« 2016年8月 | トップページ | 2016年10月 »

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160930

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

 Tiel same via lumo lumu antaŭ homoj, por ke ili vidu viajn bonajn farojn, kaj gloru vian Patron, kiu estas en la ĉielo. (Mateo 5:16)

 

 

 

 このように、あなたがたの光を人々の前で輝かせ、人々があなたがたの良い行ないを見て、天におられるあなたがたの父をあがめるようにしなさい。(マタイ516節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Nur bono kaj favoro sekvos min en la daŭro de mia tuta vivo; / Kaj mi restos en la domo de la Eternulo eterne. (Psalmaro 23:6)

 

 Dio promesas por ni bonon kaj favoron en la daŭro de nia tuta vivo. La favoro kaj bono sekvos nin, Dio diras. Ni, kristanoj, kiuj kredas ĉi tiun promeson, estas feliĉaj. Kiel ajn nuna situacio estas, ni trakviliĝu! Dio neniam forlasos nin kaj donados al ni la plej bonaĵon. Tio, kio ni devas fari, estas resti en la domo de Dio, por ke ni donu al Li dankon kaj adoru Lin.

 

 

 

 わが世にあらん限りはかならず恩惠(めぐみ)と憐憫(あわれみ)とわれにそひきたらん 我はとこしへにヱホバの宮にすまん(詩篇236節)

 

 神は私たちに一生の間、恵みと憐れみを約束しています。神の恵みが私たちを追いかけてくると神は言います。この約束を信じるクリスチャンは幸いです。今がどんな状況であれ、安心しましょう。神は私たちを決して見捨てず、私たちに最善を与えてくださいます。私たちのやるべきことは、神の恵みと憐れみに感謝するため、神の近くにいることです。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

Kaj oni venigis al li infanojn, por ke li tuŝu ilin; kaj la disĉiploj admonis ilin.” (Marko 10:13)

 

さて、イエスにさわっていただこうとして、人々が子どもたちを、みもとに連れて来た。ところが、弟子たちは彼らをしかった。」(マルコ1013節)

 

infano 子供、児童adoptita infano養子 Al malriĉuloj infanoj ne mankas.貧乏人の子だくさん

 

tuŝi触る、接触している、関わる Mi ne tuŝas la afero.それは私には関係ない。

 

disĉiplo弟子 Platono estis disĉiplo de Sokrato.プラトンはソクラテスの弟子だった。

 

admoni 諭す、忠告する、とがめるMi adomonas vin tuj foriri.すぐ立ち去るよう忠告しよう

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160929

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 La Eternulo, via Dio, estas meze de vi, forta Savanto; Li ĝojos pri vi gaje, Li pardonos al vi pro Sia amo, Li ĝoje triumfos pri vi. (Cefanja 3:17)

 

 

 

 あなたの神、主は、あなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。(ゼパニヤ317節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Nur bono kaj favoro sekvos min en la daŭro de mia tuta vivo; / Kaj mi restos en la domo de la Eternulo eterne. (Psalmaro 23:6)

 

 Dio promesas por ni bonon kaj favoron en la daŭro de nia tuta vivo. La favoro kaj bono sekvos nin, Dio diras. Ni, kristanoj, kiuj kredas ĉi tiun promeson, estas feliĉaj. Kiel ajn nuna situacio estas, ni trakviliĝu! Dio neniam forlasos nin kaj donados al ni la plej bonaĵon. Tio, kio ni devas fari, estas resti en la domo de Dio, por ke ni donu al Li dankon kaj adoru Lin.

 

 

 

 わが世にあらん限りはかならず恩惠(めぐみ)と憐憫(あわれみ)とわれにそひきたらん 我はとこしへにヱホバの宮にすまん(詩篇236節)

 

 神は私たちに一生の間、恵みと憐れみを約束しています。神の恵みが私たちを追いかけてくると神は言います。この約束を信じるクリスチャンは幸いです。今がどんな状況であれ、安心しましょう。神は私たちを決して見捨てず、私たちに最善を与えてくださいます。私たちのやるべきことは、神の恵みと憐れみに感謝するため、神の近くにいることです。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Cedu, kaj sciu, ke Mi estas Dio; / Mi estas glora inter la popoloj, Mi estas glora sur la tero.” (Psalmaro 46:10)

 

「やめよ。わたしこそ神であることを知れ。わたしは国々の間であがめられ、地の上であがめられる。」(詩篇4610節)

 

cedi 譲歩する、譲渡するcedi seĝon al maljunulo老人に席を譲る

 

glora栄光ある glora nomo栄光に輝く名前 glora venko栄光ある勝利<gloriほめたたえる

 

inter …の間で、…の間に、…の間の inter mi kaj viあなたと私の間に Vizitu min inter la dua kaj la tria.2時と3時の間に来てくれ。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160928

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 en kiu ni havas la elaĉeton per lia sango, la pardonon de niaj pekoj, laŭ la riĉo de lia graco, kiun li abundigis al ni en ĉia saĝeco kaj prudento, (Efasanoj 1:7-8)

 

 

 

 この方にあって私たちは、その血による贖い、罪の赦しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを、神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さをもって、(エペソ178節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Nur bono kaj favoro sekvos min en la daŭro de mia tuta vivo; / Kaj mi restos en la domo de la Eternulo eterne. (Psalmaro 23:6)

 

 Dio promesas por ni bonon kaj favoron en la daŭro de nia tuta vivo. La favoro kaj bono sekvos nin, Dio diras. Ni, kristanoj, kiuj kredas ĉi tiun promeson, estas feliĉaj. Kiel ajn nuna situacio estas, ni trakviliĝu! Dio neniam forlasos nin kaj donados al ni la plej bonaĵon. Tio, kio ni devas fari, estas resti en la domo de Dio, por ke ni donu al Li dankon kaj adoru Lin.

 

 

 

 わが世にあらん限りはかならず恩惠(めぐみ)と憐憫(あわれみ)とわれにそひきたらん 我はとこしへにヱホバの宮にすまん(詩篇236節)

 

 神は私たちに一生の間、恵みと憐れみを約束しています。神の恵みが私たちを追いかけてくると神は言います。この約束を信じるクリスチャンは幸いです。今がどんな状況であれ、安心しましょう。神は私たちを決して見捨てず、私たちに最善を与えてくださいます。私たちのやるべきことは、神の恵みと憐れみに感謝するため、神の近くにいることです。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Kaj dirinte tion, li kriis per laŭta voĉo: Lazaro, elvenu.” (Johano 11:43)

 

「イエスはそう言われると、大声で叫ばれた。『ラザロよ。出て来なさい。』」(ヨハネ1143節)

 

  krii 叫ぶkrii el la tuta gorĝo大声で叫ぶ Inter lupoj kriu lupe.狼の中では狼のように吠えろ。

 

laŭta大声のlaŭta rido高笑い laŭta reklamo派手な広告 flugfolio, anonciloちらし

 

voĉo publika voĉo世論 nombri voĉojn選挙の票を数える

 

elveni出てくるKiom ajn vi penos, nenio elvenos.どんなに努力しても、何にもならないよ。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160927

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj ne konformiĝu al ĉi tiu mondo; sed aliformiĝu per renovigado de via menso, por ke vi provu, kio estas la bona kaj aprobinda kaj perfekta volo de Dio. (Romanoj 12:2)

 

 

 

 この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、神のみこころは何か、すなわち、何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一新によって自分を変えなさい。(ローマ122節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Nur bono kaj favoro sekvos min en la daŭro de mia tuta vivo; / Kaj mi restos en la domo de la Eternulo eterne. (Psalmaro 23:6)

 

 Dio promesas por ni bonon kaj favoron en la daŭro de nia tuta vivo. La favoro kaj bono sekvos nin, Dio diras. Ni, kristanoj, kiuj kredas ĉi tiun promeson, estas feliĉaj. Kiel ajn nuna situacio estas, ni trakviliĝu! Dio neniam forlasos nin kaj donados al ni la plej bonaĵon. Tio, kio ni devas fari, estas resti en la domo de Dio, por ke ni donu al Li dankon kaj adoru Lin.

