2016年10月26日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161026

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Sur viaj muregoj, ho Jerusalem, Mi starigis gardistojn, por ke la tutan tagon kaj la tutan nokton ili ne eksilentu; vi, kiuj memorigas pri la Eternulo, ne faru al vi ripozon, kaj al Li ne donu ripozon, ĝis Li aranĝos kaj faros Jerusalemon gloro sur la tero. (Jesaja 62:6-7)

 

 

 

 エルサレムよ。わたしはあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も、夜の間も、彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちよ。黙りこんではならない。主がエルサレムを堅く立て、この地でエルサレムを栄誉とされるまで、黙っていてはならない。(イザヤ6267節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Mi ne foriros de vi kaj Mi ne forlasos vin. (Josuo 1:5)

 

 Emanuel! Dio kun ni! Dio de amo ĉiam estas kun ni; kaj subtenas, konsolas, kuraĝigas kaj helpas nin. Eĉ en kia ajn, Dio estiĝas kun ni. En kia cirkonstanco, Dio scias nian ĉiujn bezonojn kaj plenigas ilin, ne forlasante nin ĉiujn. Tio estas ne nur nia penso, sed la promeso de Dio por ni. Dio ne povas rompi la promeson. Ni nur fidu Lin, kiu estas proksima al ni, kaj antaŭen iru, donante dankon al Dio.

 

 

 

 我なんぢを離れず汝を棄(すて)じ(ヨシュア15節)

 

 インマヌエル!神ともにいます!愛の神がいつも共にいて、私たちを支え、慰め、励まし、助けてくださいます。どんなときにも神は私たちと一緒です。どんな状況でも、神は私たち一人一人の必要をご存じで、私たちを決して見捨てません。これは私たちの単なる思いこみではなく、神の私たちへの約束です。神が約束を破るはずはありません。私たちはただ、そばにいてくださる神に信頼し、必要を満たしてくださる神に感謝して歩んでいきましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Voku al Mi, kaj Mi respondos al vi, kaj Mi sciigos al vi grandajn kaj gravajn aferojn, kiujn vi ne scias.” (Jeremia 33:3)

 

「わたしを呼べ。そうすれば、わたしは、あなたに答え、あなたの知らない、理解を越えた大いなる事を、あなたに告げよう。(エレミヤ333節)

 

respondi 答えるAl via demand mi respondas la jenon.質問に次のように答えます。

 

sciigi 通知するMi devas sciigi al vi malbonan novaĵon.悪い知らせを伝えなければなりません

 

grava 重要な、地位の高いgrava decido重要な決定 grava persono重要人物

2016年10月25日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161025

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 instruante ilin observi ĉion, kion mi ordonis al vi. Kaj jen mi estas kun vi ĉiujn tagojn, ĝis la maturiĝo de la mondaĝo. (Mateo 28:20)

 

 

 

 また、わたしがあなたがたに命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。見よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたとともにいます。(マタイ2820節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Mi ne foriros de vi kaj Mi ne forlasos vin. (Josuo 1:5)

 

 Emanuel! Dio kun ni! Dio de amo ĉiam estas kun ni; kaj subtenas, konsolas, kuraĝigas kaj helpas nin. Eĉ en kia ajn, Dio estiĝas kun ni. En kia cirkonstanco, Dio scias nian ĉiujn bezonojn kaj plenigas ilin, ne forlasante nin ĉiujn. Tio estas ne nur nia penso, sed la promeso de Dio por ni. Dio ne povas rompi la promeson. Ni nur fidu Lin, kiu estas proksima al ni, kaj antaŭen iru, donante dankon al Dio.

