2017年6月24日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170624

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj Tiu, kiu donas semon al la semanto kaj panon por nutraĵo, donos kaj multobligos vian semotan semon, kaj plimultigos la fruktojn de via justeco; (2 Korintanoj 9:10)

 

 

 

 蒔く人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなたがたにも蒔く種を備え、それをふやし、あなたがたの義の実を増し加えてくださいます。(Ⅱコリント910節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

semo 種 semanto種まく人

 

nutraĵo 食料、飲食物、栄養物>nutri栄養を与える、養うnutri sin per ĉokoladoチョコレートで栄養を摂る

 

multobligi 何倍にもする、増産するmult多い+obl倍の+ig…にする multoble何倍にも

 

plimultigi より多くする>multigi増やすmultigi komputilojn en la oficejo事務所のコンピューターを増やす

 

frukto 果実、フルーツ

 

justeco 公正さ、正当さ>justa公正な、正当なjusta postulo正当な要求

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Sed celu Lian regnon, kaj ĉio tio estos aldonita al vi. (Luko 12:31)

 

 ‘Super ĉio’ diras la Biblio japana. Homoj havas multajn taskojn por fari. Estas multaj homoj, kiuj estas tre okupitaj. Sed en tia stato kion ni devas fari antaŭ ĉio? Kion ni devas unue fari? Ni unue direktu nian koron al Dio kaj aŭskultu Vorton de Dio, t.e la Biblio kaj preĝu al Dio. Se ni estas en ‘Dio unue’, nia maltrankvileco ŝanĝos al paco, malordo al harmonio.

 

 何はともあれ、あなたがたは、神の国を求めなさい。そうすれば、これらの物は、それに加えて与えられます。(ルカ1231節)

 

 「何はともあれ」と、日本語訳の聖書にあります。やるべきことがたくさんあり、忙殺の日々を送っている人は多いでしょう。しかし、「何はともあれ」すべきことは何でしょう。最も優先すべきことは何でしょう。神に心を向け、神のことば(聖書)に耳を傾け、神に祈ることから始めましょう。「神第一」ができていれば、不安は平安に、混乱は調和に変わります。私たちの思い煩いは吹き飛び、神が思い煩いの原因を解決してくださいます。

2017年6月23日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170623

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

benu tiujn, kiuj vin malbenas; preĝu por tiuj, kiuj kun insulto vin atakas. (Luko 6:28)

 

 

 

 あなたをのろう者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。(ルカ628節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

beni 祝福する malbeniのろう

 

preĝi 祈るpreĝi kvin fojojn en tago日に5回祈る

 

insulto ののしり>insultiののしるLa patro insultis la filinon, kial ŝi revenis tiel malfrue.父はなぜこんなに帰りが遅かったのかと娘をののしった

 

ataki 攻撃する、襲うLa gazetaro atakis la registaron.マスコミは政府を攻撃した

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Sed celu Lian regnon, kaj ĉio tio estos aldonita al vi. (Luko 12:31)

 

 ‘Super ĉio’ diras la Biblio japana. Homoj havas multajn taskojn por fari. Estas multaj homoj, kiuj estas tre okupitaj. Sed en tia stato kion ni devas fari antaŭ ĉio? Kion ni devas unue fari? Ni unue direktu nian koron al Dio kaj aŭskultu Vorton de Dio, t.e la Biblio kaj preĝu al Dio. Se ni estas en ‘Dio unue’, nia maltrankvileco ŝanĝos al paco, malordo al harmonio.

 

 何はともあれ、あなたがたは、神の国を求めなさい。そうすれば、これらの物は、それに加えて与えられます。(ルカ1231節)

 

 「何はともあれ」と、日本語訳の聖書にあります。やるべきことがたくさんあり、忙殺の日々を送っている人は多いでしょう。しかし、「何はともあれ」すべきことは何でしょう。最も優先すべきことは何でしょう。神に心を向け、神のことば(聖書)に耳を傾け、神に祈ることから始めましょう。「神第一」ができていれば、不安は平安に、混乱は調和に変わります。私たちの思い煩いは吹き飛び、神が思い煩いの原因を解決してくださいます。

2017年6月22日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170622

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Feliĉa estas la homo, kiu ne iras laŭ konsilo de malpiuloj,Kaj li estos kiel arbo, plantita apud akvaj torentoj, / Donanta sian frukton en sia tempo, / Kaj kies folio ne velkas; / Kaj en ĉio, kion li faras, li sukcesos. (Psalmaro 1:1,3)

 