 

 

 

 わが世にあらん限りはかならず恩惠(めぐみ)と憐憫(あわれみ)とわれにそひきたらん 我はとこしへにヱホバの宮にすまん(詩篇236節)

 

 神は私たちに一生の間、恵みと憐れみを約束しています。神の恵みが私たちを追いかけてくると神は言います。この約束を信じるクリスチャンは幸いです。今がどんな状況であれ、安心しましょう。神は私たちを決して見捨てず、私たちに最善を与えてくださいます。私たちのやるべきことは、神の恵みと憐れみに感謝するため、神の近くにいることです。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Sufero kaj mizero min trafis; / Sed Viaj ordonoj estas mia plezuro.” (Psalmaro 119:143)

 

苦難と窮乏とが私に襲いかかっています。しかしあなたの仰せは、私の喜びです。」(詩篇119143節)

 

mizero 悲惨morti en mizero貧窮で死ぬ Ŝuldo kaj mizero estas najbaroj.借金貧乏隣り合わせ

 

trafi命中させるtrafi du birdojn per unu ŝtono一石二鳥 Li senatente trafis meblon kaj vundis al si la piedon.彼はうっかり家具にぶつかって足をけがした。

 

plezuro楽しみ、喜びEstas por mi granda plezuro konatiĝi kun vi.お会いできてうれしい。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160926

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ĉiu puno portempe ŝajnas esti ne ĝoja, sed malĝoja; sed poste ĝi donas la pacplenan frukton de justeco al tiuj, kiuj per ĝi estas ekzercitaj. (Hebreoj 12:11)

 

 

 

 すべての懲らしめは、そのときは喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。(ヘブル1211節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Nur bono kaj favoro sekvos min en la daŭro de mia tuta vivo; / Kaj mi restos en la domo de la Eternulo eterne. (Psalmaro 23:6)

 

 Dio promesas por ni bonon kaj favoron en la daŭro de nia tuta vivo. La favoro kaj bono sekvos nin, Dio diras. Ni, kristanoj, kiuj kredas ĉi tiun promeson, estas feliĉaj. Kiel ajn nuna situacio estas, ni trakviliĝu! Dio neniam forlasos nin kaj donados al ni la plej bonaĵon. Tio, kio ni devas fari, estas resti en la domo de Dio, por ke ni donu al Li dankon kaj adoru Lin.

 

 

 

 わが世にあらん限りはかならず恩惠(めぐみ)と憐憫(あわれみ)とわれにそひきたらん 我はとこしへにヱホバの宮にすまん(詩篇236節)

 

 神は私たちに一生の間、恵みと憐れみを約束しています。神の恵みが私たちに追いかけてくると神が言います。この約束を信じるクリスチャンは幸いです。今がどんな状況であれ、安心しましょう。神は私たちを決して見捨てず、私たちに最善を与えてくださいます。私たちのやるべきことは、神の恵みと憐れみに感謝するため、神の近くにいることです。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Metu vian ŝarĝon sur la Eternulon, / Kaj Li vin subtenos; / Neniam Li lasos fali piulon.” (Psalmaro 55:22)

 

「あなたの重荷を主にゆだねよ。主は、あなたのことを心配してくださる。主は決して、正しい者がゆるがされるようにはなさらない。」(詩篇5522節)

 

ŝarĝo 積み荷 neta ŝarĝo純荷量<ŝarĝi積むŝarĝi ŝipon per karbo船に石炭を積む ŝargo充電

 

subteni下から支える、支援するsubteni artistojn芸術家を支援する<teniつかんでいる

 

lasi離す、残して行くlasi libron sur la tabloテーブルに本を置いて行く Ne lasu rubaĵon ĉi tie.ここでごみを捨てるな

 

piulo敬虔な人 pia信心深い+ulo pie vivi信心深く生きる malpia blasfemo不敬な冒涜  

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160925

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ĉu oni ne vendas du paserojn por asaro? tamen unu el ili ne falos teren sen via Patro; (Mateo 10:29)

 

 

 

 二羽の雀は一アサリオンで売っているでしょう。しかし、そんな雀の一羽でも、あなたがたの父のお許しなしには地に落ちることはありません。(マタイ1029節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Nur bono kaj favoro sekvos min en la daŭro de mia tuta vivo; / Kaj mi restos en la domo de la Eternulo eterne. (Psalmaro 23:6)

 

 Dio promesas por ni bonon kaj favoron en la daŭro de nia tuta vivo. La favoro kaj bono sekvos nin, Dio diras. Ni, kristanoj, kiuj kredas ĉi tiun promeson, estas feliĉaj. Kiel ajn nuna situacio estas, ni trakviliĝu! Dio neniam forlasos nin kaj donados al ni la plej bonaĵon. Tio, kio ni devas fari, estas resti en la domo de Dio, por ke ni donu al Li dankon kaj adoru Lin.

 

 

 

 わが世にあらん限りはかならず恩惠(めぐみ)と憐憫(あわれみ)とわれにそひきたらん 我はとこしへにヱホバの宮にすまん(詩篇236節)

 

 神は私たちに一生の間、恵みと憐れみを約束しています。神の恵みが私たちに追いかけてくると神が言います。この約束を信じるクリスチャンは幸いです。今がどんな状況であれ、安心しましょう。神は私たちを決して見捨てず、私たちに最善を与えてくださいます。私たちのやるべきことは、神の恵みと憐れみに感謝するため、神の近くにいることです。

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“direktante la rigardon al la aŭtoro kaj perfektiganto de la fido, Jesuo, kiu, pro la ĝojo antaŭ li metita, suferis la krucon, malestimante honton, kaj sidiĝis dekstre de la trono de Dio.” (Hebreoj 12:2)

 

信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスは、ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、はずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。」(ヘブル122節)

 

direkti 向けるdirekti pistolon ak ies brusto胸にピストルを向ける direkti aŭton車を運転する

 

rigardo視線<rigardi目を向けるrigardi supren/ flanken/ ĉirkaŭen上・脇・周りを見る

 

aŭtoro著者、創始者la aŭtoro de Esperantoエスペラントの創案者

 

meti置くmeti finon al la diskuto議論を終わらせる meti limon al sia ambicio志に限度を設ける

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160924

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj li diris al ili: Iru en la tutan mondon, kaj prediku la evangelion al ĉiu kreitaĵo. (Marko 16:15)

 

 

 

 それから、イエスは彼らにこう言われた。「全世界に出て行き、すべての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい。(マルコ1615節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 La Eternulo vin gardos de ĉia malbono, / Li gardos vian animon. (Psalmaro 121:7)

 

 Kiam ni faras tion, kio ne plaĉas al Dio, nia koro ekdoloriĝas. Dio gardas nian profundan koron, t.e. animon. Por tio Li donas al ni forton kontraŭ pekoj, kiuj defektas nian animon. Tentoj de Satano estas lertaj. Kaj kaptiloj de peko estas ĉie ĉirkaŭe. Ni estas nur gardataj de Dio. Ni do iru antaŭe havante armiloj de Dio (preĝado kaj vortoj) kiuj estas donitaj de Dio, kredante ke ni venkos super Satano.

 

 

 

 ヱホバはなんぢを守りてもろもろの禍害(わざはひ)をまぬかれしめ並(また)なんぢの霊魂(たましひ)をまもりたまはん(詩篇1217節)

 

 私たちは、神が喜ばないことをしてしまうと、心が傷みます。神は心の一番奥にある「霊魂(たましい)」を守ってくださり、霊魂に害を与える罪に勝利する力を与えてくださいます。悪魔の誘いは巧みで、罪のわなは至る所にあります。私たちはただただ、神に守っていただくしかありません。神が与えてくださる武具(祈り、みことば)を身に着け、勝利を信じて歩みましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Ĉu vi ne scias, ke vi estas templo de Dio kaj ke en vi loĝas la Spirito de Dio?” (1 Korintanoj 3:16)

 

「あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿っておられることを知らないのですか。」(Ⅰコリント316節)

 

scii 知っているMi ne scias la nomon de tiu sinjorino.あの女性の名前は知りません。

 

templo 神殿、寺院budista templo仏教寺院 temple de la sciado知識の殿堂

 

loĝi 住んでいるMi longe loĝas en Jokohamo.長く横浜に住んでいる。

 

spirito 精神、霊、思潮spirito de la tempo時代精神 vidi la scenon en sia spirito心の中で情景をありありと思い浮かべる助言

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160923

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

 Kaj mia Dio satigos ĉian vian bezonon, laŭ Sia riĉo en gloro en Kristo Jesuo. (Filipianoj 4:19)

 

 

 

 また、私の神は、キリスト・イエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなたがたの必要をすべて満たしてくださいます。(ピリピ419節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 La Eternulo vin gardos de ĉia malbono, / Li gardos vian animon. (Psalmaro 121:7)

 

 Kiam ni faras tion, kio ne plaĉas al Dio, nia koro ekdoloriĝas. Dio gardas nian profundan koron, t.e. animon. Por tio Li donas al ni forton kontraŭ pekoj, kiuj defektas nian animon. Tentoj de Satano estas lertaj. Kaj kaptiloj de peko estas ĉie ĉirkaŭe. Ni estas nur gardataj de Dio. Ni do iru antaŭe havante armiloj de Dio (preĝado kaj vortoj) kiuj estas donitaj de Dio, kredante ke ni venkos super Satano.

