2017年10月23日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉171023

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Mia helpo venas de la Eternulo, / Kiu kreis la ĉielon kaj la teron. (Psalmaro 121:2)

 

 

 

 私の助けは、天地を造られた主から来る。(詩篇1212節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

helpo 助け、援助>helpi助ける

 

veni 来る、向かう Mia helpo venas de la Eternulo私の助けは主から来る

 

krei 創造するkrei la ĉielon kaj la teron天と地を創造する

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Jesuo Kristo estas la sama hieraŭ, hodiaŭ, kaj ĝis eterneco. (Hebreoj 13:8)

 

Jesuo, kiu pardonis la virinon, kiu estis kaptita en adulto. Jesuo, kiu vizitis la domon de Zakĥeo, ĉefimpostisto. Jesuo, kiu promesis la paradizon al la viro, kiu estis kezikcito. Jesuo, kiu admonis ŝtormon. Jesuo, kiu satigis 5000 homojn el malmulte da panoj. Ĉi tiu sama Jesuo estas kun ni hodiaŭ, kaj Li nin gardas kaj subtenas kaj kuraĝigas.

 

 イエス・キリストは昨日(きのふ)も今日(けふ)も永遠(とこしへ)までも變り給(たま)ふことなし。(ヘブル138節)

 

 姦淫の場で捕らえられた女を赦されたイエス様。取税人ザアカイの家を訪問したイエス様。十字架上で隣の受刑者に天国の約束をしたイエス様。荒波を鎮めたイエス様。5千人の餓えを数個のパンで満たしたイエス様……。2先年前のイエス様は、今日も私たちと共にいて、私たちを憐れみ、励まし、力を与えてくださいます。

2017年10月22日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉171022

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 kaj ni pripensu unu la alian, por instigi al amo kaj bonaj faroj; (Hebreoj 10:24)

 

 

 

 また、互いに勧め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。(ヘブル1024節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

pripensi 思いめぐらす、…について考える pripensi unu la alian互いのことを考える

 

instigi そそのかす、促すinstigi iun al batalo人を促して戦闘に向かわせる

 

bona faro 良い行い

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Jesuo Kristo estas la sama hieraŭ, hodiaŭ, kaj ĝis eterneco. (Hebreoj 13:8)

 

Jesuo, kiu pardonis la virinon, kiu estis kaptita en adulto. Jesuo, kiu vizitis la domon de Zakĥeo, ĉefimpostisto. Jesuo, kiu promesis la paradizon al la viro, kiu estis kezikcito. Jesuo, kiu admonis ŝtormon. Jesuo, kiu satigis 5000 homojn el malmulte da panoj. Ĉi tiu sama Jesuo estas kun ni hodiaŭ, kaj Li nin gardas kaj subtenas kaj kuraĝigas.

 

 イエス・キリストは昨日(きのふ)も今日(けふ)も永遠(とこしへ)までも變り給(たま)ふことなし。(ヘブル138節)

 

 姦淫の場で捕らえられた女を赦されたイエス様。取税人ザアカイの家を訪問したイエス様。十字架上で隣の受刑者に天国の約束をしたイエス様。荒波を鎮めたイエス様。5千人の餓えを数個のパンで満たしたイエス様……。2先年前のイエス様は、今日も私たちと共にいて、私たちを憐れみ、励まし、力を与えてくださいます。

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中

2017年10月21日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉171021

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Sed oni ne diras: Kie estas Dio, kiu min kreis, / Kiu donas kantojn en la nokto, (Ijob 35:10)

 

 

 

 しかし、だれも問わない。「私の造り主である神はどこにおられるか。夜には、ほめ歌を与え、(ヨブ3510節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

krei 創造する、造る

 

doni 与える

 

kanto

 

nokto 夜 tago

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj nun mi vin rekomendas al Dio kaj al la vorto de Lia graco, kiu povas vin edifi kaj doni al vi la heredon inter ĉiuj sanktigitoj. (Agoj 20:32)

 

“La Vorto de Dia graco” kondukas nin en ĝustan vojon, edifante nin. Nia finfina celo estas la ĉiela regno, al kie la Vorto kondukas nin kaj tie Li faros nin Liaj filoj, tiel same al ĉiuj sanktigitoj. Ni certe konservu la Vortojn en koro.

