2020年2月28日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200228

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Kaj Dio povas abundigi ĉe vi ĉian gracon, por ke vi, havante ĉiam en ĉio ĉian sufiĉecon, abunde rilatu al ĉia bona faro; (2 Korintanoj 9:8)

 神はあなたがたに、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなたがたが、いつもすべてのことに満ち足りて、すべての良いわざにあふれるようになるためです。(Ⅱコリント9章8節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして Dio神は povas…できる abundigi豊かにする ĉe…のところで viあなたがた ĉianすべての gracon恵みを, por ke以下のことのために viあなたがたは, havante…を持っている ĉiamいつも en ĉioすべてにおいて ĉianすべての sufiĉecon充足を, abunde豊かに rilatu…に関係する al…に対して ĉiaすべての bona良い faro行い;

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Esploru min, ho Dio, kaj konu mian koron;
Provu min kaj sciu miajn pensojn. (Psalmaro 139:23)

 神よ 私を探り 私の心を知ってください。

私を調べ 私の思い煩いを知ってください。(詩篇139篇23節)

2020年2月27日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200227

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Tiu sama spirito estu en vi, kiu estis ankaŭ en Kristo Jesuo, (Filipianoj 2:5)

 キリスト・イエスにあるこの思いを、あなたがたの間でも抱きなさい。(ピリピ2章5節)

<Vortkajero 単語帳>

Tiuこの sama同じ spirito霊が estuあれ en…に viあなたがた, kiu…ところの estisあった ankaŭもまた en…の中に Kristoキリスト Jesuoイエス,

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Esploru min, ho Dio, kaj konu mian koron;
Provu min kaj sciu miajn pensojn. (Psalmaro 139:23)

 神よ 私を探り 私の心を知ってください。

私を調べ 私の思い煩いを知ってください。(詩篇139篇23節)

2020年2月26日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200226

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Ĉar Vi, mia Sinjoro, estas bona kaj pardonema / Kaj tre favora por ĉiuj, kiuj Vin vokas. (Psalmaro 86:5)

 主よ まことにあなたは いつくしみ深く 赦しに富み あなたを呼び求める者すべてに 恵み豊かであられます。(詩篇86篇5節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉarなぜなら…だから Viあなたは, mia私の Sinjoro主, estas…だ bona良い kajそして pardonema赦しに富む / Kajそして treたいへん favora好意的な por…のために ĉiujすべての人, kiuj…ところの Vinあなたを vokas呼ぶ.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Esploru min, ho Dio, kaj konu mian koron;
Provu min kaj sciu miajn pensojn. (Psalmaro 139:23)

 神よ 私を探り 私の心を知ってください。

私を調べ 私の思い煩いを知ってください。(詩篇139篇23節)

2020年2月25日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200225

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Sciu do, ke la Eternulo, via Dio, nur Li estas Dio, Dio fidinda, kiu konservas la interligon kaj favorkorecon rilate al Liaj amantoj kaj al la plenumantoj de Liaj ordonoj dum mil generacioj, (Readomono 7:9)

 あなたは、あなたの神、主だけが神であることをよく知らなければならない。主は信頼すべき神であり、ご自分を愛し、ご自分の命令を守る者には恵みの契約を千代までも守られる。(申命記7章9節)

<Vortkajero 単語帳>

Sciu知れ doだから, ke以下のことを la Eternulo主, viaあなたの Dio神, nurだけ Li神

estas Dio神である, Dio神 fidinda信頼すべき, kiu神は konservas守る la interligon契約を kajそして favorkorecon恵みを rilate al…に関して Liaj神の amantoj愛する人たち kajそして al…に関して la plenumantoj実行者 de…の Liaj神の ordonoj命令 dum…の間 mil千 generacioj世代,

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Esploru min, ho Dio, kaj konu mian koron;
Provu min kaj sciu miajn pensojn. (Psalmaro 139:23)

 神よ 私を探り 私の心を知ってください。

私を調べ 私の思い煩いを知ってください。(詩篇139篇23節)

2020年2月24日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200224

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

   Sed mi kantos Vian forton, / Kaj matene mi gloros Vian bonecon; / Ĉar Vi estis por mi defendo kaj rifuĝo / En la tago de mia malfeliĉo. (Psalmaro 59:16)

 しかし この私はあなたの力を歌います。朝明けには あなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日に あなたが私の砦 また 私の逃れ場であられたからです。(詩篇59篇16節)

<Vortkajero 単語帳>

Sedしかし mi私は kantos歌う Vianあなたの forton力を, / Kajそして matene朝はな mi私は glorosほめる Vianあなたの bonecon恵みを; / Ĉarなぜなら…だから Viあなたは estis…だった por mi私のために defendo守り kajと rifuĝo避難所 / En…に la tago日 de…の mia私の malfeliĉo不幸.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Esploru min, ho Dio, kaj konu mian koron;
Provu min kaj sciu miajn pensojn. (Psalmaro 139:23)