 

 

 

 ヱホバはなんぢを守りてもろもろの禍害(わざはひ)をまぬかれしめ並(また)なんぢの霊魂(たましひ)をまもりたまはん(詩篇1217節)

 

 私たちは、神が喜ばないことをしてしまうと、心が傷みます。神は心の一番奥にある「霊魂(たましい)」を守ってくださり、霊魂に害を与える罪に勝利する力を与えてくださいます。悪魔の誘いは巧みで、罪のわなは至る所にあります。私たちはただただ、神に守っていただくしかありません。神が与えてくださる武具(祈り、みことば)を身に着け、勝利を信じて歩みましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Por la fidmensulo Vi konservos pacon absolutan; ĉar Vin li fidas.” (Jesaja 26:3)

 

志の堅固な者を、あなたは全き平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。」(イザヤ263節)

 

fidmensulo fido信念、信仰+menso精神、考え+ulo

 

konservi保存するkonservi manĝaĵojn食品を保存する 守る、保持するkonservi pacon平和を維持する konservi sekreton秘密を守る

 

absoluta絶対の、無条件のabsoluta promeso無条件の約束 absoluta monarko専制君主

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160922

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj Tiu, kiu donas semon al la semanto kaj panon por nutraĵo, donos kaj multobligos vian semotan semon, kaj plimultigos la fruktojn de via justeco; (2 Korintanoj 9:10)

 

 

 

 蒔く人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなたがたにも蒔く種を備え、それをふやし、あなたがたの義の実を増し加えてくださいます。(Ⅱコリント910節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 La Eternulo vin gardos de ĉia malbono, / Li gardos vian animon. (Psalmaro 121:7)

 

 Kiam ni faras tion, kio ne plaĉas al Dio, nia koro ekdoloriĝas. Dio gardas nian profundan koron, t.e. animon. Por tio Li donas al ni forton kontraŭ pekoj, kiuj defektas nian animon. Tentoj de Satano estas lertaj. Kaj kaptiloj de peko estas ĉie ĉirkaŭe. Ni estas nur gardataj de Dio. Ni do iru antaŭe havante armiloj de Dio (preĝado kaj vortoj) kiuj estas donitaj de Dio, kredante ke ni venkos super Satano.

 

 

 

 ヱホバはなんぢを守りてもろもろの禍害(わざはひ)をまぬかれしめ並(また)なんぢの霊魂(たましひ)をまもりたまはん(詩篇1217節)

 

 私たちは、神が喜ばないことをしてしまうと、心が傷みます。神は心の一番奥にある「霊魂(たましい)」を守ってくださり、霊魂に害を与える罪に勝利する力を与えてくださいます。悪魔の誘いは巧みで、罪のわなは至る所にあります。私たちはただただ、神に守っていただくしかありません。神が与えてくださる武具(祈り、みことば)を身に着け、勝利を信じて歩みましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Aŭskultu, ho Eternulo, mian voĉon, kiam mi vokas; / Korfavoru min, kaj respondu al mi.” (Psalmaro 27:7)

 

「聞いてください。主よ。私の呼ぶこの声を。私をあわれみ、私に答えてください。」(詩篇277節)

 

aŭskulti 耳を傾ける、聴くLi ne volis aŭskulti miajn konsilojn.彼は私の忠告を聞き入れようとしなかった。

 

voĉolevi voĉon kontraŭ io反対の声を上げる voĉa, ne skriba konsento口頭の同意

 

korfavori寵愛する<favora好意的なfavora vento順風 favoraj cirkonstancoj有利な状況

 

respondi答える、返事をするrespondi demandon質問に答える

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160921

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 En preĝado persistu, viglante en ĝi kun danko; (Koloseanoj 4:2)

 

 

 

 

 

 目をさまして、感謝をもって、たゆみなく祈りなさい。(コロサイ42節)

 

 

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 La Eternulo vin gardos de ĉia malbono, / Li gardos vian animon. (Psalmaro 121:7)

 

 Kiam ni faras tion, kio ne plaĉas al Dio, nia koro ekdoloriĝas. Dio gardas nian profundan koron, t.e. animon. Por tio Li donas al ni forton kontraŭ pekoj, kiuj defektas nian animon. Tentoj de Satano estas lertaj. Kaj kaptiloj de peko estas ĉie ĉirkaŭe. Ni estas nur gardataj de Dio. Ni do iru antaŭe havante armiloj de Dio (preĝado kaj vortoj) kiuj estas donitaj de Dio, kredante ke ni venkos super Satano.

 

 

 

 

 

 ヱホバはなんぢを守りてもろもろの禍害(わざはひ)をまぬかれしめ並(また)なんぢの霊魂(たましひ)をまもりたまはん(詩篇1217節)

 

 私たちは、神が喜ばないことをしてしまうと、心が傷みます。神は心の一番奥にある「霊魂(たましい)」を守ってくださり、霊魂に害を与える罪に勝利する力を与えてくださいます。悪魔の誘いは巧みで、罪のわなは至る所にあります。私たちはただただ、神に守っていただくしかありません。神が与えてくださる武具(祈り、みことば)を身に着け、勝利を信じて歩みましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Kaj la Sinjoro sin turnis, kaj alrigardis Petron. Kaj Petro ekmemoris la vorton de la Sinjoro, ke li diris al li: Antaŭ ol koko krios hodiaŭ, vi trifoje min malkonfesos. ” (Luko 22:61)

 

「主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、「きょう、鶏が鳴くまでに、あなたは、三度わたしを知らないと言う」と言われた主のおことばを思い出した。」(ルカ2261節)

 

ripeti 繰り返す La historio sin ripetas.歴史は繰り返す。Ripetu post mi!続いて言ってください。

 

infano 子供、児童propra infano実子 adoptita infano養子 naski infanon子供を産む

 

kuŝiĝi 横になる<kuŝi横たわっているGranda arbo kuŝas sur la tero.大木が横たわっている

 

leviĝi上に行く、立ち上がるLa suno leviĝas.太陽が昇る<levi持ち上げる

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160920

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Eĉ mallumo ne mallumas antaŭ Vi, / Kaj la nokto lumas kiel tago; / Mallumo fariĝas kiel lumo. (Psalmaro 139:12)

 

 

 

 あなたにとっては、やみも暗くなく夜は昼のように明るいのです。暗やみも光も同じことです。(詩篇13912節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 La Eternulo vin gardos de ĉia malbono, / Li gardos vian animon. (Psalmaro 121:7)

 

 Kiam ni faras tion, kio ne plaĉas al Dio, nia koro ekdoloriĝas. Dio gardas nian profundan koron, t.e. animon. Por tio Li donas al ni forton kontraŭ pekoj, kiuj defektas nian animon. Tentoj de Satano estas lertaj. Kaj kaptiloj de peko estas ĉie ĉirkaŭe. Ni estas nur gardataj de Dio. Ni do iru antaŭe havante armiloj de Dio (preĝado kaj vortoj) kiuj estas donitaj de Dio, kredante ke ni venkos super Satano.

 

 

 

 ヱホバはなんぢを守りてもろもろの禍害(わざはひ)をまぬかれしめ並(また)なんぢの霊魂(たましひ)をまもりたまはん(詩篇1217節)

 

 私たちは、神が喜ばないことをしてしまうと、心が傷みます。神は心の一番奥にある「霊魂(たましい)」を守ってくださり、霊魂に害を与える罪に勝利する力を与えてくださいます。悪魔の誘いは巧みで、罪のわなは至る所にあります。私たちはただただ、神に守っていただくしかありません。神が与えてくださる武具(祈り、みことば)を身に着け、勝利を信じて歩みましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Ĉar al la Eternulo plaĉas Lia popolo; / Li ornamas humilulojn per savo.” (Psalmaro 149:4)

 

「主は、ご自分の民を愛し、救いをもって貧しい者を飾られる。(詩篇1494節)

 

plaĉi al iu人に気にいられているTiu vino plaĉas al mi.私はこのワインが好きだ。

 

ornami飾るornami tablon per florojテーブルを花で飾る

 

savo救い La kompanio serĉas savon de fremdlanda kapitalo.会社は外国資本による救済を求めている。<savi救うLi fordonis sian vivon por savi la infanojn de la morto.彼は子供たちを救うために命を投げ出した。Savanto救い主、イエス・キリスト

 

popolo民族、国民、大衆 suvereneco de la popolo主権在民

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160919

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 kiun ni havas kiel ankron de la animo, firman kaj konstantan, enirantan internen de la kurteno; (Hebreoj 6:19)

 

 

 

 この望みは、私たちのたましいのために、安全で確かな錨の役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。(ヘブル619節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 La Eternulo vin gardos de ĉia malbono, / Li gardos vian animon. (Psalmaro 121:7)

 

 Kiam ni faras tion, kio ne plaĉas al Dio, nia koro ekdoloriĝas. Dio gardas nian profundan koron, t.e. animon. Por tio Li donas al ni forton kontraŭ pekoj, kiuj defektas nian animon. Tentoj de Satano estas lertaj. Kaj kaptiloj de peko estas ĉie ĉirkaŭe. Ni estas nur gardataj de Dio. Ni do iru antaŭe havante armiloj de Dio (preĝado kaj vortoj) kiuj estas donitaj de Dio, kredante ke ni venkos super Satano.

