Hodiaŭa Vorto今日の言葉141219

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Fine, fratoj, kio ajn estas vera, kio ajn honesta, kio ajn justa, kio ajn ĉasta, kio ajn ŝatinda, kio ajn bonfama; se estas ia virto, se estas ia laŭdo, tion pripensu. (Filipianoj 4:8)

 最後に、兄弟たち。すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、そのほか徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。(ピリピ48節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Tial se iu homo estas en Kristo, estas jam nova kreitaĵo; la malnovaĵoj forpasis, jen ili jam estiĝis novaj. (2 Korintanoj 5:17)

  Homoj havas deziron de metamorfozo. Se ni povas ŝanĝi nian ekzistadon mem aŭ nian vivadon mem, ni ĝojegos ĝin. Jesuo Kristo diras: Vere, vere, mi diras al vi: Se homo ne estas denove naskita, li ne povas vidi la regnon de Dio. (Johano 3:3) Se en nuna nia stato, ni ne povas fariĝi membro de “la regno de Dio”. Do, kiel ni povas esti denove naskita? La Biblio diras: iu homo estas en Kristo. Nome se ni kredas en la faro de Kristo, mi pensas. Jesuo Kristo mortis sur la kruco por ni, pro niaj pekoj. Kaj pro Lia morto viaj pekoj estas pardonitaj. Jes, Jesuo estis punita de Dio anstataŭ vi ―― se vi kredas je la Lia faro, vi estas jam tute nove naskita. Kaj vi estas ano de la regno de Dio.

 だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。(Ⅱコリント517節)

 人には変身願望があります。存在そのものを、人生そのものを変更ができるなら、何とうれしいことでしょう。イエス・キリストは言います。「まことに、まことに、あなたに告げます。人は、新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません」(ヨハネ33節)。今のままでは、「神の国」の一員にはなれない、と言うのです。では、どうすれば新しく生まれ変わることができるのでしょうか。「キリストのうちにあるなら」と聖書は言います。「キリストのみわざを信じるなら」ということでしょうか。イエス・キリストがあなたの罪の身代わりになって十字架で神の裁きを受けてくださいました。そのことによって、あなたの全ての罪が赦されたと信じるなら、あなたは全く新しく生まれ変わることができるのです。そうすれば、もうあなたは「神の国」の一員です。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉141218

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Kaj la fido estas realigo de esperataĵoj, provado de aferoj ne vidataj. Per la fido ni komprenas, ke la mondaĝoj estas kreitaj per vorto de Dio, tiel ke tio, kio estas vidata, ne estas farita el aperantaĵoj. (Hebreoj 11:1,3)

 信仰は望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰によって、私たちは、この世界が神のことばで造られたことを悟り、したがって、見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。(ヘブル1113節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Tial se iu homo estas en Kristo, estas jam nova kreitaĵo; la malnovaĵoj forpasis, jen ili jam estiĝis novaj. (2 Korintanoj 5:17)

  Homoj havas deziron de metamorfozo. Se ni povas ŝanĝi nian ekzistadon mem aŭ nian vivadon mem, ni ĝojegos ĝin. Jesuo Kristo diras: Vere, vere, mi diras al vi: Se homo ne estas denove naskita, li ne povas vidi la regnon de Dio. (Johano 3:3) Se en nuna nia stato, ni ne povas fariĝi membro de “la regno de Dio”. Do, kiel ni povas esti denove naskita? La Biblio diras: iu homo estas en Kristo. Nome se ni kredas en la faro de Kristo, mi pensas. Jesuo Kristo mortis sur la kruco por ni, pro niaj pekoj. Kaj pro Lia morto viaj pekoj estas pardonitaj. Jes, Jesuo estis punita de Dio anstataŭ vi ―― se vi kredas je la Lia faro, vi estas jam tute nove naskita. Kaj vi estas ano de la regno de Dio.

 だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。(Ⅱコリント517節)

 人には変身願望があります。存在そのものを、人生そのものを変更ができるなら、何とうれしいことでしょう。イエス・キリストは言います。「まことに、まことに、あなたに告げます。人は、新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません」(ヨハネ33節)。今のままでは、「神の国」の一員にはなれない、と言うのです。では、どうすれば新しく生まれ変わることができるのでしょうか。「キリストのうちにあるなら」と聖書は言います。「キリストのみわざを信じるなら」ということでしょうか。イエス・キリストがあなたの罪の身代わりになって十字架で神の裁きを受けてくださいました。そのことによって、あなたの全ての罪が赦されたと信じるなら、あなたは全く新しく生まれ変わることができるのです。そうすれば、もうあなたは「神の国」の一員です。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉141217

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Tial laŭ nia oportuna tempo ni bonfaradu al ĉiuj, precipe al tiuj, kiuj apartenas al la familio de la fido. (Galatoj 6:10)

 ですから、私たちは、機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行ないましょう。(ガラテヤ610節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Tial se iu homo estas en Kristo, estas jam nova kreitaĵo; la malnovaĵoj forpasis, jen ili jam estiĝis novaj. (2 Korintanoj 5:17)

  Homoj havas deziron de metamorfozo. Se ni povas ŝanĝi nian ekzistadon mem aŭ nian vivadon mem, ni ĝojegos ĝin. Jesuo Kristo diras: Vere, vere, mi diras al vi: Se homo ne estas denove naskita, li ne povas vidi la regnon de Dio. (Johano 3:3) Se en nuna nia stato, ni ne povas fariĝi membro de “la regno de Dio”. Do, kiel ni povas esti denove naskita? La Biblio diras: iu homo estas en Kristo. Nome se ni kredas en la faro de Kristo, mi pensas. Jesuo Kristo mortis sur la kruco por ni, pro niaj pekoj. Kaj pro Lia morto viaj pekoj estas pardonitaj. Jes, Jesuo estis punita de Dio anstataŭ vi ―― se vi kredas je la Lia faro, vi estas jam tute nove naskita. Kaj vi estas ano de la regno de Dio.

 だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。(Ⅱコリント517節)

 人には変身願望があります。存在そのものを、人生そのものを変更ができるなら、何とうれしいことでしょう。イエス・キリストは言います。「まことに、まことに、あなたに告げます。人は、新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません」(ヨハネ33節)。今のままでは、「神の国」の一員にはなれない、と言うのです。では、どうすれば新しく生まれ変わることができるのでしょうか。「キリストのうちにあるなら」と聖書は言います。「キリストのみわざを信じるなら」ということでしょうか。イエス・キリストがあなたの罪の身代わりになって十字架で神の裁きを受けてくださいました。そのことによって、あなたの全ての罪が赦されたと信じるなら、あなたは全く新しく生まれ変わることができるのです。そうすれば、もうあなたは「神の国」の一員です。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉141216

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Kaj ni scias, ke por tiuj, kiuj amas Dion, por tiuj, kiuj estas vokitaj laŭ Lia intenco, ĉio kunlaboras al bono. (Romanoj 8:28)

 神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを、私たちは知っています。(ローマ828節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Tial se iu homo estas en Kristo, estas jam nova kreitaĵo; la malnovaĵoj forpasis, jen ili jam estiĝis novaj. (2 Korintanoj 5:17)

  Homoj havas deziron de metamorfozo. Se ni povas ŝanĝi nian ekzistadon mem aŭ nian vivadon mem, ni ĝojegos ĝin. Jesuo Kristo diras: Vere, vere, mi diras al vi: Se homo ne estas denove naskita, li ne povas vidi la regnon de Dio. (Johano 3:3) Se en nuna nia stato, ni ne povas fariĝi membro de “la regno de Dio”. Do, kiel ni povas esti denove naskita? La Biblio diras: iu homo estas en Kristo. Nome se ni kredas en la faro de Kristo, mi pensas. Jesuo Kristo mortis sur la kruco por ni, pro niaj pekoj. Kaj pro Lia morto viaj pekoj estas pardonitaj. Jes, Jesuo estis punita de Dio anstataŭ vi ―― se vi kredas je la Lia faro, vi estas jam tute nove naskita. Kaj vi estas ano de la regno de Dio.

 だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。(Ⅱコリント517節)

 人には変身願望があります。存在そのものを、人生そのものを変更ができるなら、何とうれしいことでしょう。イエス・キリストは言います。「まことに、まことに、あなたに告げます。人は、新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません」(ヨハネ33節)。今のままでは、「神の国」の一員にはなれない、と言うのです。では、どうすれば新しく生まれ変わることができるのでしょうか。「キリストのうちにあるなら」と聖書は言います。「キリストのみわざを信じるなら」ということでしょうか。イエス・キリストがあなたの罪の身代わりになって十字架で神の裁きを受けてくださいました。そのことによって、あなたの全ての罪が赦されたと信じるなら、あなたは全く新しく生まれ変わることができるのです。そうすれば、もうあなたは「神の国」の一員です。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉141215

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Fidu la Eternulon per via tuta koro, / Kaj ne fidu vian prudenton. Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj, / Kaj Li ĝustigos vian iradon. (Sentencoj 3:5-6)

 心を尽くして主に拠り頼め。自分の悟りにたよるな。あなたの行く所どこにおいても、主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。(箴言356節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Tial se iu homo estas en Kristo, estas jam nova kreitaĵo; la malnovaĵoj forpasis, jen ili jam estiĝis novaj. (2 Korintanoj 5:17)

  Homoj havas deziron de metamorfozo. Se ni povas ŝanĝi nian ekzistadon mem aŭ nian vivadon mem, ni ĝojegos ĝin. Jesuo Kristo diras: Vere, vere, mi diras al vi: Se homo ne estas denove naskita, li ne povas vidi la regnon de Dio. (Johano 3:3) Se en nuna nia stato, ni ne povas fariĝi membro de “la regno de Dio”. Do, kiel ni povas esti denove naskita? La Biblio diras: iu homo estas en Kristo. Nome se ni kredas en la faro de Kristo, mi pensas. Jesuo Kristo mortis sur la kruco por ni, pro niaj pekoj. Kaj pro Lia morto viaj pekoj estas pardonitaj. Jes, Jesuo estis punita de Dio anstataŭ vi ―― se vi kredas je la Lia faro, vi estas jam tute nove naskita. Kaj vi estas ano de la regno de Dio.

 だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。(Ⅱコリント517節)

 人には変身願望があります。存在そのものを、人生そのものを変更ができるなら、何とうれしいことでしょう。イエス・キリストは言います。「まことに、まことに、あなたに告げます。人は、新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません」(ヨハネ33節)。今のままでは、「神の国」の一員にはなれない、と言うのです。では、どうすれば新しく生まれ変わることができるのでしょうか。「キリストのうちにあるなら」と聖書は言います。「キリストのみわざを信じるなら」ということでしょうか。イエス・キリストがあなたの罪の身代わりになって十字架で神の裁きを受けてくださいました。そのことによって、あなたの全ての罪が赦されたと信じるなら、あなたは全く新しく生まれ変わることができるのです。そうすれば、もうあなたは「神の国」の一員です。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉141214

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Jen kiel la amo de Dio elmontriĝis en ni: ke Dio sendis en la mondon Sian Filon solenaskitan, por ke ni vivu per li. (1 Johano 4:9)

 神はそのひとり子を世に遣わし、その方によって私たちに、いのちを得させてくださいました。ここに、神の愛が私たちに示されたのです。(Ⅰヨハネ49節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Tial se iu homo estas en Kristo, estas jam nova kreitaĵo; la malnovaĵoj forpasis, jen ili jam estiĝis novaj. (2 Korintanoj 5:17)

  Homoj havas deziron de metamorfozo. Se ni povas ŝanĝi nian ekzistadon mem aŭ nian vivadon mem, ni ĝojegos ĝin. Jesuo Kristo diras: Vere, vere, mi diras al vi: Se homo ne estas denove naskita, li ne povas vidi la regnon de Dio. (Johano 3:3) Se en nuna nia stato, ni ne povas fariĝi membro de “la regno de Dio”. Do, kiel ni povas esti denove naskita? La Biblio diras: iu homo estas en Kristo. Nome se ni kredas en la faro de Kristo, mi pensas. Jesuo Kristo mortis sur la kruco por ni, pro niaj pekoj. Kaj pro Lia morto viaj pekoj estas pardonitaj. Jes, Jesuo estis punita de Dio anstataŭ vi ―― se vi kredas je la Lia faro, vi estas jam tute nove naskita. Kaj vi estas ano de la regno de Dio.

 だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。(Ⅱコリント517節)

 人には変身願望があります。存在そのものを、人生そのものを変更ができるなら、何とうれしいことでしょう。イエス・キリストは言います。「まことに、まことに、あなたに告げます。人は、新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません」(ヨハネ33節)。今のままでは、「神の国」の一員にはなれない、と言うのです。では、どうすれば新しく生まれ変わることができるのでしょうか。「キリストのうちにあるなら」と聖書は言います。「キリストのみわざを信じるなら」ということでしょうか。イエス・キリストがあなたの罪の身代わりになって十字架で神の裁きを受けてくださいました。そのことによって、あなたの全ての罪が赦されたと信じるなら、あなたは全く新しく生まれ変わることができるのです。そうすれば、もうあなたは「神の国」の一員です。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉141213

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Iru do kaj disĉipligu ĉiujn naciojn, baptante ilin en la nomon de la Patro kaj de la Filo kaj de la Sankta Spirito; instruante ilin observi ĉion, kion mi ordonis al vi. Kaj jen mi estas kun vi ĉiujn tagojn, ĝis la maturiĝo de la mondaĝo. (Mateo 28:19-20)

 それゆえ、あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また、わたしがあなたがたに命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。見よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたとともにいます。(マタイ281920節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Aŭ ĉu vi ne scias, ke via korpo estas templo de la Sankta Spirito, kiu estas en vi kaj kiun vi havas de Dio? (1 Korintanoj 6:19)

  Kiam Jesuo foriĝis for de ĉi tiu mondo, li promenis jene: Kaj mi petos la Patron, kaj Li donos al vi alian Parakleton, por ke li restadu kun vi por ĉiam. (Johano 14:16) Al ni, kiuj kredas, Li donas Parakleton, Helpanton, nome, Sanktan Spiriton. Kaj Helpanto restadas kun ni ĉiuj. Tial Paŭlo diras ke ni ĉiuj estas la templo de Sankta Spirito, kaj nia korpo jam ne estas nur nia propraĵo, sed Sankta Spirito loĝas en nia korpo kiel la mastro aŭ sinjoro. La Sankta Spirito estas Dio. Jes, Dio loĝas en ni. Do, ni estimu nian korpon kaj tenu ĝin pure. Estu plena de laŭdkantoj kaj preĝoj, kiuj estas la bona parfumo antaŭ Dio, kio plaĉas al Li.

 あなたがたのからだは、あなたがたのうちに住まれる、神から受けた聖霊の宮であり、あなたがたは、もはや自分自身のものではないことを、知らないのですか。(Ⅰコリント619節)

 イエス様はこの地を離れるに際し、次のような約束をしてくださいました。「わたしは父にお願いします。そうすれば、父はもうひとりの助け主をあなたがたにお与えになります。その助け主がいつまでもあなたがたと、ともにおられるためにです」(ヨハネ1416節)。信じる私たちに「助け主」、すなわち、聖霊様を送ってくださり、私たちのうちに住んでくださいます。ですからパウロは、私たち一人一人が聖霊様を宿す神殿、「聖霊の宮」であり、私たちの体は自分自身が主人ではなく、聖霊様が主人であることを知りなさい、と言うのです。聖霊様は神です。そうです。私たちのうちには、神が住んでいるのです。ですから、私たちは神が住む神殿として、私たち自身の体を大切にし、清く保ちましょう。私たちの心のうちを、神が喜ばれる香り、すなわち賛美や祈りで満たしましょう。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉141212