 

 

 幸いなことよ。悪者のはかりごとに歩まず、…その人は、水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は、何をしても栄える。(詩篇113節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

feliĉa 幸福なMi estas tre feliĉa revidi vin.あなたと再会できてとてもうれしい

 

konsilo de malpiuloj 不敬虔な人たちの忠告

 

arbo arbo plantita植えられた木

 

torento 急流、奔流、感情のほとばしりtorenta rivero激流

 

apud …のそば

 

doni frukton 実を結ぶ

 

folio

 

velki 枯れる、老化する、衰退するJuneco velkas kiel floroj花がしぼむように青春も過ぎ去っていく

 

sukcesi 成功するen ĉio, kion li faras, li sukcesos彼が行うすべてのことにおいて彼は成功するでしょう

 

 

 

lasi 残して行く、手放す、ままにしておくLasu min sola.ひとりにしてくれ

 

mondo 世界

 

maltrankviliĝi 不安になる、心配する trankviliĝi安心する>trankvila安心した、平穏なEstu trankvila.安心しなさい

 

senkuraĝiĝi がっかりする、落胆する kuraĝi…する勇気があるMi ne kuraĝis sciigi al ŝi lian morton.私は彼の死を彼女に伝える勇気がなかった kuraĝa勇気のある<kuraĝigi励ます

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Sed celu Lian regnon, kaj ĉio tio estos aldonita al vi. (Luko 12:31)

 

 ‘Super ĉio’ diras la Biblio japana. Homoj havas multajn taskojn por fari. Estas multaj homoj, kiuj estas tre okupitaj. Sed en tia stato kion ni devas fari antaŭ ĉio? Kion ni devas unue fari? Ni unue direktu nian koron al Dio kaj aŭskultu Vorton de Dio, t.e la Biblio kaj preĝu al Dio. Se ni estas en ‘Dio unue’, nia maltrankvileco ŝanĝos al paco, malordo al harmonio.

 

 何はともあれ、あなたがたは、神の国を求めなさい。そうすれば、これらの物は、それに加えて与えられます。(ルカ1231節)

 

 「何はともあれ」と、日本語訳の聖書にあります。やるべきことがたくさんあり、忙殺の日々を送っている人は多いでしょう。しかし、「何はともあれ」すべきことは何でしょう。最も優先すべきことは何でしょう。神に心を向け、神のことば(聖書)に耳を傾け、神に祈ることから始めましょう。「神第一」ができていれば、不安は平安に、混乱は調和に変わります。私たちの思い煩いは吹き飛び、神が思い煩いの原因を解決してくださいます。

2017年6月21日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170621

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ne juĝu, por ke vi ne estu juĝataj. Ĉar per kia juĝo vi juĝos, per tia vi estos juĝitaj; kaj per kia mezuro vi mezuros, per tia oni mezuros al vi. (Mateo 7:1-2)

 

 

 

 さばいてはいけません。さばかれないためです。あなたがたがさばくとおりに、あなたがたもさばかれ、あなたがたが量るとおりに、あなたがたも量られるからです。(マタイ712節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

juĝo 裁き、裁判>juĝi裁判する、判定するOni juĝis Sokraton kaj kondamnis lin al morto.ソクラテスを裁判にかけ死刑を言い渡した esti juĝata裁かれる

 

mezuro 測定、サイズ、分量labori laŭ la mezuro de sia forto体力に合わせて働く>mezuri測定するmezuri la altecon de monto山の標高を測る

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Sed celu Lian regnon, kaj ĉio tio estos aldonita al vi. (Luko 12:31)

 

 ‘Super ĉio’ diras la Biblio japana. Homoj havas multajn taskojn por fari. Estas multaj homoj, kiuj estas tre okupitaj. Sed en tia stato kion ni devas fari antaŭ ĉio? Kion ni devas unue fari? Ni unue direktu nian koron al Dio kaj aŭskultu Vorton de Dio, t.e la Biblio kaj preĝu al Dio. Se ni estas en ‘Dio unue’, nia maltrankvileco ŝanĝos al paco, malordo al harmonio.