 

 

 

 ヱホバはなんぢを守りてもろもろの禍害(わざはひ)をまぬかれしめ並(また)なんぢの霊魂(たましひ)をまもりたまはん(詩篇1217節)

 

 私たちは、神が喜ばないことをしてしまうと、心が傷みます。神は心の一番奥にある「霊魂(たましい)」を守ってくださり、霊魂に害を与える罪に勝利する力を与えてくださいます。悪魔の誘いは巧みで、罪のわなは至る所にあります。私たちはただただ、神に守っていただくしかありません。神が与えてくださる武具(祈り、みことば)を身に着け、勝利を信じて歩みましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

Ĉi tiu libro de la instruo ne foriĝu de via buŝo, sed meditu pri ĝi tage kaj nokte, por ke vi zorge plenumu ĉion, kio estas skribita en ĝi; ĉar tiam vi havos feliĉon sur viaj vojoj, kaj tiam vi havos sukceson.” (Josuo 1:8)

 

「この律法の書を、あなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちにしるされているすべてのことを守り行なうためである。そうすれば、あなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。」(ヨシュア18節)

 

libro 本 instruo教え<instrui教える instrui matematikon数学を教える

 

mediti 瞑想する、沈思熟考するmediti pri tiu aŭ alia esprimoどの表現が良いか熟考する

 

plenumi実行する、果たすplenumi taskon職務を遂行する<plena満ちている

 

zorge心配して al s-ro A,zorge de s-roB B様気付けでA様に<zorgi気遣う、心配する

 

sukceso 成功 Ŝia romano estis granda sukceso.彼女の小説は大ヒットだった。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160918

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 kaj ĉiuj, kiuj aŭdis lin, miregis pro lia kompreno kaj liaj respondoj. (Luko 2:47)

 

 

 

 聞いていた人々はみな、イエスの知恵と答えに驚いていた。(ルカ247節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 La Eternulo vin gardos de ĉia malbono, / Li gardos vian animon. (Psalmaro 121:7)

 

 Kiam ni faras tion, kio ne plaĉas al Dio, nia koro ekdoloriĝas. Dio gardas nian profundan koron, t.e. animon. Por tio Li donas al ni forton kontraŭ pekoj, kiuj defektas nian animon. Tentoj de Satano estas lertaj. Kaj kaptiloj de peko estas ĉie ĉirkaŭe. Ni estas nur gardataj de Dio. Ni do iru antaŭe havante armiloj de Dio (preĝado kaj vortoj) kiuj estas donitaj de Dio, kredante ke ni venkos super Satano.

 

 

 

 ヱホバはなんぢを守りてもろもろの禍害(わざはひ)をまぬかれしめ並(また)なんぢの霊魂(たましひ)をまもりたまはん(詩篇1217節)

 

 私たちは、神が喜ばないことをしてしまうと、心が傷みます。神は心の一番奥にある「霊魂(たましい)」を守ってくださり、霊魂に害を与える罪に勝利する力を与えてくださいます。悪魔の誘いは巧みで、罪のわなは至る所にあります。私たちはただただ、神に守っていただくしかありません。神が与えてくださる武具(祈り、みことば)を身に着け、勝利を信じて歩みましょう。

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

Malica homo disvastigas malpacon; / Kaj kalumnianto disigas amikojn.” (Sentencoj 16:4)

 

ねじれ者は争いを巻き起こし、陰口をたたく者は親しい友を離れさせる。」(箴言1628節)

 

malica 悪意ある、邪心のkun malica koro悪意を持って ridi malece嘲笑する

 

disvastigi周りに広げるdisvastigi famonうわさを広める<vasta広い、広範な

 

malpaco不和<paco平和Geezdoj en paco vivas en reĝa palace.夫婦円満、この世の天国

 

disigiばらばらにする、分離するLa milito disigis la samlandanojn.戦争はちりぢりにした。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160917

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 La nomo de la Eternulo estas fortika turo: / Tien kuras virtulo, kaj estas ŝirmata. (Sentencoj 18:10)

 

 

 

 主の名は堅固なやぐら。正しい者はその中に走って行って安全である。(箴言1810節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 ĉar ĉi tiu tago estas sankta al nia Sinjoro; kaj ne malĝoju, ĉar la ĝojo pri la Eternulo estas via forto. (Neĥemja 8:10)

 

 Por Kristanoj ĉiu tago estas ‘la sankta tago de la Sinjoro’. Ni ne havas kialon de malĝojo. Kvankam nuaj situacioj estas malbonaj objektive, se ni staras sur la vidpunkto de Dio de amo, ĉio estas por bono, la plej bono, en fino ni havos triumfon. Tial ni neniam enfalos en malesperon. Ni ĉiam ĝojas per okuloj de fido. Kaj cetere la ĝojo pri la Eternulo naskas novan forton. Ni ĝoju pri Li!

 

 

 

 此日(このひ)は我らの主の聖日(きよきひ)なり汝ら憂ふることをせざれヱホバを喜ぶ事は汝らの力なるぞかしと(ネヘミヤ810節)

 

 クリスチャンにとって毎日が「我らの主の聖日」です。私たちには、悲しんでいる理由はありません。現在が客観的に見て、どんな状況であっても、愛の神の視点でみれば、すべては良きことのためであり、最終的には最善であり、勝利です。ですから、私たちは絶望に陥りません。信仰の目をもって喜びます。そして主を喜ぶことでさらに力が生まれます。今日も主の日。主を喜びましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Antaŭ la pereo la koro de homo fieriĝas, / Kaj antaŭ honoro estas humileco.” (Sentencoj 18:12)

 

「人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。」(箴言1812節)

 

antaŭ 前に、前で Ŝia patro mortis, antaŭ ol ŝi naskiĝis.彼女の父は彼女が生まれる前に死んだ。

 

pereo死滅、破滅<perei非業の死を遂げるperei de malsato飢えで死ぬ

 

fieriĝi誇りを持つ、高慢になる<fiera自尊心のある、高慢なŜi esgtas tiel fiera, ke oni ne povas labori kun ŝi.彼女が余りに高慢なので、だれも彼女と一緒に仕事ができない。

 

koro心、心臓La koro batas.心臓がどきどきする。el la tuta koro 心から、衷心より

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160916

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

 Serĉu pacon kun ĉiuj, kaj la sanktigon, sen kiu neniu vidos la Sinjoron; (Hebreoj 12:14)

 

 

 

 すべての人との平和を追い求め、また、聖められることを追い求めなさい。聖くなければ、だれも主を見ることができません。(ヘブル1214節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 ĉar ĉi tiu tago estas sankta al nia Sinjoro; kaj ne malĝoju, ĉar la ĝojo pri la Eternulo estas via forto. (Neĥemja 8:10)

 

 Por Kristanoj ĉiu tago estas ‘la sankta tago de la Sinjoro’. Ni ne havas kialon de malĝojo. Kvankam nuaj situacioj estas malbonaj objektive, se ni staras sur la vidpunkto de Dio de amo, ĉio estas por bono, la plej bono, en fino ni havos triumfon. Tial ni neniam enfalos en malesperon. Ni ĉiam ĝojas per okuloj de fido. Kaj cetere la ĝojo pri la Eternulo naskas novan forton. Ni ĝoju pri Li!

 

 

 

 此日(このひ)は我らの主の聖日(きよきひ)なり汝ら憂ふることをせざれヱホバを喜ぶ事は汝らの力なるぞかしと(ネヘミヤ810節)

 

 クリスチャンにとって毎日が「我らの主の聖日」です。私たちには、悲しんでいる理由はありません。現在が客観的に見て、どんな状況であっても、愛の神の視点でみれば、すべては良きことのためであり、最終的には最善であり、勝利です。ですから、私たちは絶望に陥りません。信仰の目をもって喜びます。そして主を喜ぶことでさらに力が生まれます。今日も主の日。主を喜びましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Se venis malhumileco, venos ankaŭ honto; / Sed ĉe la humiluloj estas saĝo.” (Sentencoj 11:2)

 

「高ぶりが来れば、恥もまた来る。知恵はへりくだる者とともにある。」(箴言112節)

 

  veni 来るMi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo.私は祖父のところに来て、おじのところに行く。veni hejmen帰宅する Li venis al Hagar, kaj ŝi gravediĝis.彼がハガルと交わると、彼女は身ごもった。

 

 malhumileco高ぶり、傲慢<humilaへりくだったhumile peti pardonon謙虚に許しを請う

 

 honto Ŝia vizaĝo ekflamis pro honto.彼女の顔は恥ずかしさで真っ赤になった。<honti 恥ずかしがるVi ne bezonas honti pro tia malgranda mensogo.君は小さな間違いに恥ずかしがることはない。Hontu!恥を知れ(恥ずかしいと思いなさい)

 

 saĝo知恵、賢明perdi la saĝon分別を失う

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160915

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ĉar per tio, ke li mem, tentate, suferis, li povas helpi la tentatojn. (Hebreoj 2:18)

 

 

 

 主は、ご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。(ヘブル218節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 ĉar ĉi tiu tago estas sankta al nia Sinjoro; kaj ne malĝoju, ĉar la ĝojo pri la Eternulo estas via forto. (Neĥemja 8:10)

 

 Por Kristanoj ĉiu tago estas ‘la sankta tago de la Sinjoro’. Ni ne havas kialon de malĝojo. Kvankam nuaj situacioj estas malbonaj objektive, se ni staras sur la vidpunkto de Dio de amo, ĉio estas por bono, la plej bono, en fino ni havos triumfon. Tial ni neniam enfalos en malesperon. Ni ĉiam ĝojas per okuloj de fido. Kaj cetere la ĝojo pri la Eternulo naskas novan forton. Ni ĝoju pri Li!

