li ekzekutis Jesuon sur la kruco anstataŭ ni. Pro tio ni povas proksimiĝi sen timo al Dio por peti kaj preĝi. Ĉar Dio estas amo, Li certe donas la plej bonaĵon por ni. Jes, ni preĝu, kredante ke ni tion jam ricevis.

 

 この故に汝らに告ぐ、凡(すべ)て祈りて願ふ事は、すでに得たりと信ぜよ、さらば得べし。(マルコ1124節)

 

 信仰は神への全幅の信頼です。全知全能の神は、また愛の神です。神は私たちを愛しておられ、私たちの罪を赦すために御子イエス様を私たちの身代わりとして十字架上で死刑に処しました。罪赦された私たちは、恐れなく神に近づくことができ、神に祈り求めることができるようになりました。神は愛ですから、私たちに最善を必ず与えてくださいます。このことを信じて祈りましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“La Eternulo estas malproksima de la malvirtuloj; / Sed la preĝon de la virtuloj Li aŭskultas.” (Sentencoj 15:29)

 

「主は悪者から遠ざかり、正しい者の祈りを聞かれる。」(箴言1529節)

 

  malproksima 遠くのLa laborejo estas malproksima de mia domo.勤め先は家から遠い。<proksima近いLa tago de edziĝo estis jam proksima.結婚の日が近づいていた。

 

virtulo徳のある人、高潔な人>malvirtulo不道徳な人<virto徳、善性kultuli virton善を積む

 

aŭskulti耳を傾ける、(アドバイスなどに)従うLi ne volis aŭskulti miajn konsilojn.彼は私の忠告を聞き入れようとはしなかった。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161102

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj la Eternulo diris: Mi vidis la mizeron de Mia popolo, kiu estas en Egiptujo, kaj Mi aŭdis ĝian kriadon kaŭze de ĝiaj premantoj; Mi scias ĝiajn suferojn. Kaj Mi malsupreniris, por savi ĝin el la manoj de la Egiptoj kaj elirigi ĝin el tiu lando en landon bonan kaj vastan, en landon, en kiu fluas lakto kaj mielo, sur la lokon de la Kanaanidoj kaj la Ĥetidoj kaj la Amoridoj kaj la Perizidoj kaj la Ĥividoj kaj la Jebusidoj. (Eliro 3:7-8)

 

 

 

 主は仰せられた。「わたしは、エジプトにいるわたしの民の悩みを確かに見、追い使う者の前の彼らの叫びを聞いた。わたしは彼らの痛みを知っている。わたしが下って来たのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から、広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる所に、彼らを上らせるためだ。(出エジプト378節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kion ajn vi petos, preĝante, kredu, ke vi tion jam ricevis, kaj vi ĝin havos. (Marko 11:24)

 

 Fido estas fidi tute en Dio. Ĉiopova kaj ĉioscia Dio estas ankaŭ Dio ĉioama. Li amas nin kaj sendis Sian solenaskitan Filon, Jesuon por ni, kaj por pardoni niajn pekojn Li ekzekutis Jesuon sur la kruco anstataŭ ni. Pro tio ni povas proksimiĝi sen timo al Dio por peti kaj preĝi. Ĉar Dio estas amo, Li certe donas la plej bonaĵon por ni. Jes, ni preĝu, kredante ke ni tion jam ricevis.

 

 この故に汝らに告ぐ、凡(すべ)て祈りて願ふ事は、すでに得たりと信ぜよ、さらば得べし。(マルコ1124節)

 

 信仰は神への全幅の信頼です。全知全能の神は、また愛の神です。神は私たちを愛しておられ、私たちの罪を赦すために御子イエス様を私たちの身代わりとして十字架上で死刑に処しました。罪赦された私たちは、恐れなく神に近づくことができ、神に祈り求めることができるようになりました。神は愛ですから、私たちに最善を必ず与えてくださいます。このことを信じて祈りましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Kaj la Sinjoro direktu viajn korojn en la amon al Dio kaj en la paciencon de Kristo.” (2 Tesalonikanoj 3:5)

 

どうか、主があなたがたの心を導いて、神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいますように。」(Ⅱテサロニケ35節)

 

direkti向ける、運転する、経営するdirekti boaton al la bordoボートを岸に向ける direkti aŭton車を運転する direkti firmon会社を経営する

 

pacienco忍耐、根気Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro.根気と熱意は成功の秘訣。<pacienca辛抱強いpacienca laborado根気のいる仕事 kp. paciento患者

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161101

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Tial ni, pravigite per fido, havu pacon kun Dio per nia Sinjoro Jesuo Kristo, (Romanoj 5:1)

 

 

 

 ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を持っています。(ローマ51節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kion ajn vi petos, preĝante, kredu, ke vi tion jam ricevis, kaj vi ĝin havos. (Marko 11:24)

 

 Fido estas fidi tute en Dio. Ĉiopova kaj ĉioscia Dio estas ankaŭ Dio ĉioama. Li amas nin kaj sendis Sian solenaskitan Filon, Jesuon por ni, kaj por pardoni niajn pekojn Li ekzekutis Jesuon sur la kruco anstataŭ ni. Pro tio ni povas proksimiĝi sen timo al Dio por peti kaj preĝi. Ĉar Dio estas amo, Li certe donas la plej bonaĵon por ni. Jes, ni preĝu, kredante ke ni tion jam ricevis.

 

 この故に汝らに告ぐ、凡(すべ)て祈りて願ふ事は、すでに得たりと信ぜよ、さらば得べし。(マルコ1124節)

 

 信仰は神への全幅の信頼です。全知全能の神は、また愛の神です。神は私たちを愛しておられ、私たちの罪を赦すために御子イエス様を私たちの身代わりとして十字架上で死刑に処しました。罪赦された私たちは、恐れなく神に近づくことができ、神に祈り求めることができるようになりました。神は愛ですから、私たちに最善を必ず与えてくださいます。このことを信じて祈りましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Mi gloros Vin el pura koro, / Lernante la juĝojn de Via justeco.” (Psalmaro 119:7)

 

「あなたの義のさばきを学ぶとき、私は直ぐな心であなたに感謝します。」(詩篇1197節)

 

glori 賛美する、ほめたたえるglori heroan agon勇敢な行為をたたえる>gloro栄光

 

pura純粋な、清いpura oro純金 pura animo純真な心

 

juĝo裁判、判断laŭ mia juĝo私の判断では justa juĝo公正な裁判

 

justeco公正さ、正当さ<justa公正な、道理のあるjusta postulo正当な要求

« 2016年10月 | トップページ | 2016年12月 »

お役立ち情報

2018年7月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

最近のトラックバック

無料ブログはココログ