 

 

 

 我なんぢを離れず汝を棄(すて)じ(ヨシュア15節)

 

 インマヌエル!神ともにいます!愛の神がいつも共にいて、私たちを支え、慰め、励まし、助けてくださいます。どんなときにも神は私たちと一緒です。どんな状況でも、神は私たち一人一人の必要をご存じで、私たちを決して見捨てません。これは私たちの単なる思いこみではなく、神の私たちへの約束です。神が約束を破るはずはありません。私たちはただ、そばにいてくださる神に信頼し、必要を満たしてくださる神に感謝して歩んでいきましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

Ĉar la Eternulo estas bona; / Lia favorkoreco estas eterna, / Kaj de generacio al generacio daŭras Lia fideleco.” (Psalmaro 100:5)

 

「主はいつくしみ深くその恵みはとこしえまで、その真実は代々に至る。」(詩篇1005節)

 

favorkoreco慈しみ、恵み<favorkora親切な、寛容な>favoro好意、恩恵

 

generacio 世代juna generacio若い世代 dum pluraj generacioj何世代にもわたって

 

daŭri続くKomenca inklino daŭras ĝis la fino.三つ子の魂百まで。

 

fideleco 忠実ĵuri fidelecon al iu人に忠誠を誓う fideleco de traduko翻訳の正確さ

2016年10月24日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161024

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj venos sur vin ĉiuj ĉi tiuj benoj kaj atingos vin, se vi aŭskultos la voĉon de la Eternulo, via Dio. (Readmono 28:2)

 

 

 

 あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに臨み、あなたは祝福される。(申命記282節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Mi ne foriros de vi kaj Mi ne forlasos vin. (Josuo 1:5)

 

 Emanuel! Dio kun ni! Dio de amo ĉiam estas kun ni; kaj subtenas, konsolas, kuraĝigas kaj helpas nin. Eĉ en kia ajn, Dio estiĝas kun ni. En kia cirkonstanco, Dio scias nian ĉiujn bezonojn kaj plenigas ilin, ne forlasante nin ĉiujn. Tio estas ne nur nia penso, sed la promeso de Dio por ni. Dio ne povas rompi la promeson. Ni nur fidu Lin, kiu estas proksima al ni, kaj antaŭen iru, donante dankon al Dio.

 

 

 

 我なんぢを離れず汝を棄(すて)じ(ヨシュア15節)

 

 インマヌエル!神ともにいます!愛の神がいつも共にいて、私たちを支え、慰め、励まし、助けてくださいます。どんなときにも神は私たちと一緒です。どんな状況でも、神は私たち一人一人の必要をご存じで、私たちを決して見捨てません。これは私たちの単なる思いこみではなく、神の私たちへの約束です。神が約束を破るはずはありません。私たちはただ、そばにいてくださる神に信頼し、必要を満たしてくださる神に感謝して歩んでいきましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

Sed restu vi en tio, kion vi lernis kaj pri kio vi certiĝis, sciante, de kiu vi ĝin lernis,” (2 Timoteo 3:14)

 

けれどもあなたは、学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が、どの人たちからそれを学んだかを知っており、」(Ⅱテモテ314節)

 

resti …ままでいる、留まるRestu ĉi tie, ĝis la lumo venos.明かりがつくまでここに留まれ

 

lerni 学ぶKie vi lernis Esperanton?どこでエスペラントを学んだの。

 

certiĝi 確信を得るMi certiĝis, ke estas nenia danĝero.どんな危険もないことを確かめた。<certigi確信させる<certa確信している、確かなMi estas certa, ke ŝi ankoraŭ vivas. 

2016年10月23日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161023

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Mi levas miajn okulojn al la montoj: / De kie venas al mi helpo? Mia helpo venas de la Eternulo, / Kiu kreis la ĉielon kaj la teron. (Psalmaro 121:1-2)

 

 

 

 私は山に向かって目を上げる。私の助けは、どこから来るのだろうか。私の助けは、天地を造られた主から来る。(詩篇12112節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Mi ne foriros de vi kaj Mi ne forlasos vin. (Josuo 1:5)

 

 Emanuel! Dio kun ni!  Dio de amo ĉiam estas kun ni; kaj subtenas, konsolas, kuraĝigas kaj helpas nin. Eĉ en kia ajn, Dio estiĝas kun ni. En kia cirkonstanco, Dio scias nian ĉiujn bezonojn kaj plenigas ilin, ne forlasante nin ĉiujn. Tio estas ne nur nia penso, sed la promeso de Dio por ni. Dio ne povas rompi la promeson. Ni nur fidu Lin, kiu estas proksima al ni, kaj antaŭen iru, donante dankon al Dio.