 

 

 

 此日(このひ)は我らの主の聖日(きよきひ)なり汝ら憂ふることをせざれヱホバを喜ぶ事は汝らの力なるぞかしと(ネヘミヤ810節)

 

 クリスチャンにとって毎日が「我らの主の聖日」です。私たちには、悲しんでいる理由はありません。現在が客観的に見て、どんな状況であっても、愛の神の視点でみれば、すべては良きことのためであり、最終的には最善であり、勝利です。ですから、私たちは絶望に陥りません。信仰の目をもって喜びます。そして主を喜ぶことでさらに力が生まれます。今日も主の日。主を喜びましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“La mokantojn Li mokas, / Kaj al la humiluloj Li donas favoron.” (Sentencoj 3:34)

 

あざける者を主はあざけり、へりくだる者には恵みを授ける。」(箴言334節)

 

mokanto あざける人<mokiばかにするĈiuj mokis lin.だれもが彼をばかにした。>mokaあざけりのparoli kun moka tonoあざけった声の調子で話す

 

humilulo謙虚な人<humilaへりくだった Li subite fariĝis humila.彼は突然、謙虚になった。

 

doni与えるDonu akvon!水をくれ。doni la lastan ŝancon最後の機会を与える

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160914

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ĝoje kriu al la Eternulo la tuta tero! (Psalmaro 100:1)

 

 

 

 全地よ。主に向かって喜びの声をあげよ。(詩篇1001節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 ĉar ĉi tiu tago estas sankta al nia Sinjoro; kaj ne malĝoju, ĉar la ĝojo pri la Eternulo estas via forto. (Neĥemja 8:10)

 

 Por Kristanoj ĉiu tago estas ‘la sankta tago de la Sinjoro’. Ni ne havas kialon de malĝojo. Kvankam nuaj situacioj estas malbonaj objektive, se ni staras sur la vidpunkto de Dio de amo, ĉio estas por bono, la plej bono, en fino ni havos triumfon. Tial ni neniam enfalos en malesperon. Ni ĉiam ĝojas per okuloj de fido. Kaj cetere la ĝojo pri la Eternulo naskas novan forton. Ni ĝoju pri Li!

 

 

 

 此日(このひ)は我らの主の聖日(きよきひ)なり汝ら憂ふることをせざれヱホバを喜ぶ事は汝らの力なるぞかしと(ネヘミヤ810節)

 

 クリスチャンにとって毎日が「我らの主の聖日」です。私たちには、悲しんでいる理由はありません。現在が客観的に見て、どんな状況であっても、愛の神の視点でみれば、すべては良きことのためであり、最終的には最善であり、勝利です。ですから、私たちは絶望に陥りません。信仰の目をもって喜びます。そして主を喜ぶことでさらに力が生まれます。今日も主の日。主を喜びましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“La timo antaŭ la Eternulo estas la komenco de sciado. / Saĝon kaj instruon malpiuloj malestimas.” (Sentencoj 1:7)

 

「主を恐れることは知識の初めである。愚か者は知恵と訓戒をさげすむ。」(箴言17節)

 

timo 恐れ、不安nedifinebla timo漠とした恐れ<timi恐れるtimi tertremon地震を恐れる

 

komenco開始Komenco bona, laboro duona.始め良ければ仕事は半分できる

 

sciado知っていること<scio知識<scii知っているŜi jam scias tion.彼女はすでに知っている

 

saĝo賢明、知恵komuna saĝo良識、常識<saĝa賢い saĝa decido賢明な決定

 

malestimi軽蔑する、侮るforte malestimi iun人をひどく軽蔑する<estimi敬う

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160913

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Por ĉio estas sezono, kaj tempo difinita estas por ĉiu afero sub la suno; estas tempo por naskiĝi, kaj tempo por morti; estas tempo por planti, kaj tempo por elŝiri la plantitaĵon; (Predikanto 3:1-2)

 

 

 

 天の下では、何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えた物を引き抜くのに時がある。(伝道312節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 ĉar ĉi tiu tago estas sankta al nia Sinjoro; kaj ne malĝoju, ĉar la ĝojo pri la Eternulo estas via forto. (Neĥemja 8:10)

 

 Por Kristanoj ĉiu tago estas ‘la sankta tago de la Sinjoro’. Ni ne havas kialon de malĝojo. Kvankam nuaj situacioj estas malbonaj objektive, se ni staras sur la vidpunkto de Dio de amo, ĉio estas por bono, la plej bono, en fino ni havos triumfon. Tial ni neniam enfalos en malesperon. Ni ĉiam ĝojas per okuloj de fido. Kaj cetere la ĝojo pri la Eternulo naskas novan forton. Ni ĝoju pri Li!

 

 

 

 此日(このひ)は我らの主の聖日(きよきひ)なり汝ら憂ふることをせざれヱホバを喜ぶ事は汝らの力なるぞかしと(ネヘミヤ810節)

 

 クリスチャンにとって毎日が「我らの主の聖日」です。私たちには、悲しんでいる理由はありません。現在が客観的に見て、どんな状況であっても、愛の神の視点でみれば、すべては良きことのためであり、最終的には最善であり、勝利です。ですから、私たちは絶望に陥りません。信仰の目をもって喜びます。そして主を喜ぶことでさらに力が生まれます。今日も主の日。主を喜びましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Humiligu vin do sub la potencan manon de Dio, por ke Li altigu vin ĝustatempe;” (1 Petro 5:6)

 

「ですから、あなたがたは、神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神が、ちょうど良い時に、あなたがたを高くしてくださるためです。」(Ⅰペテロ56節)

 

humiligi 謙虚にさせるLa mistero de la universo humiligas nian spiriton.謙虚な気持ちにさせる

 

potenca 力の強い<potenco力、威力ŝtata potenco国権 okcidentaj potencoj西側の大国

 

altigi高くするaltigi kapon頭をもたげる altigi prezon値段を上げる

 

ĝustatempeちょうど良い時に<ĝusta的確なĝusta esprimo的確な表現

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160912

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Fine, fratoj, kio ajn estas vera, kio ajn honesta, kio ajn justa, kio ajn ĉasta, kio ajn ŝatinda, kio ajn bonfama; se estas ia virto, se estas ia laŭdo, tion pripensu. (Filipianoj 4:8)

 

 

 

 最後に、兄弟たち。すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、そのほか徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。(ピリピ48節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 ĉar ĉi tiu tago estas sankta al nia Sinjoro; kaj ne malĝoju, ĉar la ĝojo pri la Eternulo estas via forto. (Neĥemja 8:10)

 

 Por Kristanoj ĉiu tago estas ‘la sankta tago de la Sinjoro’. Ni ne havas kialon de malĝojo. Kvankam nuaj situacioj estas malbonaj objektive, se ni staras sur la vidpunkto de Dio de amo, ĉio estas por bono, la plej bono, en fino ni havos triumfon. Tial ni neniam enfalos en malesperon. Ni ĉiam ĝojas per okuloj de fido. Kaj cetere la ĝojo pri la Eternulo naskas novan forton. Ni ĝoju pri Li!