 

 われ今なんぢらを、主および其の惠の御言(みことば)に委ぬ。御言は汝らの徳を建て、すべての潔(きよ)められたる者とともに嗣業(しげふ)を受けしめ得るなり。(使徒2032節)

 

 聖書の「恵みのみことば」が私たちを正しい道に導き、私たちを育成してくださいます。私たちの究極の目的である天の御国へと私たちを導き、聖徒たちと同じように御国の子供にしてくださいます。みことばを心に蓄えましょう。

2017年10月20日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉171020

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

Sed nun tiele diras la Eternulo, kiu vin kreis, ho Jakob, kaj kiu vin estigis, ho Izrael: Ne timu, ĉar Mi vin savos; Mi vokos vin laŭ via nomo, vi estas Mia. (Jesaja 43:1)

 

 

 

 だが、今、ヤコブよ。あなたを造り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ。あなたを形造った方、主はこう仰せられる。「恐れるな。わたしがあなたを贖ったのだ。わたしはあなたの名を呼んだ。あなたはわたしのもの。(イザヤ431節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

krei 創造する

 

estigi 存在させる

 

timi 恐れる

 

savi 救う

 

voki 呼び出す、呼ぶ

 

laŭ ies nomo 名前に従って

 

vi estas Mia. あなたは「わたし」のもの

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj nun mi vin rekomendas al Dio kaj al la vorto de Lia graco, kiu povas vin edifi kaj doni al vi la heredon inter ĉiuj sanktigitoj. (Agoj 20:32)

 

“La Vorto de Dia graco” kondukas nin en ĝustan vojon, edifante nin. Nia finfina celo estas la ĉiela regno, al kie la Vorto kondukas nin kaj tie Li faros nin Liaj filoj, tiel same al ĉiuj sanktigitoj. Ni certe konservu la Vortojn en koro.

 

 われ今なんぢらを、主および其の惠の御言(みことば)に委ぬ。御言は汝らの徳を建て、すべての潔(きよ)められたる者とともに嗣業(しげふ)を受けしめ得るなり。(使徒2032節)

 

 聖書の「恵みのみことば」が私たちを正しい道に導き、私たちを育成してくださいます。私たちの究極の目的である天の御国へと私たちを導き、聖徒たちと同じように御国の子供にしてくださいます。みことばを心に蓄えましょう。

2017年10月19日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉171019

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Provu kaj vidu, kiel bona estas la Eternulo; / Feliĉa estas la homo, kiu Lin fidas. (Psalmaro 34:8)

 

 

 

 主のすばらしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ。彼に身を避ける者は。(詩篇348節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

provi 試す、試験する、トライする、…しようとする

 

vidi 見ている、見る、知っている

 

kiel bona estas la Eternulo! 主は何とすばらしいか

 

feliĉa 幸せな

 

fidi 信頼する

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj nun mi vin rekomendas al Dio kaj al la vorto de Lia graco, kiu povas vin edifi kaj doni al vi la heredon inter ĉiuj sanktigitoj. (Agoj 20:32)

 

“La Vorto de Dia graco” kondukas nin en ĝustan vojon, edifante nin. Nia finfina celo estas la ĉiela regno, al kie la Vorto kondukas nin kaj tie Li faros nin Liaj filoj, tiel same al ĉiuj sanktigitoj. Ni certe konservu la Vortojn en koro.

 

 われ今なんぢらを、主および其の惠の御言(みことば)に委ぬ。御言は汝らの徳を建て、すべての潔(きよ)められたる者とともに嗣業(しげふ)を受けしめ得るなり。(使徒2032節)

 

 聖書の「恵みのみことば」が私たちを正しい道に導き、私たちを育成してくださいます。私たちの究極の目的である天の御国へと私たちを導き、聖徒たちと同じように御国の子供にしてくださいます。みことばを心に蓄えましょう。

2017年10月18日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉171018

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj ĉi tiu, fikse rigardante lin kaj timante, diris: Kio estas, Sinjoro? Kaj li diris al li: Viaj preĝoj kaj viaj almozoj supreniris kiel memoraĵo antaŭ Dio. (Agoj 10:4)

 

 

 

