Hodiaŭa Vorto今日の言葉140902

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Sed tiuj, kiuj timas la Eternulon, diras al si reciproke: La Eternulo atentas kaj aŭdas, kaj memorlibro estas skribata antaŭ Li pri tiuj, kiuj timas la Eternulon kaj respektas Lian nomon. (Malaĥi 3:16)

 そのとき、主を恐れる者たちが、互いに語り合った。主は耳を傾けて、これを聞かれた。主を恐れ、主の御名を尊ぶ者たちのために、主の前で、記憶の書がしるされた。(マラキ316節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Vi do, mia filo, fortikiĝu en la graco, kiu estas en Kristo Jesuo. (2Timoteo 2:1)

  Por fariĝi forta, ni akceptu nian malfortecon. Konante nian malfortecon antaŭ Dio estas la komenco de benado. Kiam ni rekonas ke ni ne povas vivi dice kaj kun amo al homoj, kaj kiam ni rekonas ke ni vivas havante timon kaj maltrankvilecon sen kuraĝo, kiel apostolo Paŭlo ni petos kaj preĝos al Dio: Ho ve, mi malfeliĉulo! kiu min liberigos el la korpo de ĉi tiu morto? (Romanoj 7:24) Mi denove skribas. Akcepti pri sia malforteco kaj pekemeco estas la komenco de bonado. Kaj bonvolu koni ke Jesuo Kristo aŭdas vian peton kaj preĝon. Ni kristanoj nomas rekonon de malforteco kaj pekemeco ‘humileco’. Ni fine povas fariĝi forta, unue kiam ni humiliĝas.

 そこで、わが子よ。キリスト・イエスにある恵みによって強くなりなさい。(Ⅱテモテ 21節)

 強くなるためにはまず、私たちは自分が弱いことを認めましょう。神の前で自分の弱さを知ったとき、すべてが始まります。自分が正しく生きる力に欠け、人を愛する力に欠け、勇気がなく、恐れと不安の中で生きていることを知ったとき、私たちは使徒パウロのように、「私は、ほんとうにみじめな人間です。だれがこの死の、からだから、私を救い出してくれるのでしょうか」(ローマ724節)と、神に救いを祈り求めます。もう一度言います。私たちの弱さ、罪深さを認めることが祝福の始まりです。そして、イエス・キリストがあなたの叫びを聞いてくださることを知ってください。自らの弱さ、罪深さを認めることを私たちは「へりくだり」と言います。へりくだって初めて、キリスト・イエスにある恵みによって強くなることができるのです。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉140901

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Tiam respondos al li la justuloj, dirante: Sinjoro, kiam ni vin vidis malsata, kaj vin satigis? aŭ soifanta, kaj trinkigis vin? (Mateo 25:37)

 すると、その正しい人たちは、答えて言います。「主よ。いつ、私たちは、あなたが空腹なのを見て、食べる物を差し上げ、渇いておられるのを見て、飲ませてあげましたか。(マタイ2537節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Vi do, mia filo, fortikiĝu en la graco, kiu estas en Kristo Jesuo. (2Timoteo 2:1)

  Por fariĝi forta, ni akceptu nian malfortecon. Konante nian malfortecon antaŭ Dio estas la komenco de benado. Kiam ni rekonas ke ni ne povas vivi dice kaj kun amo al homoj, kaj kiam ni rekonas ke ni vivas havante timon kaj maltrankvilecon sen kuraĝo, kiel apostolo Paŭlo ni petos kaj preĝos al Dio: Ho ve, mi malfeliĉulo! kiu min liberigos el la korpo de ĉi tiu morto? (Romanoj 7:24) Mi denove skribas. Akcepti pri sia malforteco kaj pekemeco estas la komenco de bonado. Kaj bonvolu koni ke Jesuo Kristo aŭdas vian peton kaj preĝon. Ni kristanoj nomas rekonon de malforteco kaj pekemeco ‘humileco’. Ni fine povas fariĝi forta, unue kiam ni humiliĝas.