 

 

 

 此日(このひ)は我らの主の聖日(きよきひ)なり汝ら憂ふることをせざれヱホバを喜ぶ事は汝らの力なるぞかしと(ネヘミヤ810節)

 

 クリスチャンにとって毎日が「我らの主の聖日」です。私たちには、悲しんでいる理由はありません。現在が客観的に見て、どんな状況であっても、愛の神の視点でみれば、すべては良きことのためであり、最終的には最善であり、勝利です。ですから、私たちは絶望に陥りません。信仰の目をもって喜びます。そして主を喜ぶことでさらに力が生まれます。今日も主の日。主を喜びましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Feliĉa estas la homo, kiu ne iras laŭ konsilo de malpiuloj, / Nek staras sur vojo de pekuloj, / Nek sidas en kunsido de blasfemantoj;” (Psalmaro 1:1)

 

幸いなことよ。悪者のはかりごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に着かなかった、その人。」(詩篇11節)

 

konsilo 助言peti konsilonkonsili忠告するkonsili nefumadon al paciento患者に禁煙を勧める

 

kunsido会合、会議komitatokunsido委員会の会合<kunsidi会議する<sidi座っているsidi surseĝoいすに座っている sidi rekte背筋を伸ばして座っている

 

blasfemanto冒涜者<blasfemi冒涜する、悪態をつく

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160911

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Sed kiam ili transdonos vin, ne zorgu, kiel aŭ kion vi parolos; ĉar estos donita al vi en tiu horo tio, kion vi parolos. Ĉar parolas ne vi, sed la Spirito de via Patro parolas en vi. (Mateo 10:19-20)

 

 

 

 人々があなたがたを引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことは、そのとき示されるからです。というのは、話すのはあなたがたではなく、あなたがたのうちにあって話されるあなたがたの父の御霊だからです。(マタイ101920節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 ĉar ĉi tiu tago estas sankta al nia Sinjoro; kaj ne malĝoju, ĉar la ĝojo pri la Eternulo estas via forto. (Neĥemja 8:10)

 

 Por Kristanoj ĉiu tago estas ‘la sankta tago de la Sinjoro’. Ni ne havas kialon de malĝojo. Kvankam nuaj situacioj estas malbonaj objektive, se ni staras sur la vidpunkto de Dio de amo, ĉio estas por bono, la plej bono, en fino ni havos triumfon. Tial ni neniam enfalos en malesperon. Ni ĉiam ĝojas per okuloj de fido. Kaj cetere la ĝojo pri la Eternulo naskas novan forton. Ni ĝoju pri Li!

 

 

 

 此日(このひ)は我らの主の聖日(きよきひ)なり汝ら憂ふることをせざれヱホバを喜ぶ事は汝らの力なるぞかしと(ネヘミヤ810節)

 

 クリスチャンにとって毎日が「我らの主の聖日」です。私たちには、悲しんでいる理由はありません。現在が客観的に見て、どんな状況であっても、愛の神の視点でみれば、すべては良きことのためであり、最終的には最善であり、勝利です。ですから、私たちは絶望に陥りません。信仰の目をもって喜びます。そして主を喜ぶことでさらに力が生まれます。今日も主の日。主を喜びましょう。

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“kaj li estas antaŭ ĉio, kaj en li ĉio ekzistas. Kaj li estas la kapo de la korpo, la eklezio; kaj li estas la komenco, la unuenaskita el la mortintoj, por ke li fariĝu superulo en ĉio.” (Koloseanoj 1:17-18)

 

御子は、万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。また、御子はそのからだである教会のかしらです。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして、ご自身がすべてのことにおいて、第一のものとなられたのです。」(コロサイ11718節)

 

ekzisti 存在する>ekzistado存在 dum la dek jaroj de sia ekzistado存続した10年の間

 

kapo skui la kapon頭を振る havi klaran kapon頭脳明晰だ

 

superulo 優れた人、上司 Ŝi havas superulojn pri la kuraĝo.勇気に関して引けを取らない。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160910

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Jesuo denove parolis al ili, dirante: Mi estas la lumo de la mondo; kiu min sekvas, tiu ne iros en mallumo, sed havos la lumon de la vivo. (Johano 8:12)

 

 

 

 イエスはまた彼らに語って言われた。「わたしは、世の光です。わたしに従う者は、決してやみの中を歩むことがなく、いのちの光を持つのです。」(ヨハネ812節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kiam mi havas interne multe da maltrankvilaj pensoj, / Viaj konsoloj karesas mian animon. (Psalmaro 94:19)

 

 Nia vivado estas plena de zorgoj. Maltrankviloj, zorgoj kaj timoj kirliĝas en ni. Ni penis akiri pacon interna per diversaj metodoj, sed ni malsukcesis. Nur Dio, kiu kreis la ĉielon kaj la teron kaj amas nin, povas kvietigi zorgojn. “Dio estas amo.” Kvankam nuna stato estas tre malbona, Dio preparas por ni la plej bonaĵon. Kredante tiun promeson, nia animo povas akiri pacon kaj ĝojon.

 

 

 

 わがうちに憂慮(おもひわづらひ)のみつる時 なんぢの安慰(なぐさめ)わがたましひを喜ばせたまふ(詩篇9419節)

 

 私たちの生活は思い煩いで満ちています。心配事、不安、恐れが渦を巻いています。私たちは様々な方法で平安を得ようとしますが、失敗します。天地を創られ、私たちを愛してくださる神だけが、私たちの思い煩いを鎮めてくださいます。「神は愛なり」。今がどんな状況であれ、神は私たちに最善を用意してくださいます。この神の約束が私たちのたましいに平安と喜びを与えてくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“kaj kion ajn vi faras, laboru plenanime, kiel por la Sinjoro, kaj ne por homoj,” (Koloseanoj 3:23-24)

 

「何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心からしなさい。」(コロサイ323節)

 

ajn 後ろに付いて無差別を現す Mi donos al vi ion ajn.何でもあげるよ。Ia ajn helpo min gxojigos.どんな助けでも僕はうれしい。Kio ajn okazos, mi ne timos.どんなことが怒ろうが、恐れない。

 

labori 働く、機能するKoro laboras senĉese.心臓が絶え間なく動く。labori fervore熱心に働く

 

plenanime一生懸命に<anime kaj korpe malsana心も体も病んでいる

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160909

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

 Kaj responde li diris: Mi diras al vi, ke se ĉi tiuj silentos, la ŝtonoj ekkrios. ( Luko 19:40)

 

 

 

 イエスは答えて言われた。「わたしは、あなたがたに言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。」(ルカ1940節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kiam mi havas interne multe da maltrankvilaj pensoj, / Viaj konsoloj karesas mian animon. (Psalmaro 94:19)

 

 Nia vivado estas plena de zorgoj. Maltrankviloj, zorgoj kaj timoj kirliĝas en ni. Ni penis akiri pacon interna per diversaj metodoj, sed ni malsukcesis. Nur Dio, kiu kreis la ĉielon kaj la teron kaj amas nin, povas kvietigi zorgojn. “Dio estas amo.” Kvankam nuna stato estas tre malbona, Dio preparas por ni la plej bonaĵon. Kredante tiun promeson, nia animo povas akiri pacon kaj ĝojon.

 

 

 

 わがうちに憂慮(おもひわづらひ)のみつる時 なんぢの安慰(なぐさめ)わがたましひを喜ばせたまふ(詩篇9419節)

 

 私たちの生活は思い煩いで満ちています。心配事、不安、恐れが渦を巻いています。私たちは様々な方法で平安を得ようとしますが、失敗します。天地を創られ、私たちを愛してくださる神だけが、私たちの思い煩いを鎮めてくださいます。「神は愛なり」。今がどんな状況であれ、神は私たちに最善を用意してくださいます。この神の約束が私たちのたましいに平安と喜びを与えてくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“kaj ripetadu ilin al viaj infanoj, kaj parolu pri ili, kiam vi sidas en via domo kaj kiam vi iras sur vojo kaj kiam vi kuŝiĝas kaj kiam vi leviĝas;” (Readmono 6:7)

 

「これをあなたの子どもたちによく教え込みなさい。あなたが家にすわっているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これを唱えなさい。」(申命記67節)

 

ripeti 繰り返す La historio sin ripetas.歴史は繰り返す。Ripetu post mi!続いて言ってください。

 

infano 子供、児童propra infano実子 adptita infano養子 naski infanon子供を産む

 

kuŝiĝi 横になる<kuŝi横たわっているGranda arbo kuŝas sur la tero.大木が横たわっている

 

leviĝi上に行く、立ち上がるLa suno leviĝas.太陽が昇る<levi持ち上げる

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160908

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 

 

 Mi trankviligis kaj kvietigis mian animon; / Kiel infano formetita for de la mamo de sia patrino, kiel infano demamigita, / Tiel estas en mi mia animo. (Psalmaro 131:2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まことに私は、自分のたましいを和らげ、静めました。乳離れした子が母親の前にいるように、私のたましいは乳離れした子のように私の前におります。(詩篇1312節)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kiam mi havas interne multe da maltrankvilaj pensoj, / Viaj konsoloj karesas mian animon. (Psalmaro 94:19)

 

 Nia vivado estas plena de zorgoj. Maltrankviloj, zorgoj kaj timoj kirliĝas en ni. Ni penis akiri pacon interna per diversaj metodoj, sed ni malsukcesis. Nur Dio, kiu kreis la ĉielon kaj la teron kaj amas nin, povas kvietigi zorgojn. “Dio estas amo.” Kvankam nuna stato estas tre malbona, Dio preparas por ni la plej bonaĵon. Kredante tiun promeson, nia animo povas akiri pacon kaj ĝojon.