 

 何はともあれ、あなたがたは、神の国を求めなさい。そうすれば、これらの物は、それに加えて与えられます。(ルカ1231節)

 

 「何はともあれ」と、日本語訳の聖書にあります。やるべきことがたくさんあり、忙殺の日々を送っている人は多いでしょう。しかし、「何はともあれ」すべきことは何でしょう。最も優先すべきことは何でしょう。神に心を向け、神のことば(聖書)に耳を傾け、神に祈ることから始めましょう。「神第一」ができていれば、不安は平安に、混乱は調和に変わります。私たちの思い煩いは吹き飛び、神が思い煩いの原因を解決してくださいます。

2017年6月20日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170620

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj estos tiel, ke antaŭ ol ili vokos, Mi respondos; ili estos ankoraŭ parolantaj, kaj Mi jam aŭdos. (Jesaja 65:24)

 

 

 

 彼らが呼ばないうちに、わたしは答え、彼らがまだ語っているうちに、わたしは聞く。(イザヤ6524節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

antaŭ ol …するより前に、…しないうちにŜia patro mortis, antaŭ ol ŝi naskiĝis.彼女の父は彼女が生まれる前に死んだ

 

voki 呼ぶplorvoĉe voki涙声で呼ぶ

 

respondi 答える、応える

 

ankoraŭ まだ、依然として、さらにBonvolu atendi ankoraŭ du tagojn.もう2日待ってください jamすでに

 

paroli 話す aŭdi 聞く

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Sed celu Lian regnon, kaj ĉio tio estos aldonita al vi. (Luko 12:31)

 

 ‘Super ĉio’ diras la Biblio japana. Homoj havas multajn taskojn por fari. Estas multaj homoj, kiuj estas tre okupitaj. Sed en tia stato kion ni devas fari antaŭ ĉio? Kion ni devas unue fari? Ni unue direktu nian koron al Dio kaj aŭskultu Vorton de Dio, t.e la Biblio kaj preĝu al Dio. Se ni estas en ‘Dio unue’, nia maltrankvileco ŝanĝos al paco, malordo al harmonio.

 

 何はともあれ、あなたがたは、神の国を求めなさい。そうすれば、これらの物は、それに加えて与えられます。(ルカ1231節)

 

 「何はともあれ」と、日本語訳の聖書にあります。やるべきことがたくさんあり、忙殺の日々を送っている人は多いでしょう。しかし、「何はともあれ」すべきことは何でしょう。最も優先すべきことは何でしょう。神に心を向け、神のことば(聖書)に耳を傾け、神に祈ることから始めましょう。「神第一」ができていれば、不安は平安に、混乱は調和に変わります。私たちの思い煩いは吹き飛び、神が思い煩いの原因を解決してくださいます。

2017年6月19日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170619

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ĉar mi konvinkiĝis, ke nek morto, nek vivo, nek anĝeloj, nek aŭtoritatoj, nek estantaĵoj, nek estontaĵoj, nek potencoj, nek alteco, nek profundeco, nek iu alia kreitaĵo povos apartigi nin de la amo de Dio, kiu estas en Kristo Jesuo, nia Sinjoro.  (Romanoj 8:38-39)

 

 

 

 私はこう確信しています。死も、いのちも、御使いも、権威ある者も、今あるものも、後に来るものも、力ある者も、高さも、深さも、そのほかのどんな被造物も、私たちの主キリスト・イエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。(ローマ83839節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

konvinkiĝi 確信する>konvinkto確信>konvinki納得させるkonvinki publikon pri la gravecon de la problemo世間に問題の重要性を納得させる

 

morto 死 vivoいのち anĝelo天使 aŭtoritato権威、権限 estantaĵo今あるもの estontaĵo後に来るもの potenco力 alteco高さ profundeco深さ

 

kreitaĵo 被造物>krei創造する、創設するkrei modon流行をつくる

 

apartigi 隔離する、分別するLa maro apartigas Japanion de la azia kontinento.海が日本をアジア大陸から切り離している

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Sed celu Lian regnon, kaj ĉio tio estos aldonita al vi. (Luko 12:31)

 

 ‘Super ĉio’ diras la Biblio japana. Homoj havas multajn taskojn por fari. Estas multaj homoj, kiuj estas tre okupitaj. Sed en tia stato kion ni devas fari antaŭ ĉio? Kion ni devas unue fari? Ni unue direktu nian koron al Dio kaj aŭskultu Vorton de Dio, t.e la Biblio kaj preĝu al Dio. Se ni estas en ‘Dio unue’, nia maltrankvileco ŝanĝos al paco, malordo al harmonio.