 

 

 

 我なんぢを離れず汝を棄(すて)じ(ヨシュア15節)

 

 インマヌエル!神ともにいます!愛の神がいつも共にいて、私たちを支え、慰め、励まし、助けてくださいます。どんなときにも神は私たちと一緒です。どんな状況でも、神は私たち一人一人の必要をご存じで、私たちを決して見捨てません。これは私たちの単なる思いこみではなく、神の私たちへの約束です。神が約束を破るはずはありません。私たちはただ、そばにいてくださる神に信頼し、必要を満たしてくださる神に感謝して歩んでいきましょう。

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Tial, miaj amataj fratoj, estu firmaj, nemoveblaj, ĉiam abundaj en la laboro de la Sinjoro, sciante, ke via penado ne estas vanta en la Sinjoro.” (1 Korintanoj 15:58)

 

「ですから、私の愛する兄弟たちよ。堅く立って、動かされることなく、いつも主のわざに励みなさい。あなたがたは自分たちの労苦が、主にあってむだでないことを知っているのですから。」(Ⅰコリント1558節)

 

movebla 可動のmovebla fono携帯電話<movi動かすBuldozo movis rokon.ブルが岩を動かした

 

laboro労働pena laboroつらい仕事<labori働くlabori kiel sklavo奴隷のように働く

 

penado努力、骨折りpenopeni努力するLi penis trovi bonan rimedon por la problemo.彼はその問題を解く良い方法を見つけようと努力した。

 

vanta空疎な、虚栄心の強いvanta virino見えっ張りの女性 vanta babiladoむだなおしゃべり

2016年10月22日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161022

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj tiel same la Spirito ankaŭ helpas nian malfortecon; ĉar ni ne scias, kiel preĝi dece, sed la Spirito mem propetadas por ni per ĝemoj neeldireblaj; (Romanoj 8:26)

 

 

 

 御霊も同じようにして、弱い私たちを助けてくださいます。私たちは、どのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が、言いようもない深いうめきによって、私たちのためにとりなしてくださいます。(ローマ826節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Jesuo Kristo estas la sama hieraŭ, hodiaŭ, kaj ĝis eterneco. (Hebreoj 13:8)

 

 Jesuo, kiu pardonis la virinon kiu estis kaptita en adulto. Jesuo, kiu vizitis la domon de Zakĥeo, ĉefimpostisto. Jesuo, kiu promesis la paradizon al la viro, kiu estis kezikcito. Jesuo, kiu admonis ŝtormon. Jesuo, kiu satigis 5000 homojn el malmulte da panoj. Ĉi tiu Jesuo estas kun ni hodiaŭ, kaj Li nin gardas kaj subtenas kaj donas al ni la plej bonaĵon. Nia vivado kun Jesuo daŭras eterne.

 

 

 

 イエス・キリストは昨日も今日も永遠(とこしへ)までも變り給ふことなし。(ヘブル138節)

 

 姦淫の場で捕らえられた女を許されたイエス様。取税人ザアカイの家を訪問したイエス様。十字架上で隣の受刑者に天国を約束したイエス様。嵐をしかり、荒波を鎮めたイエス様。5000人の飢えを数個のパンで満たしたイエス様……。2000年前のイエス様は、今日も私たちと共にいてくださり、あのときと同じように私たちを憐れみ、励まし、力を与えてくださいます。私たちに最善の道を用意し、天国に凱旋させてくださいます。イエス様と共なる生活は永遠に続きます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Amo longe suferas, kaj bonfaras; amo ne envias; amo ne fanfaronas, ne ŝveligas sin, ne kondutas nedece, ne celas por si mem, ne koleriĝas, ne pripensas malbonon,” (1 Korintanoj 13:4-5)

 

「愛は寛容であり、愛は親切です。また人をねたみません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、」(Ⅰコリント1345節)

 

  suferi 苦しむsuferi de soifoのどの渇きに苦しむ Nia komerco suferas de …商売は…で苦しむ

 

envii 羨望するMi envias sukceson al vi.あなたの成功がうらやましい。

 

fanfaroni 大言壮語するparade fanfaroni pri sia sukcesoこれ見よがしに成功について自慢する

 

ŝveli 膨張する、高まるMetaloj ŝvelas pro varmo.熱で金属は膨張する。

2016年10月21日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161021

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

 Tial, ĉirkaŭzoninte la lumbojn de via menso, estu sobraj kaj esperadu perfekte la gracon alportotan al vi en la malkaŝo de Jesuo Kristo; (1 Petro 1:13)