 彼は、御使いを見つめていると、恐ろしくなって、「主よ。何でしょうか」と答えた。すると御使いはこう言った。「あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って、覚えられています。(使徒104節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

fikse rigardante じっと見つめていると fikse固定してfiksa ideo固定観念

 

timante diri恐れながら言う

 

preĝo 祈り almozo施し、喜捨>almozi物ごいする

 

supreniri 上方に行く、登るsupreniri sur monton山に登る

 

memoraĵo 記念品、思い出medalo kiel memoraĵo記念品のメダル

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj nun mi vin rekomendas al Dio kaj al la vorto de Lia graco, kiu povas vin edifi kaj doni al vi la heredon inter ĉiuj sanktigitoj. (Agoj 20:32)

 

“La Vorto de Dia graco” kondukas nin en ĝustan vojon, edifante nin. Nia finfina celo estas la ĉiela regno, al kie la Vorto kondukas nin kaj tie Li faros nin Liaj filoj, tiel same al ĉiuj sanktigitoj. Ni certe konservu la Vortojn en koro.

 

 われ今なんぢらを、主および其の惠の御言(みことば)に委ぬ。御言は汝らの徳を建て、すべての潔(きよ)められたる者とともに嗣業(しげふ)を受けしめ得るなり。(使徒2032節)

 

 聖書の「恵みのみことば」が私たちを正しい道に導き、私たちを育成してくださいます。私たちの究極の目的である天の御国へと私たちを導き、聖徒たちと同じように御国の子供にしてくださいます。みことばを心に蓄えましょう。

2017年10月17日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉171017

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Per ĝi ni benas la Sinjoron kaj Patron; kaj per ĝi ni malbenas homojn, faritajn laŭ la bildo de Dio; el la sama buŝo eliras beno kaj malbeno. Miaj fratoj, tio devus ne tiel esti. (Jakobo 3:9-10)

 

 

 

 私たちは、舌をもって、主であり父である方をほめたたえ、同じ舌をもって、神にかたどって造られた人をのろいます。賛美とのろいが同じ口から出て来るのです。私の兄弟たち。このようなことは、あってはなりません。(ヤコブ3910節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

beni 祝福する、ほめたたえる malbeni のろう

 

farita 作られた farita laŭ la bildo de Dio神の画像にしたがって作られた

 

sama buŝo 同じ口

 

eliri 出てくる beno kaj malbeno eliri祝福とのろいが出てくる

 

tio devus ne tiel esti それはそのようにあってはならない

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj nun mi vin rekomendas al Dio kaj al la vorto de Lia graco, kiu povas vin edifi kaj doni al vi la heredon inter ĉiuj sanktigitoj. (Agoj 20:32)

 

“La Vorto de Dia graco” kondukas nin en ĝustan vojon, edifante nin. Nia finfina celo estas la ĉiela regno, al kie la Vorto kondukas nin kaj tie Li faros nin Liaj filoj, tiel same al ĉiuj sanktigitoj. Ni certe konservu la Vortojn en koro.

 

 われ今なんぢらを、主および其の惠の御言(みことば)に委ぬ。御言は汝らの徳を建て、すべての潔(きよ)められたる者とともに嗣業(しげふ)を受けしめ得るなり。(使徒2032節)

 

 聖書の「恵みのみことば」が私たちを正しい道に導き、私たちを育成してくださいます。私たちの究極の目的である天の御国へと私たちを導き、聖徒たちと同じように御国の子供にしてくださいます。みことばを心に蓄えましょう。

2017年10月16日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉171016

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 deĵetante diskutojn, kaj ĉian altaĵon levatan kontraŭ la scio konforma al Dio, kaj ekkaptante ĉiun penson al la obeo al Kristo, (2 Korintanoj 10:5)

 

 

 

 私たちは、さまざまの思弁と、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべてのはかりごとをとりこにしてキリストに服従させ、(Ⅱコリント105節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

deĵeti 投げ落とすdeĵeti la ŝuojn靴を脱ぎ捨てる>ĵeti投げる

 

diskuto 議論、討論>diskuti議論する

 

altaĵo 高い所、高地 altaĵo levata持ち上げられた高い所 levi持ち上げる、上方へ動かす

 

kontraŭ …に対抗して

 

scio 知識

 

konforma al …と適合して、…と一致してkostumo konforma al la kantistinoその歌手にぴったり合っている衣装

 

kapti 捕まえる、逮捕する

 

penso 考え、思想 penso al la oboe al Kristoキリストへの服従へ導く考え

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj nun mi vin rekomendas al Dio kaj al la vorto de Lia graco, kiu povas vin edifi kaj doni al vi la heredon inter ĉiuj sanktigitoj. (Agoj 20:32)

 

“La Vorto de Dia graco” kondukas nin en ĝustan vojon, edifante nin. Nia finfina celo estas la ĉiela regno, al kie la Vorto kondukas nin kaj tie Li faros nin Liaj filoj, tiel same al ĉiuj sanktigitoj. Ni certe konservu la Vortojn en koro.