 

 何はともあれ、あなたがたは、神の国を求めなさい。そうすれば、これらの物は、それに加えて与えられます。(ルカ1231節)

 

 「何はともあれ」と、日本語訳の聖書にあります。やるべきことがたくさんあり、忙殺の日々を送っている人は多いでしょう。しかし、「何はともあれ」すべきことは何でしょう。最も優先すべきことは何でしょう。神に心を向け、神のことば(聖書)に耳を傾け、神に祈ることから始めましょう。「神第一」ができていれば、不安は平安に、混乱は調和に変わります。私たちの思い煩いは吹き飛び、神が思い煩いの原因を解決してくださいます。

2017年6月18日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170618

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Tiel same via lumo lumu antaŭ homoj, por ke ili vidu viajn bonajn farojn, kaj gloru vian Patron, kiu estas en la ĉielo. (Mateo 5:16)

 

 

 

 このように、あなたがたの光を人々の前で輝かせ、人々があなたがたの良い行ないを見て、天におられるあなたがたの父をあがめるようにしなさい。(マタイ516節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

tiel same そのようにして、同様に

 

lumo 光<lumi光っている、照らすLa steroj lumas.星が光っている

 

vidi 見る

 

bona faro 良い行い

 

glori Dion 神に感謝する、神に栄光を帰す

 

ĉielo 天、空 tero地、大地

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Sed celu Lian regnon, kaj ĉio tio estos aldonita al vi. (Luko 12:31)

 

 ‘Super ĉio’ diras la Biblio japana. Homoj havas multajn taskojn por fari. Estas multaj homoj, kiuj estas tre okupitaj. Sed en tia stato kion ni devas fari antaŭ ĉio? Kion ni devas unue fari? Ni unue direktu nian koron al Dio kaj aŭskultu Vorton de Dio, t.e la Biblio kaj preĝu al Dio. Se ni estas en ‘Dio unue’, nia maltrankvileco ŝanĝos al paco, malordo al harmonio.

 

 何はともあれ、あなたがたは、神の国を求めなさい。そうすれば、これらの物は、それに加えて与えられます。(ルカ1231節)

 

 「何はともあれ」と、日本語訳の聖書にあります。やるべきことがたくさんあり、忙殺の日々を送っている人は多いでしょう。しかし、「何はともあれ」すべきことは何でしょう。最も優先すべきことは何でしょう。神に心を向け、神のことば(聖書)に耳を傾け、神に祈ることから始めましょう。「神第一」ができていれば、不安は平安に、混乱は調和に変わります。私たちの思い煩いは吹き飛び、神が思い煩いの原因を解決してくださいます。

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

2017年6月17日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170617

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj li leviĝis, kaj iris al sia patro. Sed kiam li estis ankoraŭ malproksime, lia patro lin vidis kaj kortuŝiĝis, kaj kurinte, falis sur lian kolon kaj lin kisadis. (Luko 15:20)

 

 

 

 こうして彼は立ち上がって、自分の父のもとに行った。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。(ルカ1520節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

leviĝi  上に行く、登る、起き上がるleviĝi de litoベッドから起き上がる>levi持ち上げるlevi bastonon kontraŭ hundoj犬どもに向かって棒を振り上げる

 

iri 行く iri al sia patro自分の父のところに行く

 

ankoraŭ まだ、さらにTri arboj ankoraŭ restis ne hakitaj.3本の木がまだ伐採されずに残っていた

 

malproksime 遠くに proksime近くに

 

vidi 見るvenu kaj vidu来て見てみなさい

 

kortuŝiĝi 感動するMi kortuŝiĝis de la pejzaĝo.私は景色に感動した>kortuŝa感動的なkortuŝa melodio感動的なメロディー koro心+tusxi触る

 

kuri 走るkuri longan distancon長い距離を走る

 

fali 倒れる、落ちる、重心を移動させるfali sur lian kolon彼の首に体を投げかけ

 

kisi キスするŝmace kisiチュッと音を立ててキスする

 

per ia tuta koro 心を尽くして、一生懸命

 

prudento 分別、慎重さsana prudento良識>prudenta慎重な、分別のあるprudenta opinio分別のある意見

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Rigardu la birdojn de la ĉielo, ke ili ne semas, nek rikoltas, nek kolektas en grenejojn, kaj via Patro ĉiela ilin nutras. Ĉu vi ne multe pli valoras ol ili? (Mateo 6:26)

 

 Kiam maltrankviliĝo ĉagrenas vin, rigardu kun kvieto al la ĉielo, kaj vi povu ekpensi pri Dio, kiu ĉiam amas kaj subtenas vin. Kiam malĝojo venas al vi, turnu viajn okulojn al kampofloroj. Jes, Dio, kiu kreis la ĉielon kaj la teron, kuraĝigas vin.