 そこで、わが子よ。キリスト・イエスにある恵みによって強くなりなさい。(Ⅱテモテ 21節)

 強くなるためにはまず、私たちは自分が弱いことを認めましょう。神の前で自分の弱さを知ったとき、すべてが始まります。自分が正しく生きる力に欠け、人を愛する力に欠け、勇気がなく、恐れと不安の中で生きていることを知ったとき、私たちは使徒パウロのように、「私は、ほんとうにみじめな人間です。だれがこの死の、からだから、私を救い出してくれるのでしょうか」(ローマ724節)と、神に救いを祈り求めます。もう一度言います。私たちの弱さ、罪深さを認めることが祝福の始まりです。そして、イエス・キリストがあなたの叫びを聞いてくださることを知ってください。自らの弱さ、罪深さを認めることを私たちは「へりくだり」と言います。へりくだって初めて、キリスト・イエスにある恵みによって強くなることができるのです。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉140831

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Fidela estas Dio, per kiu vi estas alvokitaj en la kunulecon de Lia Filo Jesuo Kristo, nia Sinjoro. (1 Korintanoj 1:9)

 神は真実であり、その方のお召しによって、あなたがたは神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。(Ⅰコリント19節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Vi do, mia filo, fortikiĝu en la graco, kiu estas en Kristo Jesuo. (2Timoteo 2:1)

  Por fariĝi forta, ni akceptu nian malfortecon. Konante nian malfortecon antaŭ Dio estas la komenco de benado. Kiam ni rekonas ke ni ne povas vivi dice kaj kun amo al homoj, kaj kiam ni rekonas ke ni vivas havante timon kaj maltrankvilecon sen kuraĝo, kiel apostolo Paŭlo ni petos kaj preĝos al Dio: Ho ve, mi malfeliĉulo! kiu min liberigos el la korpo de ĉi tiu morto? (Romanoj 7:24) Mi denove skribas. Akcepti pri sia malforteco kaj pekemeco estas la komenco de bonado. Kaj bonvolu koni ke Jesuo Kristo aŭdas vian peton kaj preĝon. Ni kristanoj nomas rekonon de malforteco kaj pekemeco ‘humileco’. Ni fine povas fariĝi forta, unue kiam ni humiliĝas.

 そこで、わが子よ。キリスト・イエスにある恵みによって強くなりなさい。(Ⅱテモテ 21節)

 強くなるためにはまず、私たちは自分が弱いことを認めましょう。神の前で自分の弱さを知ったとき、すべてが始まります。自分が正しく生きる力に欠け、人を愛する力に欠け、勇気がなく、恐れと不安の中で生きていることを知ったとき、私たちは使徒パウロのように、「私は、ほんとうにみじめな人間です。だれがこの死の、からだから、私を救い出してくれるのでしょうか」(ローマ724節)と、神に救いを祈り求めます。もう一度言います。私たちの弱さ、罪深さを認めることが祝福の始まりです。そして、イエス・キリストがあなたの叫びを聞いてくださることを知ってください。自らの弱さ、罪深さを認めることを私たちは「へりくだり」と言います。へりくだって初めて、キリスト・イエスにある恵みによって強くなることができるのです。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉140829

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Se iu ne restas en mi, tiu estas elĵetita, kiel la branĉo, kaj sekiĝas; kaj oni ilin kolektas kaj ĵetas en fajron, kaj ili brulas. (Johano 15:6)

 だれでも、もしわたしにとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて、枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。(ヨハネ156節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Ĉar Dio estas Tiu, kiu elfaras en vi la volon kaj la energion laŭ Sia bonvolo. (Filipianoj 2:13)

  Lastan semajnon mi proponis: ni havu ‘esperon trans nia kapablo’. Esprimi pli akure, tio estas :‘ni esperu ke Dio elfaras en ni la altan volon.’ Li montras al ni la vojon, kien ni iros. Doktoro Kulaku diris: knaboj, estu ambiciaj ! Dio donas al ni ĉiuj la konkretan ambicion. Sed, kvankam ni havas la ambicion, se ni ne havas energion elfari tion, tio fariĝos sensenca. Estu trankvilaj. Dio ankaŭ donas al ni la ambicon, sed ankaŭ same donas la potencon elfari ĝin. Ni devas preĝi: donu al ni la ambican volon, same ankaŭ donu al ni la potencon elfari ĝin.