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Pace mi kuŝiĝas kaj tuj endormiĝas; / Ĉar Vi, ho Eternulo, loĝigas min sola en sendanĝereco. (Psalmo 4:8)

 平安のうちに私は身を横たえ、すぐ、眠りにつきます。主よ。あなただけが、私を安らかに住まわせてくださいます。(詩篇48節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Aŭ ĉu vi ne scias, ke via korpo estas templo de la Sankta Spirito, kiu estas en vi kaj kiun vi havas de Dio? (1 Korintanoj 6:19)

  Kiam Jesuo foriĝis for de ĉi tiu mondo, li promenis jene: Kaj mi petos la Patron, kaj Li donos al vi alian Parakleton, por ke li restadu kun vi por ĉiam. (Johano 14:16) Al ni, kiuj kredas, Li donas Parakleton, Helpanton, nome, Sanktan Spiriton. Kaj Helpanto restadas kun ni ĉiuj. Tial Paŭlo diras ke ni ĉiuj estas la templo de Sankta Spirito, kaj nia korpo jam ne estas nur nia propraĵo, sed Sankta Spirito loĝas en nia korpo kiel la mastro aŭ sinjoro. La Sankta Spirito estas Dio. Jes, Dio loĝas en ni. Do, ni estimu nian korpon kaj tenu ĝin pure. Estu plena de laŭdkantoj kaj preĝoj, kiuj estas la bona parfumo antaŭ Dio, kio plaĉas al Li.

 あなたがたのからだは、あなたがたのうちに住まれる、神から受けた聖霊の宮であり、あなたがたは、もはや自分自身のものではないことを、知らないのですか。(Ⅰコリント619節)

 イエス様はこの地を離れるに際し、次のような約束をしてくださいました。「わたしは父にお願いします。そうすれば、父はもうひとりの助け主をあなたがたにお与えになります。その助け主がいつまでもあなたがたと、ともにおられるためにです」(ヨハネ1416節)。信じる私たちに「助け主」、すなわち、聖霊様を送ってくださり、私たちのうちに住んでくださいます。ですからパウロは、私たち一人一人が聖霊様を宿す神殿、「聖霊の宮」であり、私たちの体は自分自身が主人ではなく、聖霊様が主人であることを知りなさい、と言うのです。聖霊様は神です。そうです。私たちのうちには、神が住んでいるのです。ですから、私たちは神が住む神殿として、私たち自身の体を大切にし、清く保ちましょう。私たちの心のうちを、神が喜ばれる香り、すなわち賛美や祈りで満たしましょう。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉141211

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Sed la Eternulo diris al Samuel: Ne rigardu lian aspekton kaj lian altan kreskon, ĉar Mi malŝatas lin; ne estas tiel, kiel vidas homo: ĉar homo vidas tion, kio estas antaŭ la okuloj, sed la Eternulo rigardas en la koron. (1 Samuel 16:7)

 しかし主はサムエルに仰せられた。「彼の容貌や、背の高さを見てはならない。わたしは彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人はうわべを見るが、主は心を見る」(Ⅰサムエル167節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Aŭ ĉu vi ne scias, ke via korpo estas templo de la Sankta Spirito, kiu estas en vi kaj kiun vi havas de Dio? (1 Korintanoj 6:19)

  Kiam Jesuo foriĝis for de ĉi tiu mondo, li promenis jene: Kaj mi petos la Patron, kaj Li donos al vi alian Parakleton, por ke li restadu kun vi por ĉiam. (Johano 14:16) Al ni, kiuj kredas, Li donas Parakleton, Helpanton, nome, Sanktan Spiriton. Kaj Helpanto restadas kun ni ĉiuj. Tial Paŭlo diras ke ni ĉiuj estas la templo de Sankta Spirito, kaj nia korpo jam ne estas nur nia propraĵo, sed Sankta Spirito loĝas en nia korpo kiel la mastro aŭ sinjoro. La Sankta Spirito estas Dio. Jes, Dio loĝas en ni. Do, ni estimu nian korpon kaj tenu ĝin pure. Estu plena de laŭdkantoj kaj preĝoj, kiuj estas la bona parfumo antaŭ Dio, kio plaĉas al Li.