 

 空の鳥を見よ、播(ま)かず、刈らず、倉に收めず、然るに汝らの天の父は、これを養ひたまふ。汝らは之よりも遙に優(すぐ)るる者ならずや。(マタイ626節)

 

 不安にさいなむとき、空を見上げる余裕が与えられますように。目を天に向け、どんなときも愛し、支えてくださる神に思いを馳せることができますように。悲しみが押し寄せてくるとき、野の花に目を転ずることができますように。天地を創られた神が支えてくださいます。

2017年6月16日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170616

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

Ĉi tiun tagon faris la Eternulo; / Ni ĝoju kaj gajiĝu en ĝi. (Psalmaro 118:24)

 

 

 

 これは、主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。(詩篇11824節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

tago 日、一日ĉi tiu tagoその日

 

fari 行う、作るfari poemon詩を作る fari gravan decidon重大な決定をする

 

ĝoji 喜ぶĝoju ĉiam常に喜ぶ

 

gajiĝi 陽気になる>gaja陽気な、楽しげなLa Gaja Vidvino陽気な後家さん オペレッタ「メリーウィドー」 Gaja Kristnaskon!メリークリスマス

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Rigardu la birdojn de la ĉielo, ke ili ne semas, nek rikoltas, nek kolektas en grenejojn, kaj via Patro ĉiela ilin nutras. Ĉu vi ne multe pli valoras ol ili? (Mateo 6:26)

 

 Kiam maltrankviliĝo ĉagrenas vin, rigardu kun kvieto al la ĉielo, kaj vi povu ekpensi pri Dio, kiu ĉiam amas kaj subtenas vin. Kiam malĝojo venas al vi, turnu viajn okulojn al kampofloroj. Jes, Dio, kiu kreis la ĉielon kaj la teron, kuraĝigas vin.

 

 空の鳥を見よ、播(ま)かず、刈らず、倉に收めず、然るに汝らの天の父は、これを養ひたまふ。汝らは之よりも遙に優(すぐ)るる者ならずや。(マタイ626節)

 

 不安にさいなむとき、空を見上げる余裕が与えられますように。目を天に向け、どんなときも愛し、支えてくださる神に思いを馳せることができますように。悲しみが押し寄せてくるとき、野の花に目を転ずることができますように。天地を創られた神が支えてくださいます。

2017年6月15日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉170615

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Pacon mi lasas al vi; mian pacon mi donas al vi; ne kiel la mondo donas, mi donas al vi. Ne maltrankviliĝu via koro, nek senkuraĝiĝu. (Johano 14:27)

 

 

 

 わたしは、あなたがたに平安を残します。わたしは、あなたがたにわたしの平安を与えます。わたしがあなたがたに与えるのは、世が与えるのとは違います。あなたがたは心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。(ヨハネ1427節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

paco 平和、平安

 

lasi 残して行く、手放す、ままにしておくLasu min sola.ひとりにしてくれ

 

mondo 世界

 

maltrankviliĝi 不安になる、心配する trankviliĝi安心する>trankvila安心した、平穏なEstu trankvila.安心しなさい

 

senkuraĝiĝi がっかりする、落胆する kuraĝi…する勇気があるMi ne kuraĝis sciigi al ŝi lian morton.私は彼の死を彼女に伝える勇気がなかった kuraĝa勇気のある<kuraĝigi励ます

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Rigardu la birdojn de la ĉielo, ke ili ne semas, nek rikoltas, nek kolektas en grenejojn, kaj via Patro ĉiela ilin nutras. Ĉu vi ne multe pli valoras ol ili? (Mateo 6:26)

 

 Kiam maltrankviliĝo ĉagrenas vin, rigardu kun kvieto al la ĉielo, kaj vi povu ekpensi pri Dio, kiu ĉiam amas kaj subtenas vin. Kiam malĝojo venas al vi, turnu viajn okulojn al kampofloroj. Jes, Dio, kiu kreis la ĉielon kaj la teron, kuraĝigas vin.

 

 空の鳥を見よ、播(ま)かず、刈らず、倉に收めず、然るに汝らの天の父は、これを養ひたまふ。汝らは之よりも遙に優(すぐ)るる者ならずや。(マタイ626節)

 

 不安にさいなむとき、空を見上げる余裕が与えられますように。目を天に向け、どんなときも愛し、支えてくださる神に思いを馳せることができますように。悲しみが押し寄せてくるとき、野の花に目を転ずることができますように。天地を創られた神が支えてくださいます。

«Hodiaŭa Vorto今日の言葉170614