 神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、事を行なわせてくださるのです。(ピリピ 213節)

 先週、「高望みをしましょう」と提案しました。正確に言えば、「神が私たちのうちに高い望みを立ててくださるのを期待しましょう」です。神は私たちに、みこころにかなう進むべき道を示してくださいます。クラーク博士は「青年よ、大志を抱け」と言いました。神は、具体的な大志を私たちにそれぞれ与えてくださいます。しかし、私たちに大志があっても、成し遂げる力がなかったら何にもなりません。安心してください。神は、大志を与えると同時に、その大志を成し遂げる力も与えてくださいます。私たちは、「私に志をお与えください」と祈るべきです。そして同時に、「その志を成し遂げる力もお与えください」と祈るべきです。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉140830

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Se ni konfesas niajn pekojn, Li estas fidela kaj justa por pardoni al ni niajn pekojn kaj nin purigi de ĉia maljusteco. (1 Johano 1:9)

 もし、私たちが自分の罪を言い表わすなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます。(Ⅰヨハネ19節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Ĉar Dio estas Tiu, kiu elfaras en vi la volon kaj la energion laŭ Sia bonvolo. (Filipianoj 2:13)

  Lastan semajnon mi proponis: ni havu ‘esperon trans nia kapablo’. Esprimi pli akure, tio estas :‘ni esperu ke Dio elfaras en ni la altan volon.’ Li montras al ni la vojon, kien ni iros. Doktoro Kulaku diris: knaboj, estu ambiciaj ! Dio donas al ni ĉiuj la konkretan ambicion. Sed, kvankam ni havas la ambicion, se ni ne havas energion elfari tion, tio fariĝos sensenca. Estu trankvilaj. Dio ankaŭ donas al ni la ambicon, sed ankaŭ same donas la potencon elfari ĝin. Ni devas preĝi: donu al ni la ambican volon, same ankaŭ donu al ni la potencon elfari ĝin.

 神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、事を行なわせてくださるのです。(ピリピ 213節)

 先週、「高望みをしましょう」と提案しました。正確に言えば、「神が私たちのうちに高い望みを立ててくださるのを期待しましょう」です。神は私たちに、みこころにかなう進むべき道を示してくださいます。クラーク博士は「青年よ、大志を抱け」と言いました。神は、具体的な大志を私たちにそれぞれ与えてくださいます。しかし、私たちに大志があっても、成し遂げる力がなかったら何にもなりません。安心してください。神は、大志を与えると同時に、その大志を成し遂げる力も与えてくださいます。私たちは、「私に志をお与えください」と祈るべきです。そして同時に、「その志を成し遂げる力もお与えください」と祈るべきです。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉140828

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Ĉiu bona donaĵo kaj ĉiu perfekta donaco estas de supre, malsuprenvenante de la Patro de lumoj, ĉe kiu ne povas ekzisti ŝanĝo, nek ombro de sinturnado. (Jakobo 1:17)

 すべての良い贈り物、また、すべての完全な賜物は上から来るのであって、光を造られた父から下るのです。父には移り変わりや、移り行く影はありません。(ヤコブ117節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Ĉar Dio estas Tiu, kiu elfaras en vi la volon kaj la energion laŭ Sia bonvolo. (Filipianoj 2:13)

  Lastan semajnon mi proponis: ni havu ‘esperon trans nia kapablo’. Esprimi pli akure, tio estas :‘ni esperu ke Dio elfaras en ni la altan volon.’ Li montras al ni la vojon, kien ni iros. Doktoro Kulaku diris: knaboj, estu ambiciaj ! Dio donas al ni ĉiuj la konkretan ambicion. Sed, kvankam ni havas la ambicion, se ni ne havas energion elfari tion, tio fariĝos sensenca. Estu trankvilaj. Dio ankaŭ donas al ni la ambicon, sed ankaŭ same donas la potencon elfari ĝin. Ni devas preĝi: donu al ni la ambican volon, same ankaŭ donu al ni la potencon elfari ĝin.