 

 われ今なんぢらを、主および其の惠の御言(みことば)に委ぬ。御言は汝らの徳を建て、すべての潔(きよ)められたる者とともに嗣業(しげふ)を受けしめ得るなり。(使徒2032節)

 

 聖書の「恵みのみことば」が私たちを正しい道に導き、私たちを育成してくださいます。私たちの究極の目的である天の御国へと私たちを導き、聖徒たちと同じように御国の子供にしてくださいます。みことばを心に蓄えましょう。

2017年10月15日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉171015

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Gloru la Eternulon, voku Lian nomon; / Sciigu inter la popoloj Liajn farojn. / Kantu al Li, muziku al Li; / Parolu pri ĉiuj Liaj mirakloj. (Psalmaro 105:1-2)

 

 

 

 主に感謝して、御名を呼び求めよ。そのみわざを国々の民の中に知らせよ。主に歌え。主にほめ歌を歌え。そのすべての奇しいみわざに思いを潜めよ。(詩篇10512節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

voki 呼びかける

 

sciigi 知らせる

 

faro 行為

 

kanti 歌う muziki 演奏する

 

paroli 話す

 

miraklo 奇跡

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj nun mi vin rekomendas al Dio kaj al la vorto de Lia graco, kiu povas vin edifi kaj doni al vi la heredon inter ĉiuj sanktigitoj. (Agoj 20:32)

 

“La Vorto de Dia graco” kondukas nin en ĝustan vojon, edifante nin. Nia finfina celo estas la ĉiela regno, al kie la Vorto kondukas nin kaj tie Li faros nin Liaj filoj, tiel same al ĉiuj sanktigitoj. Ni certe konservu la Vortojn en koro.

 

 われ今なんぢらを、主および其の惠の御言(みことば)に委ぬ。御言は汝らの徳を建て、すべての潔(きよ)められたる者とともに嗣業(しげふ)を受けしめ得るなり。(使徒2032節)

 

 聖書の「恵みのみことば」が私たちを正しい道に導き、私たちを育成してくださいます。私たちの究極の目的である天の御国へと私たちを導き、聖徒たちと同じように御国の子供にしてくださいます。みことばを心に蓄えましょう。

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

2017年10月14日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉171014

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 ni tenu firme la konfeson de nia espero sendekliniĝe; ĉar la promesinto estas fidela; (Hebreoj 10:23)

 

 

 

 約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。(ヘブル1023節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

teni firme しっかりと保つ、堅持する

 

konfeso 告白

 

espero 希望

 

sendekliniĝe 逸れないでdekliniĝi逸れる>klini傾ける

 

promeso 約束<promesinto約束をした人

 

fidela 真実な、誠実な

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Malproksimigu de ŝi vian vojon, / Kaj ne proksimiĝu al la pordo de ŝia domo, (Sentencoj 5:8)

 

Ĉirkaŭ ni estas multe da tentoj. La Biblio admonas, ke ni ne proksimiĝu al ili kaj forkuru de ili. La tentoj donas al ni grandan toksan malbonon. Eĉ se scias tion, ni ne povas konkuli tenton, ĉar la tento havas grandan magneton. Jes, ni nur povas konkuli, kiam ni havas ĝojon esti kun Dio. Tiele ni povas ĝoji ĉiam en Dio, venkinte super Satano.

 

 汝の途(みち)を彼より遠く離れしめよ 其(その)家の門(かど)に近づくことなかれ(箴言58節)

 

 私たちの周囲には、たくさんの誘惑があります。聖書は誘惑に近寄るな、そこから逃げよと勧めています。誘惑は私たちに大きな害をもたらすことを知っていても、誘惑のマグネットが非常に大きいために、私たちはしばしば誘惑の餌食になってしまいます。そうです、神と共にいる喜びを持ち続けることが誘惑に勝利し、悪魔の働きを封じ込める秘訣です。

«Hodiaŭa Vorto今日の言葉171013