 

 

 

 わがうちに憂慮(おもひわづらひ)のみつる時 なんぢの安慰(なぐさめ)わがたましひを喜ばせたまふ(詩篇9419節)

 

 私たちの生活は思い煩いで満ちています。心配事、不安、恐れが渦を巻いています。私たちは様々な方法で平安を得ようとしますが、失敗します。天地を創られ、私たちを愛してくださる神だけが、私たちの思い煩いを鎮めてくださいます。「神は愛なり」。今がどんな状況であれ、神は私たちに最善を用意してくださいます。この神の約束が私たちのたましいに平安と喜びを与えてくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

 

 

“Atentu tion, kio estas supre, ne surteraĵojn.” (Koloseanoj 3:2)

 

 

 

あなたがたは、地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。」(コロサイ32節)

 

 

 

atenti 注意する、注目するAtentu, piedirantoj!歩行者注意

 

 

 

supre 上に、高いところにsupre sur la ŝtuparo階段の上の方に supre de la turo塔の上の方に

 

 

 

surteraĵo地上<surtera地上のsurtera paradizo地上の楽園>surtera地下のsubtera fervojo地下鉄<tero大地、土地virga tero処女地

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160907

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj li diris al li: Amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro kaj per via tuta animo kaj per via tuta menso. Kaj dua estas simila al ĝi: Amu vian proksimulon kiel vin mem. (Mateo 22:37,39)

 

 

 

 そこで、イエスは彼に言われた。「『心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。』…『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ』という第二の戒めも、それと同じようにたいせつです。(マタイ223739節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kiam mi havas interne multe da maltrankvilaj pensoj, / Viaj konsoloj karesas mian animon. (Psalmaro 94:19)

 

 Nia vivado estas plena de zorgoj. Maltrankviloj, zorgoj kaj timoj kirliĝas en ni. Ni penis akiri pacon interna per diversaj metodoj, sed ni malsukcesis. Nur Dio, kiu kreis la ĉielon kaj la teron kaj amas nin, povas kvietigi zorgojn. “Dio estas amo.” Kvankam nuna stato estas tre malbona, Dio preparas por ni la plej bonaĵon. Kredante tiun promeson, nia animo povas akiri pacon kaj ĝojon.

 

 

 

 わがうちに憂慮(おもひわづらひ)のみつる時 なんぢの安慰(なぐさめ)わがたましひを喜ばせたまふ(詩篇9419節)

 

 私たちの生活は思い煩いで満ちています。心配事、不安、恐れが渦を巻いています。私たちは様々な方法で平安を得ようとしますが、失敗します。天地を創られ、私たちを愛してくださる神だけが、私たちの思い煩いを鎮めてくださいます。「神は愛なり」。今がどんな状況であれ、神は私たちに最善を用意してくださいます。この神の約束が私たちのたましいに平安と喜びを与えてくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

Ĉar la okuloj de la Eternulo estas turnitaj al la piuloj, / Kaj Liaj oreloj al iliaj krioj; / Sed la vizaĝo de la Eternulo estas kontraŭ tiuj, kiuj faras malbonon.” (1 Petro 3:12)

 

「主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は、悪を行なう者に立ち向かう」(Ⅰペテロ312節)

 

turni 回す、向きを変える、向けるTurnu vin al mi!こっちを向きなさい

 

krio 叫び<krii叫ぶ、抗議するkrii el la tuta gorĝo大声で叫ぶ

 

kontraŭ …に対して、…に反してvizaĝo kontraŭ la spegulo鏡に向かった顔 Tio estas kontraŭ la kutimo.それは習慣に反する。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160906

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 En ĉio mi montris al vi, ke tiel laborante, vi devas helpi la malfortulojn, kaj memori la vortojn de la Sinjoro Jesuo, kiujn li mem diris: Pli feliĉe estas doni, ol ricevi. (Agoj 20:35)

 

 

 

 このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また、主イエスご自身が、『受けるよりも与えるほうが幸いである』と言われたみことばを思い出すべきことを、私は、万事につけ、あなたがたに示して来たのです。(使徒2035節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kiam mi havas interne multe da maltrankvilaj pensoj, / Viaj konsoloj karesas mian animon. (Psalmaro 94:19)

 

 Nia vivado estas plena de zorgoj. Maltrankviloj, zorgoj kaj timoj kirliĝas en ni. Ni penis akiri pacon interna per diversaj metodoj, sed ni malsukcesis. Nur Dio, kiu kreis la ĉielon kaj la teron kaj amas nin, povas kvietigi zorgojn. “Dio estas amo.” Kvankam nuna stato estas tre malbona, Dio preparas por ni la plej bonaĵon. Kredante tiun promeson, nia animo povas akiri pacon kaj ĝojon.

 

 

 

 わがうちに憂慮(おもひわづらひ)のみつる時 なんぢの安慰(なぐさめ)わがたましひを喜ばせたまふ(詩篇9419節)

 

 私たちの生活は思い煩いで満ちています。心配事、不安、恐れが渦を巻いています。私たちは様々な方法で平安を得ようとしますが、失敗します。天地を創られ、私たちを愛してくださる神だけが、私たちの思い煩いを鎮めてくださいます。「神は愛なり」。今がどんな状況であれ、神は私たちに最善を用意してくださいます。この神の約束が私たちのたましいに平安と喜びを与えてくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

Ĉia akreco kaj indigno kaj kolero kaj voĉbruado kaj kalumnio estu formetitaj el inter vi, kune kun ĉia malico;” (Efesanoj 4:31)

 

無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを、いっさいの悪意とともに、みな捨て去りなさい。」(エペソ431節)

 

akreco 鋭さ、厳しさ<akra鋭い、強烈な akra glavo鋭い刃物 akra malvarmo厳しい寒さ

 

indigno 憤慨、激怒la flamo de indigno憤怒の炎<indigni憤慨している

 

voĉbruado声の騒音行為<bruado騒音を立てる行為<brui騒音を立てる

 

kalumnio中傷senvaza kalumnio根拠なき中傷<kalumnii中傷する

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160905

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj vekite, li admonis la venton, kaj diris al la maro: Silentu, kvietiĝu. Kaj la vento ĉesiĝis, kaj fariĝis granda sereno. (Marko 4:39)

 

 

 

 イエスは起き上がって、風をしかりつけ、湖に「黙れ、静まれ」と言われた。すると風はやみ、大なぎになった。(マルコ439節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kiam mi havas interne multe da maltrankvilaj pensoj, / Viaj konsoloj karesas mian animon. (Psalmaro 94:19)

 

 Nia vivado estas plena de zorgoj. Maltrankviloj, zorgoj kaj timoj kirliĝas en ni. Ni penis akiri pacon interna per diversaj metodoj, sed ni malsukcesis. Nur Dio, kiu kreis la ĉielon kaj la teron kaj amas nin, povas kvietigi zorgojn. “Dio estas amo.” Kvankam nuna stato estas tre malbona, Dio preparas por ni la plej bonaĵon. Kredante tiun promeson, nia animo povas akiri pacon kaj ĝojon.

 

 

 

 わがうちに憂慮(おもひわづらひ)のみつる時 なんぢの安慰(なぐさめ)わがたましひを喜ばせたまふ(詩篇9419節)

 

 私たちの生活は思い煩いで満ちています。心配事、不安、恐れが渦を巻いています。私たちは様々な方法で平安を得ようとしますが、失敗します。天地を創られ、私たちを愛してくださる神だけが、私たちの思い煩いを鎮めてくださいます。「神は愛なり」。今がどんな状況であれ、神は私たちに最善を用意してくださいます。この神の約束が私たちのたましいに平安と喜びを与えてくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“kiu nin savis kaj vokis per sankta voko, ne laŭ niaj faroj, sed laŭ Sia propra antaŭintenco kaj laŭ la graco donita al ni en Kristo Jesuo antaŭ tempoj eternaj,” (2 Timoteo 1:9)

 

「神は私たちを救い、また、聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みは、キリスト・イエスにおいて、私たちに永遠の昔に与えられたものであって、」(Ⅱテモテ19節)

 

antaŭintenco 事前計画<intenco意図、故意honesta intenco誠実な意図<intenci…するつもり

 

eterna 永遠の、不滅のeterna feliĉoとわの幸せ Dio donas al ni la eternan vivon. 神は私たちに永遠の命を与える。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160904

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ĉar Mi deziras bonfaradon, sed ne oferon, kaj konadon de Dio Mi preferas ol bruloferojn. (Hoŝea 6:6)

 

 

 

 わたしは誠実を喜ぶが、いけにえは喜ばない。全焼のいけにえより、むしろ神を知ることを喜ぶ。(ホセア66節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kiam mi havas interne multe da maltrankvilaj pensoj, / Viaj konsoloj karesas mian animon. (Psalmaro 94:19)

 

 Nia vivado estas plena de zorgoj. Maltrankviloj, zorgoj kaj timoj kirliĝas en ni. Ni penis akiri pacon interna per diversaj metodoj, sed ni malsukcesis. Nur Dio, kiu kreis la ĉielon kaj la teron kaj amas nin, povas kvietigi zorgojn. “Dio estas amo.” Kvankam nuna stato estas tre malbona, Dio preparas por ni la plej bonaĵon. Kredante tiun promeson, nia animo povas akiri pacon kaj ĝojon.