 神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、事を行なわせてくださるのです。(ピリピ 213節)

 先週、「高望みをしましょう」と提案しました。正確に言えば、「神が私たちのうちに高い望みを立ててくださるのを期待しましょう」です。神は私たちに、みこころにかなう進むべき道を示してくださいます。クラーク博士は「青年よ、大志を抱け」と言いました。神は、具体的な大志を私たちにそれぞれ与えてくださいます。しかし、私たちに大志があっても、成し遂げる力がなかったら何にもなりません。安心してください。神は、大志を与えると同時に、その大志を成し遂げる力も与えてくださいます。私たちは、「私に志をお与えください」と祈るべきです。そして同時に、「その志を成し遂げる力もお与えください」と祈るべきです。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉140827

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Tial ni ankaŭ, de post la tago, en kiu ni tion aŭdis, ne ĉesas preĝi kaj peti por vi, ke vi pleniĝu per la scio de Lia volo en ĉia spirita saĝo kaj prudento, (Koloseanoj 1:9)

 こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から、絶えずあなたがたのために祈り求めています。どうか、あなたがたがあらゆる霊的な知恵と理解力によって、神のみこころに関する真の知識に満たされますように。(コロサイ19節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Ĉar Dio estas Tiu, kiu elfaras en vi la volon kaj la energion laŭ Sia bonvolo. (Filipianoj 2:13)

  Lastan semajnon mi proponis: ni havu ‘esperon trans nia kapablo’. Esprimi pli akure, tio estas :‘ni esperu ke Dio elfaras en ni la altan volon.’ Li montras al ni la vojon, kien ni iros. Doktoro Kulaku diris: knaboj, estu ambiciaj ! Dio donas al ni ĉiuj la konkretan ambicion. Sed, kvankam ni havas la ambicion, se ni ne havas energion elfari tion, tio fariĝos sensenca. Estu trankvilaj. Dio ankaŭ donas al ni la ambicon, sed ankaŭ same donas la potencon elfari ĝin. Ni devas preĝi: donu al ni la ambican volon, same ankaŭ donu al ni la potencon elfari ĝin.

 神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、事を行なわせてくださるのです。(ピリピ 213節)

 先週、「高望みをしましょう」と提案しました。正確に言えば、「神が私たちのうちに高い望みを立ててくださるのを期待しましょう」です。神は私たちに、みこころにかなう進むべき道を示してくださいます。クラーク博士は「青年よ、大志を抱け」と言いました。神は、具体的な大志を私たちにそれぞれ与えてくださいます。しかし、私たちに大志があっても、成し遂げる力がなかったら何にもなりません。安心してください。神は、大志を与えると同時に、その大志を成し遂げる力も与えてくださいます。私たちは、「私に志をお与えください」と祈るべきです。そして同時に、「その志を成し遂げる力もお与えください」と祈るべきです。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉140826

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

La spirito de homo nutras lin en lia malsano; / Sed spiriton premitan kiu povas elporti? (Sentencoj 18:14)

 人の心は病苦をも忍ぶ。しかし、ひしがれた心にだれが耐えるだろうか。(箴言1814節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Ĉar Dio estas Tiu, kiu elfaras en vi la volon kaj la energion laŭ Sia bonvolo. (Filipianoj 2:13)

  Lastan semajnon mi proponis: ni havu ‘esperon trans nia kapablo’. Esprimi pli akure, tio estas :‘ni esperu ke Dio elfaras en ni la altan volon.’ Li montras al ni la vojon, kien ni iros. Doktoro Kulaku diris: knaboj, estu ambiciaj ! Dio donas al ni ĉiuj la konkretan ambicion. Sed, kvankam ni havas la ambicion, se ni ne havas energion elfari tion, tio fariĝos sensenca. Estu trankvilaj. Dio ankaŭ donas al ni la ambicon, sed ankaŭ same donas la potencon elfari ĝin. Ni devas preĝi: donu al ni la ambican volon, same ankaŭ donu al ni la potencon elfari ĝin.

 神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、事を行なわせてくださるのです。(ピリピ 213節)

 先週、「高望みをしましょう」と提案しました。正確に言えば、「神が私たちのうちに高い望みを立ててくださるのを期待しましょう」です。神は私たちに、みこころにかなう進むべき道を示してくださいます。クラーク博士は「青年よ、大志を抱け」と言いました。神は、具体的な大志を私たちにそれぞれ与えてくださいます。しかし、私たちに大志があっても、成し遂げる力がなかったら何にもなりません。安心してください。神は、大志を与えると同時に、その大志を成し遂げる力も与えてくださいます。私たちは、「私に志をお与えください」と祈るべきです。そして同時に、「その志を成し遂げる力もお与えください」と祈るべきです。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉140825