 あなたがたのからだは、あなたがたのうちに住まれる、神から受けた聖霊の宮であり、あなたがたは、もはや自分自身のものではないことを、知らないのですか。(Ⅰコリント619節)

 イエス様はこの地を離れるに際し、次のような約束をしてくださいました。「わたしは父にお願いします。そうすれば、父はもうひとりの助け主をあなたがたにお与えになります。その助け主がいつまでもあなたがたと、ともにおられるためにです」(ヨハネ1416節)。信じる私たちに「助け主」、すなわち、聖霊様を送ってくださり、私たちのうちに住んでくださいます。ですからパウロは、私たち一人一人が聖霊様を宿す神殿、「聖霊の宮」であり、私たちの体は自分自身が主人ではなく、聖霊様が主人であることを知りなさい、と言うのです。聖霊様は神です。そうです。私たちのうちには、神が住んでいるのです。ですから、私たちは神が住む神殿として、私たち自身の体を大切にし、清く保ちましょう。私たちの心のうちを、神が喜ばれる香り、すなわち賛美や祈りで満たしましょう。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Hodiaŭa Vorto今日の言葉141210

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  tiel same ni multaj estas unu korpo en Kristo, kaj ĉiuj aparte membroj unu de alia. Sed havante donacojn diversajn laŭ la graco donita al ni, ĉu profetadon, ni profetu laŭ la mezuro de nia fido; (Romanoj 12:5-6)

 大ぜいいる私たちも、キリストにあって一つのからだであり、ひとりひとり互いに器官なのです。私たちは、与えられた恵みに従って、異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。(ローマ1256節)

Ĉisemajna Vorto 今週の言葉》

Aŭ ĉu vi ne scias, ke via korpo estas templo de la Sankta Spirito, kiu estas en vi kaj kiun vi havas de Dio? (1 Korintanoj 6:19)

  Kiam Jesuo foriĝis for de ĉi tiu mondo, li promenis jene: Kaj mi petos la Patron, kaj Li donos al vi alian Parakleton, por ke li restadu kun vi por ĉiam. (Johano 14:16) Al ni, kiuj kredas, Li donas Parakleton, Helpanton, nome, Sanktan Spiriton. Kaj Helpanto restadas kun ni ĉiuj. Tial Paŭlo diras ke ni ĉiuj estas la templo de Sankta Spirito, kaj nia korpo jam ne estas nur nia propraĵo, sed Sankta Spirito loĝas en nia korpo kiel la mastro aŭ sinjoro. La Sankta Spirito estas Dio. Jes, Dio loĝas en ni. Do, ni estimu nian korpon kaj tenu ĝin pure. Estu plena de laŭdkantoj kaj preĝoj, kiuj estas la bona parfumo antaŭ Dio, kio plaĉas al Li.

 あなたがたのからだは、あなたがたのうちに住まれる、神から受けた聖霊の宮であり、あなたがたは、もはや自分自身のものではないことを、知らないのですか。(Ⅰコリント619節)

 イエス様はこの地を離れるに際し、次のような約束をしてくださいました。「わたしは父にお願いします。そうすれば、父はもうひとりの助け主をあなたがたにお与えになります。その助け主がいつまでもあなたがたと、ともにおられるためにです」(ヨハネ1416節)。信じる私たちに「助け主」、すなわち、聖霊様を送ってくださり、私たちのうちに住んでくださいます。ですからパウロは、私たち一人一人が聖霊様を宿す神殿、「聖霊の宮」であり、私たちの体は自分自身が主人ではなく、聖霊様が主人であることを知りなさい、と言うのです。聖霊様は神です。そうです。私たちのうちには、神が住んでいるのです。ですから、私たちは神が住む神殿として、私たち自身の体を大切にし、清く保ちましょう。私たちの心のうちを、神が喜ばれる香り、すなわち賛美や祈りで満たしましょう。

  Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

  Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

«Hodiaŭa Vorto今日の言葉141209

最近のトラックバック

2014年12月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
無料ブログはココログ

豊中エスペラント会