 

 

 

 ですから、あなたがたは、心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現われのときあなたがたにもたらされる恵みを、ひたすら待ち望みなさい。(Ⅰペテロ113節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Jesuo Kristo estas la sama hieraŭ, hodiaŭ, kaj ĝis eterneco. (Hebreoj 13:8)

 

 Jesuo, kiu pardonis la virinon kiu estis kaptita en adulto. Jesuo, kiu vizitis la domon de Zakĥeo, ĉefimpostisto. Jesuo, kiu promesis la paradizon al la viro, kiu estis kezikcito. Jesuo, kiu admonis ŝtormon. Jesuo, kiu satigis 5000 homojn el malmulte da panoj. Ĉi tiu Jesuo estas kun ni hodiaŭ, kaj Li nin gardas kaj subtenas kaj donas al ni la plej bonaĵon. Nia vivado kun Jesuo daŭras eterne.

 

 

 

 イエス・キリストは昨日も今日も永遠(とこしへ)までも變り給ふことなし。(ヘブル138節)

 

 姦淫の場で捕らえられた女を許されたイエス様。取税人ザアカイの家を訪問したイエス様。十字架上で隣の受刑者に天国を約束したイエス様。嵐をしかり、荒波を鎮めたイエス様。5000人の飢えを数個のパンで満たしたイエス様……。2000年前のイエス様は、今日も私たちと共にいてくださり、あのときと同じように私たちを憐れみ、励まし、力を与えてくださいます。私たちに最善の道を用意し、天国に凱旋させてくださいます。イエス様と共なる生活は永遠に続きます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Ĉar Vi kreis mian internaĵon, / Formis min en la ventro de mia patrino.” (Psalmaro 139:13)

 

それはあなたが私の内臓を造り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。」(詩篇13913節)

 

internaĵo中にあるもの、内蔵<interna内部のinterna parto de domo家の内部

 

formi形作るfarmi poton el argilo粘土で壺を作る<formo形、様式poemo en formo de dialogo

 

ventrokuŝi sur la ventro腹ばいになっている malsata ventroすきっ腹

 

patrinoBaldaŭ ŝi fariĝos patrino.間もなく彼女は母になる Malmodesteco estas patrino de ĉiuj pekoj.おごりはすべての罪のもと patro

2016年10月20日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161020

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Amo longe suferas, kaj bonfaras; amo ne envias; amo ne fanfaronas, ne ŝveligas sin, (1 Korintanoj 13:4)

 

 

 

 愛は寛容であり、愛は親切です。また人をねたみません。愛は自慢せず、高慢になりません。(Ⅰコリント134節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Jesuo Kristo estas la sama hieraŭ, hodiaŭ, kaj ĝis eterneco. (Hebreoj 13:8)

 

 Jesuo, kiu pardonis la virinon kiu estis kaptita en adulto. Jesuo, kiu vizitis la domon de Zakĥeo, ĉefimpostisto. Jesuo, kiu promesis la paradizon al la viro, kiu estis kezikcito. Jesuo, kiu admonis ŝtormon. Jesuo, kiu satigis 5000 homojn el malmulte da panoj. Ĉi tiu Jesuo estas kun ni hodiaŭ, kaj Li nin gardas kaj subtenas kaj donas al ni la plej bonaĵon. Nia vivado kun Jesuo daŭras eterne.

 

 

 

 イエス・キリストは昨日も今日も永遠(とこしへ)までも變り給ふことなし。(ヘブル138節)

 

 姦淫の場で捕らえられた女を許されたイエス様。取税人ザアカイの家を訪問したイエス様。十字架上で隣の受刑者に天国を約束したイエス様。嵐をしかり、荒波を鎮めたイエス様。5000人の飢えを数個のパンで満たしたイエス様……。2000年前のイエス様は、今日も私たちと共にいてくださり、あのときと同じように私たちを憐れみ、励まし、力を与えてくださいます。私たちに最善の道を用意し、天国に凱旋させてくださいます。イエス様と共なる生活は永遠に続きます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Surmetu do, kiel elektitoj de Dio, sanktaj kaj amataj, koron de kompato, bonkorecon, humilecon, mildecon, toleremecon;” (Koloseanoj 3:12)