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Mi levas miajn okulojn al la montoj: / De kie venas al mi helpo? / Mia helpo venas de la Eternulo, / Kiu kreis la ĉielon kaj la teron. (Psalmo 121:1-2)

 私は山に向かって目を上げる。私の助けは、どこから来るのだろうか。私の助けは、天地を造られた主から来る。(詩篇12112節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Ĉar Dio estas Tiu, kiu elfaras en vi la volon kaj la energion laŭ Sia bonvolo. (Filipianoj 2:13)

  Lastan semajnon mi proponis: ni havu ‘esperon trans nia kapablo’. Esprimi pli akure, tio estas :‘ni esperu ke Dio elfaras en ni la altan volon.’ Li montras al ni la vojon, kien ni iros. Doktoro Kulaku diris: knaboj, estu ambiciaj ! Dio donas al ni ĉiuj la konkretan ambicion. Sed, kvankam ni havas la ambicion, se ni ne havas energion elfari tion, tio fariĝos sensenca. Estu trankvilaj. Dio ankaŭ donas al ni la ambicon, sed ankaŭ same donas la potencon elfari ĝin. Ni devas preĝi: donu al ni la ambican volon, same ankaŭ donu al ni la potencon elfari ĝin.

 神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、事を行なわせてくださるのです。(ピリピ 213節)

 先週、「高望みをしましょう」と提案しました。正確に言えば、「神が私たちのうちに高い望みを立ててくださるのを期待しましょう」です。神は私たちに、みこころにかなう進むべき道を示してくださいます。クラーク博士は「青年よ、大志を抱け」と言いました。神は、具体的な大志を私たちにそれぞれ与えてくださいます。しかし、私たちに大志があっても、成し遂げる力がなかったら何にもなりません。安心してください。神は、大志を与えると同時に、その大志を成し遂げる力も与えてくださいます。私たちは、「私に志をお与えください」と祈るべきです。そして同時に、「その志を成し遂げる力もお与えください」と祈るべきです。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉140824

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Ĉar ĉiu kreitaĵo de Dio estas bona, kaj nenio devas esti forĵetita, se oni ĝin ricevas kun dankesprimo, 5 ĉar ĝi estas sanktigita per la parolo de Dio kaj per preĝo. (1 Timoteo 4:4-5)

 神が造られた物はみな良い物で、感謝して受けるとき、捨てるべき物は何一つありません神のことばと祈りとによって、聖められるからです。(Ⅰテモテ445節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Ĉar Dio estas Tiu, kiu elfaras en vi la volon kaj la energion laŭ Sia bonvolo. (Filipianoj 2:13)

  Lastan semajnon mi proponis: ni havu ‘esperon trans nia kapablo’. Esprimi pli akure, tio estas :‘ni esperu ke Dio elfaras en ni la altan volon.’ Li montras al ni la vojon, kien ni iros. Doktoro Kulaku diris: knaboj, estu ambiciaj ! Dio donas al ni ĉiuj la konkretan ambicion. Sed, kvankam ni havas la ambicion, se ni ne havas energion elfari tion, tio fariĝos sensenca. Estu trankvilaj. Dio ankaŭ donas al ni la ambicon, sed ankaŭ same donas la potencon elfari ĝin. Ni devas preĝi: donu al ni la ambican volon, same ankaŭ donu al ni la potencon elfari ĝin.

 神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、事を行なわせてくださるのです。(ピリピ 213節)

 先週、「高望みをしましょう」と提案しました。正確に言えば、「神が私たちのうちに高い望みを立ててくださるのを期待しましょう」です。神は私たちに、みこころにかなう進むべき道を示してくださいます。クラーク博士は「青年よ、大志を抱け」と言いました。神は、具体的な大志を私たちにそれぞれ与えてくださいます。しかし、私たちに大志があっても、成し遂げる力がなかったら何にもなりません。安心してください。神は、大志を与えると同時に、その大志を成し遂げる力も与えてくださいます。私たちは、「私に志をお与えください」と祈るべきです。そして同時に、「その志を成し遂げる力もお与えください」と祈るべきです。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

«Hodiaŭa Vorto今日の言葉140823

最近のトラックバック

2014年9月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
無料ブログはココログ

豊中エスペラント会