 

 

 

 わがうちに憂慮(おもひわづらひ)のみつる時 なんぢの安慰(なぐさめ)わがたましひを喜ばせたまふ(詩篇9419節)

 

 私たちの生活は思い煩いで満ちています。心配事、不安、恐れが渦を巻いています。私たちは様々な方法で平安を得ようとしますが、失敗します。天地を創られ、私たちを愛してくださる神だけが、私たちの思い煩いを鎮めてくださいます。「神は愛なり」。今がどんな状況であれ、神は私たちに最善を用意してくださいます。この神の約束が私たちのたましいに平安と喜びを与えてくださいます。

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“sed la Sinjoron Kriston sanktigu en viaj koroj; estu ĉiam pretaj doni defendan respondon al ĉiu, kiu vin demandas pri la motivo de la espero en vi, sed kun humileco kaj timo;” (1 Petro 3:15)

 

「むしろ心の中でキリストを主としてあがめなさい。そして、あなたがたのうちにある希望について説明を求める人には、だれにでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。」(Ⅰペテロ315節)

 

 sanktigi 神聖化する、あがめる

 

defenda 防衛の、弁護のdefenda milito防衛戦 defenda respondo弁明

 

humileco謙虚さ<humilaへりくだった、つつましいhumila sinteno謙虚な態度

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160903

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Fidu Lin en ĉiu tempo, ho popolo; / Elverŝu antaŭ Li vian koron: / Dio estas nia defendo.  (Psalmaro 62:8)

 

 

 

 民よ。どんなときにも、神に信頼せよ。あなたがたの心を神の御前に注ぎ出せ。神は、われらの避け所である。(詩篇628節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Jen Mi ordonis al vi: estu forta kaj kuraĝa; ne havu teruron kaj ne timu; ĉar kun vi estas la Eternulo, via Dio, ĉie, kien vi iros. (Josuo 1:9)

 

 Ni kristanoj havas la kialon, ke ni ne necesas timi eĉ en ĉia okazo. Sed en realo ni ofte tuj timas. Maltrakviliĝo regas super nin kaj kuraĝo ne elfontas. Tiam Dio kuraĝigas nin, dirante: estu forta kaj kuraĝa. Ne forgesu, ke ĉiopova Dio ĉiam kaj ĉie kaj ĉiokaze estas kun ni.

 

 

 

 我なんぢに命ぜしにあらずや心を強くしかつ勇め汝の凡て往く處にて汝の神ヱホバ偕(とも)に在せば懼(おそ)るる勿(なか)れ戰慄(おのゝく)なかれ(ヨシュア19節)

 

 私たちクリスチャンは、どんな場合も恐れない理由があります。しかし、現実は何と臆病なのでしょうか。不安にさいなまされ、勇気が湧いてこないときがしばしばです。そんなとき、「心を強くし、かつ勇め」と、神は私たちを励ましてくださいます。全能の神がいつでも、どこにいても、私たちと共にいてくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Sed vi estas raso elektita, pastraro reĝa, nacio sankta, popolo Diposedata, por ke vi proklamu la gloron de Tiu, kiu vokis vin el mallumo en Sian lumon mirindan;” (1 Petro 2:9)

 

しかし、あなたがたは、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それは、あなたがたを、やみの中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方のすばらしいみわざを、あなたがたが宣べ伝えるためなのです。」(Ⅰペテロ29節)

 

raso 人種、品種flava raso黄色人種 rasa diskriminacio人種差別

 

proklami宣言する、公表するproklami militon kontraŭ najbara lando隣国に宣戦布告する

 

mirinda驚くべき、すばらしいmirindaj rezultoj de astronomio天文学の素晴らしい成果

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160902

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

 Kaj aliaj falis sur ŝtonan lokon, kaj kreskinte, velkis, ĉar ili ne havis malsekaĵon. ( Luko 8:6)

 

 

 

 また、別の種は岩の上に落ち、生え出たが、水分がなかったので、枯れてしまった。(ルカ86節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Jen Mi ordonis al vi: estu forta kaj kuraĝa; ne havu teruron kaj ne timu; ĉar kun vi estas la Eternulo, via Dio, ĉie, kien vi iros. (Josuo 1:9)

 

 Ni kristanoj havas la kialon, ke ni ne necesas timi eĉ en ĉia okazo. Sed en realo ni ofte tuj timas. Maltrakviliĝo regas super nin kaj kuraĝo ne elfontas. Tiam Dio kuraĝigas nin, dirante: estu forta kaj kuraĝa. Ne forgesu, ke ĉiopova Dio ĉiam kaj ĉie kaj ĉiokaze estas kun ni.

 

 

 

 我なんぢに命ぜしにあらずや心を強くしかつ勇め汝の凡て往く處にて汝の神ヱホバ偕(とも)に在せば懼(おそ)るる勿(なか)れ戰慄(おのゝく)なかれ(ヨシュア19節)

 

 私たちクリスチャンは、どんな場合も恐れない理由があります。しかし、現実は何と臆病なのでしょうか。不安にさいなまされ、勇気が湧いてこないときがしばしばです。そんなとき、「心を強くし、かつ勇め」と、神は私たちを励ましてくださいます。全能の神がいつでも、どこにいても、私たちと共にいてくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Forkuru de malĉasteco. Ĉiu peko, kiun homo faras, estas ekster la korpo; sed tiu, kiu malĉastas, pekas kontraŭ sia propra korpo.” (1 Korintanoj 6:18)

 

「不品行を避けなさい。人が犯す罪はすべて、からだの外のものです。しかし、不品行を行なう者は、自分のからだに対して罪を犯すのです。」(Ⅰコリント618節)

 

forkuri 走り去る、逃げるforkuri de danĝero危険から逃げる forkuri en la sinon de patrino母の懐に逃げ込む<kuri駆けるkuri rapide kiel sago矢のように速く走る

 

malĉasteco不品行、貞節のなさ<ĉasteco純潔<ĉasta貞節なĉasta vivo貞節を守った生き方

 

propra固有の、みずからのiri sur propraj piedoj自分の足で歩く propra nomo固有名

 

korpoからだ、物体korpo kaj spirito肉体と精神 fortika korpo頑強な肉体

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160901

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ĉar vi ne ricevis la spiriton de sklaveco denove al timo; sed vi ricevis la spiriton de adopto, per kiu ni krias: Aba, Patro. (Romanoj 8:15)

 

 

 

 あなたがたは、人を再び恐怖に陥れるような、奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、「アバ、父」と呼びます。(ローマ815節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Jen Mi ordonis al vi: estu forta kaj kuraĝa; ne havu teruron kaj ne timu; ĉar kun vi estas la Eternulo, via Dio, ĉie, kien vi iros. (Josuo 1:9)

 

 Ni kristanoj havas la kialon, ke ni ne necesas timi eĉ en ĉia okazo. Sed en realo ni ofte tuj timas. Maltrakviliĝo regas super nin kaj kuraĝo ne elfontas. Tiam Dio kuraĝigas nin, dirante: estu forta kaj kuraĝa. Ne forgesu, ke ĉiopova Dio ĉiam kaj ĉie kaj ĉiokaze estas kun ni.

 

 

 

 我なんぢに命ぜしにあらずや心を強くしかつ勇め汝の凡て往く處にて汝の神ヱホバ偕(とも)に在せば懼(おそ)るる勿(なか)れ戰慄(おのゝく)なかれ(ヨシュア19節)

 

 私たちクリスチャンは、どんな場合も恐れない理由があります。しかし、現実は何と臆病なのでしょうか。不安にさいなまされ、勇気が湧いてこないときがしばしばです。そんなとき、「心を強くし、かつ勇め」と、神は私たちを励ましてくださいます。全能の神がいつでも、どこにいても、私たちと共にいてくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Estu do imitantoj de Dio, kiel infanoj amataj; kaj iradu en amo,” (Efesanoj 5:1)

 

「ですから、愛されている子どもらしく、神にならう者となりなさい。また、愛のうちに歩みなさい。」(エペソ51節)

 

imitanto 模倣者<imitiまねる、見習うInfanoj lernas kiel konduti, imitante la gepatrojn.子供は親の真似をして振るまい方を学ぶ。

 

infano 子供 Al malriĉuloj infanoj ne mankas.貧乏人の子だくさん

 

iri 行く、通るMultaj homoj iradas sur trotuaro.多くの人が歩道を歩いている。Li jam iris dormi.彼はもう寝に行った。iri aĉeti買い物に行く iri fiŝi釣りに行く

« 2016年8月 | トップページ | 2016年10月 »

お役立ち情報

2018年6月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最近のトラックバック

無料ブログはココログ