 

「それゆえ、神に選ばれた者、聖なる、愛されている者として、あなたがたは深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身に着けなさい。」(コロサイ312節)

 

surmeti 着るsurmeti vestojn服を着る<demeti脱ぐdemeti ŝuojn靴を脱ぐ

 

elektito当選者<elekti選ぶelekti respondon el pluraj eblecoj可能性の中から答えを選択する

 

kompato同情<kompati哀れむkompati malfeliĉon不幸を哀れむ Mi kompatis vin.お気の毒

 

toleremeco寛容<toleri大目に見るtoleri la kapricojn de infano子どものわがままを許す

2016年10月19日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161019

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Gardu vian piedon, kiam vi iros en la domon de Dio, kaj estu preta pli por aŭskultado, ol por oferdonado de malsaĝuloj; ĉar ili ne scias, ke ili agas malbone. (Predikanto 5:1)

 

 

 

 神の宮へ行くときは、自分の足に気をつけよ。近寄って聞くことは、愚かな者がいけにえをささげるのにまさる。彼らは自分たちが悪を行なっていることを知らないからだ。(伝道の書51節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Jesuo Kristo estas la sama hieraŭ, hodiaŭ, kaj ĝis eterneco. (Hebreoj 13:8)

 

 Jesuo, kiu pardonis la virinon kiu estis kaptita en adulto. Jesuo, kiu vizitis la domon de Zakĥeo, ĉefimpostisto. Jesuo, kiu promesis la paradizon al la viro, kiu estis kezikcito. Jesuo, kiu admonis ŝtormon. Jesuo, kiu satigis 5000 homojn el malmulte da panoj. Ĉi tiu Jesuo estas kun ni hodiaŭ, kaj Li nin gardas kaj subtenas kaj donas al ni la plej bonaĵon. Nia vivado kun Jesuo daŭras eterne.

 

 

 

 イエス・キリストは昨日も今日も永遠(とこしへ)までも變り給ふことなし。(ヘブル138節)

 

 姦淫の場で捕らえられた女を許されたイエス様。取税人ザアカイの家を訪問したイエス様。十字架上で隣の受刑者に天国を約束したイエス様。嵐をしかり、荒波を鎮めたイエス様。5000人の飢えを数個のパンで満たしたイエス様……。2000年前のイエス様は、今日も私たちと共にいてくださり、あのときと同じように私たちを憐れみ、励まし、力を与えてくださいます。私たちに最善の道を用意し、天国に凱旋させてくださいます。イエス様と共なる生活は永遠に続きます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Aŭskultu konsilon kaj akceptu admonon, / Por ke vi poste estu saĝa.” (Sentencoj 19:20)

 

忠告を聞き、訓戒を受け入れよ。そうすれば、あなたはあとで知恵を得よう。」(箴言1920節)

 

aŭskulti 耳を傾けるIli anbaŭ aŭskultis sed nenion aŭdis.耳を傾けたが何も聞こえなかった

 

konsilo 助言、忠告<konsili忠告するkonsili nefumadon al pacienco患者に禁煙を勧める

 

admono叱責la admono de la instruisto al la lernantoj教師の生徒たちへの叱咤

 

saĝa 賢い、賢明なsaĝa knabino賢い少女 saĝa decido賢明な決定

2016年10月18日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161018

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj li diris al ili: Kial vi estas timemaj, ho malgrandfiduloj? Tiam li leviĝis, kaj admonis la ventojn kaj la maron; kaj fariĝis granda sereno. (Mateo 8:26)

 

 

 

 イエスは言われた。「なぜこわがるのか、信仰の薄い者たちだ。」それから、起き上がって、風と湖をしかりつけられると、大なぎになった。(マタイ826節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Jesuo Kristo estas la sama hieraŭ, hodiaŭ, kaj ĝis eterneco. (Hebreoj 13:8)

 

 Jesuo, kiu pardonis la virinon kiu estis kaptita en adulto. Jesuo, kiu vizitis la domon de Zakĥeo, ĉefimpostisto. Jesuo, kiu promesis la paradizon al la viro, kiu estis kezikcito. Jesuo, kiu admonis ŝtormon. Jesuo, kiu satigis 5000 homojn el malmulte da panoj. Ĉi tiu Jesuo estas kun ni hodiaŭ, kaj Li nin gardas kaj subtenas kaj donas al ni la plej bonaĵon. Nia vivado kun Jesuo daŭras eterne.