 神よ 私を探り 私の心を知ってください。

私を調べ 私の思い煩いを知ってください。(詩篇139篇23節)

2020年2月23日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200223

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Amantoj de la Eternulo, malamu malbonon. / Li gardas la animojn de Siaj fideluloj; / Li savos ilin de la mano de malvirtuloj. (Psalmaro 97:10)

 主を愛する者たちよ。悪を憎め。主は 主にある敬虔な者たちのたましいを守り 悪者どもの手から 彼らを救い出される。(詩篇97篇10節)

<Vortkajero 単語帳>

Amantoj愛している者 de…の la Eternulo主, malamu憎め malbonon悪を. / Li神が gardas守る la animojnたましいを de…の Siajご自身の fideluloj信頼する者たち; / Li神は savos救う ilin彼らを de…から la mano手 de…の malvirtuloj悪者.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Esploru min, ho Dio, kaj konu mian koron;
Provu min kaj sciu miajn pensojn. (Psalmaro 139:23)

 神よ 私を探り 私の心を知ってください。

私を調べ 私の思い煩いを知ってください。(詩篇139篇23節)

 

Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇20-8

  Esploru min, ho Dio, kaj konu mian koron;
Provu min kaj sciu miajn pensojn. (Psalmaro 139:23)

 神よ 私を探り 私の心を知ってください。

私を調べ 私の思い煩いを知ってください。(詩篇139篇23節)

2020年2月22日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200222

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Ĉar vi havas bezonon de pacienco, por ke, plenuminte la volon de Dio, vi ricevu la promeson. (Hebreoj 10:36)

 あなたがたが神のみこころを行って、約束のものを手に入れるために必要なのは、忍耐です。(ヘブル10章36節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉarなぜなら…だから viあなたがたは havas持っている bezonon必要を de…の pacienco忍耐, por ke以下のために, plenuminte実行して la volon意思を de…の Dio神, viあなたがたが ricevu受ける la promeson約束を.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ĉar antaŭ ol troviĝas vorto sur mia lango,
Jen, ho Eternulo, Vi ĉion jam scias. (Psalmaro 139:4)

 ことばが私の舌にのぼる前に なんと主よ

あなたはそのすべてを知っておられます。(詩篇139篇4節)

2020年2月21日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200221

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Ĉar la vorto de Dio estas viva kaj energia, kaj pli akra ol ĉia glavo dutranĉa, kaj penetranta ĝis divido de la animo kaj spirito, kaj de artikoj kaj medolo, kaj kritikanta la pensojn kaj celojn de la koro. (Hebreoj 4:12)

 神のことばは生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、たましいと霊、関節と骨髄を分けるまでに刺し貫き、心の思いやはかりごとを見分けることができます。(ヘブル4章12節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉarなぜなら…だから la vortoことばは de…の Dio神 estas viva生きている kajそして energia力がある, kajそして pliより akra鋭い ol…より ĉiaすべての glavo剣 dutranĉa両刃の, kajそして penetranta刺し貫く ĝis…まで divido分割 de…の la animoたましい kajそして spirito霊, kajそして de…によって artikoj関節 kajと medolo骨髄, kajそして kritikanta批判する la pensojn思いを kajそして celojn目的を de…の la koro心.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ĉar antaŭ ol troviĝas vorto sur mia lango,
Jen, ho Eternulo, Vi ĉion jam scias. (Psalmaro 139:4)

 ことばが私の舌にのぼる前に なんと主よ

あなたはそのすべてを知っておられます。(詩篇139篇4節)

2020年2月20日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200220

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Ĉiam mi vidas la Eternulon antaŭ mi; / Ĉar Li estas ĉe mia dekstra mano, mi ne falos. (Psalmaro 16:8)

 私はいつも 主を前にしています。主が私の右におられるので 私は揺るがされることがありません。(詩篇16篇8節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉiamいつも mi私は vidas見ている la Eternulon主を antaŭ…の前に mi私; / Ĉarなぜなら…だから Li主が estasいる ĉe…のところに mia私の dekstra右の mano手, mi私は ne falos倒れない.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ĉar antaŭ ol troviĝas vorto sur mia lango,
Jen, ho Eternulo, Vi ĉion jam scias. (Psalmaro 139:4)

 ことばが私の舌にのぼる前に なんと主よ

あなたはそのすべてを知っておられます。(詩篇139篇4節)

«Hodiaŭa Vorto今日の言葉200219

お役立ち情報

2020年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

最近のトラックバック

無料ブログはココログ