 

 

 

 イエス・キリストは昨日も今日も永遠(とこしへ)までも變り給ふことなし。(ヘブル138節)

 

 姦淫の場で捕らえられた女を許されたイエス様。取税人ザアカイの家を訪問したイエス様。十字架上で隣の受刑者に天国を約束したイエス様。嵐をしかり、荒波を鎮めたイエス様。5000人の飢えを数個のパンで満たしたイエス様……。2000年前のイエス様は、今日も私たちと共にいてくださり、あのときと同じように私たちを憐れみ、励まし、力を与えてくださいます。私たちに最善の道を用意し、天国に凱旋させてくださいます。イエス様と共なる生活は永遠に続きます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“La Eternulo, via Dio, estas meze de vi, forta Savanto; Li ĝojos pri vi gaje, Li pardonos al vi pro Sia amo, Li ĝoje triumfos pri vi.” (Cefanja 3:17)

 

「あなたの神、主は、あなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。」(ゼパニヤ317節)

 

meze de …真ん中にmeze de la monato月半ばに halti meze de la strato街路の真ん中で止まる

 

ĝoji喜んでいるMi ĝojas, ke mi povas revidi vin.また会うことが出来てうれしい。

 

gaje 陽気に<gaja快活な、うきうきしたLa Gaja Vidvinoメリーウィドー

 

pardono赦しMi petas vin pardonon.お許しください。Pardonu mian kulpon.過ちを赦して

 

triumfi大勝利する<triumfo大成功、大勝利finiĝi en triumo大成功に終わる

2016年10月17日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉161017

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Mi estos por Izrael kiel roso; li ekfloros kiel rozo, li profundigos siajn radikojn kiel Lebanon. (Hoŝea 14:5)

 

 

 

 わたしはイスラエルには露のようになる。彼はゆりのように花咲き、ポプラのように根を張る。(ホセア145節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Jesuo Kristo estas la sama hieraŭ, hodiaŭ, kaj ĝis eterneco. (Hebreoj 13:8)

 

 Jesuo, kiu pardonis la virinon kiu estis kaptita en adulto. Jesuo, kiu vizitis la domon de Zakĥeo, ĉefimpostisto. Jesuo, kiu promesis la paradizon al la viro, kiu estis kezikcito. Jesuo, kiu admonis ŝtormon. Jesuo, kiu satigis 5000 homojn el malmulte da panoj. Ĉi tiu Jesuo estas kun ni hodiaŭ, kaj Li nin gardas kaj subtenas kaj donas al ni la plej bonaĵon. Nia vivado kun Jesuo daŭras eterne.

 

 

 

 イエス・キリストは昨日も今日も永遠(とこしへ)までも變り給ふことなし。(ヘブル138節)

 

 姦淫の場で捕らえられた女を許されたイエス様。取税人ザアカイの家を訪問したイエス様。十字架上で隣の受刑者に天国を約束したイエス様。嵐をしかり、荒波を鎮めたイエス様。5000人の飢えを数個のパンで満たしたイエス様……。2000年前のイエス様は、今日も私たちと共にいてくださり、あのときと同じように私たちを憐れみ、励まし、力を与えてくださいます。私たちに最善の道を用意し、天国に凱旋させてくださいます。イエス様と共なる生活は永遠に続きます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Mi diras al la Eternulo: Mia rifuĝejo kaj mia fortikaĵo / Estas Dio, kiun mi fidas.” (Psalmaro 91:2)

 

私は主に申し上げよう。『わが避け所、わがとりで、私の信頼するわが神』と。」(詩篇912節)

 

rifĝejo 隠れ家、避難所<rifuĝi避難するrifuĝi en ŝirmejo待避所に避難する rifuĝi apud la patrino母親に保護を求める>rifuĝinto難民 boat-rifuĝintoj el Vjetnamioベトナムのボートピープル

 

fortikaĵo要塞<fortika堅固なfortika muskolo頑強な筋肉 fortika paco揺るぎない平和

«Hodiaŭa Vorto今日の言葉161016