2016年8月31日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160831

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kiam vi transiros akvon, Mi estos kun vi, kaj trans riverojn, ili vin ne dronigos; kiam vi iros en fajron, vi ne brulvundiĝos, kaj flamo vin ne bruligos. (Jesaja 43:2)

 

 

 

 あなたが水の中を過ぎるときも、わたしはあなたとともにおり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。(イザヤ432節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Jen Mi ordonis al vi: estu forta kaj kuraĝa; ne havu teruron kaj ne timu; ĉar kun vi estas la Eternulo, via Dio, ĉie, kien vi iros. (Josuo 1:9)

 

 Ni kristanoj havas la kialon, ke ni ne necesas timi eĉ en ĉia okazo. Sed en realo ni ofte tuj timas. Maltrakviliĝo regas super nin kaj kuraĝo ne elfontas. Tiam Dio kuraĝigas nin, dirante: estu forta kaj kuraĝa. Ne forgesu, ke ĉiopova Dio ĉiam kaj ĉie kaj ĉiokaze estas kun ni.

 

 

 

 我なんぢに命ぜしにあらずや心を強くしかつ勇め汝の凡て往く處にて汝の神ヱホバ偕(とも)に在せば懼(おそ)るる勿(なか)れ戰慄(おのゝく)なかれ(ヨシュア19節)

 

 私たちクリスチャンは、どんな場合も恐れない理由があります。しかし、現実は何と臆病なのでしょうか。不安にさいなまされ、勇気が湧いてこないときがしばしばです。そんなとき、「心を強くし、かつ勇め」と、神は私たちを励ましてくださいます。全能の神がいつでも、どこにいても、私たちと共にいてくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Kaj la lumo brilas en la mallumo, kaj la mallumo ĝin ne venkis.” (Johano 1:5)

 

光はやみの中に輝いている。やみはこれに打ち勝たなかった。」(ヨハネ15節)

 

lumo 光、灯りKaj Dio diris: Estu lumo; kaj fariĝis lumo. 神は仰せられた。「光があれ。」すると光があった。<lumi光っているLampiroj lumante flugadas ĉirkaŭe蛍が光ながら飛んでいる

 

brili 輝くLa suno hele brilis super li.太陽が彼の頭上で明るく照っていた。

 

venki 勝つvenki siajn rivalojn en la konkursoコンクールでライバルに勝つ Min venkis laceco kaj mi ekdormis.私は疲れに負けて眠り込んだ。

2016年8月30日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160830

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ho, se Mia popolo aŭskultus Min, / Se Izrael irus per Miaj vojoj! Rapide Mi faligus iliajn malamikojn, / Kaj kontraŭ iliajn premantojn Mi direktus Mian manon. (Psalmaro 81:13-14)

 

 

 

 ああ、ただ、わが民がわたしに聞き従い、イスラエルが、わたしの道を歩いたのだったら。わたしはただちに、彼らの敵を征服し、彼らの仇に、わたしの手を向けたのに。」(詩篇811314節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Jen Mi ordonis al vi: estu forta kaj kuraĝa; ne havu teruron kaj ne timu; ĉar kun vi estas la Eternulo, via Dio, ĉie, kien vi iros. (Josuo 1:9)

 

 Ni kristanoj havas la kialon, ke ni ne necesas timi eĉ en ĉia okazo. Sed en realo ni ofte tuj timas. Maltrakviliĝo regas super nin kaj kuraĝo ne elfontas. Tiam Dio kuraĝigas nin, dirante: estu forta kaj kuraĝa. Ne forgesu, ke ĉiopova Dio ĉiam kaj ĉie kaj ĉiokaze estas kun ni.

 

 

 

 我なんぢに命ぜしにあらずや心を強くしかつ勇め汝の凡て往く處にて汝の神ヱホバ偕(とも)に在せば懼(おそ)るる勿(なか)れ戰慄(おのゝく)なかれ(ヨシュア19節)

 

 私たちクリスチャンは、どんな場合も恐れない理由があります。しかし、現実は何と臆病なのでしょうか。不安にさいなまされ、勇気が湧いてこないときがしばしばです。そんなとき、「心を強くし、かつ勇め」と、神は私たちを励ましてくださいます。全能の神がいつでも、どこにいても、私たちと共にいてくださいます。

 

 

 

“Kaj la Dio de ĉia graco, kiu vin alvokis al Sia eterna gloro en Kristo, mem perfektigos, firmigos, plifortigos vin ne longe suferintajn.” (1 Petro 5:10)

 

あらゆる恵みに満ちた神、すなわち、あなたがたをキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなたがたをしばらくの苦しみのあとで完全にし、堅く立たせ、強くし、不動の者としてくださいます。」(Ⅰペテロ510節)

 

alvoki 呼ぶ、呼びかけるalvoki al helpo援助を訴える<voki呼ぶ>voko呼びかけ

 

perfektigi 完成するperfektigi sian parolkapablon会話力に磨きをかける<perfekta完全な

 

firmigi 固める、堅くするfirmigi la teron地面を固める<firma堅固なfirma muskolo筋骨隆々

2016年8月29日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160829

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Sed la frukto de la Spirito estas amo, ĝojo, paco, pacienco, komplezo, bonkoreco, fideleco, mildeco, sinregado; kontraŭ tiaj ne ekzistas leĝo. (Galatoj 5:22-23)

 

 

 

 しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。(ガラテア52223節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Jen Mi ordonis al vi: estu forta kaj kuraĝa; ne havu teruron kaj ne timu; ĉar kun vi estas la Eternulo, via Dio, ĉie, kien vi iros. (Josuo 1:9)

 

 Ni kristanoj havas la kialon, ke ni ne necesas timi eĉ en ĉia okazo. Sed en realo ni ofte tuj timas. Maltrakviliĝo regas super nin kaj kuraĝo ne elfontas. Tiam Dio kuraĝigas nin, dirante: estu forta kaj kuraĝa. Ne forgesu, ke ĉiopova Dio ĉiam kaj ĉie kaj ĉiokaze estas kun ni.

 

 

 

 我なんぢに命ぜしにあらずや心を強くしかつ勇め汝の凡て往く處にて汝の神ヱホバ偕(とも)に在せば懼(おそ)るる勿(なか)れ戰慄(おのゝく)なかれ(ヨシュア19節)

 

 私たちクリスチャンは、どんな場合も恐れない理由があります。しかし、現実は何と臆病なのでしょうか。不安にさいなまされ、勇気が湧いてこないときがしばしばです。そんなとき、「心を強くし、かつ勇め」と、神は私たちを励ましてくださいます。全能の神がいつでも、どこにいても、私たちと共にいてくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Sed ni ĉiuj, per nevualita vizaĝo spegulante la gloron de la Sinjoro, transformiĝas en la saman bildon, de gloro al gloro, kiel el la Sinjoro la Spirito.” (2 Korintanoj 3:18)

 

「私たちはみな、顔のおおいを取りのけられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられて行きます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。」(Ⅱコリント318節)

 

nevuali 覆いを取る<vualoカバー Falis la vualoj de la nokto.夜のとばりが下りた。

 

speguli 写す、反映するArboj spegulas sin sur akvo.木々が水面に映っている。spegulo

 

transformiĝi 変形するLia iama hobio transformiĝis en profesion.かつての趣味が職業に

2016年8月28日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160828

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Jen Mi ordonis al vi: estu forta kaj kuraĝa; ne havu teruron kaj ne timu; ĉar kun vi estas la Eternulo, via Dio, ĉie, kien vi iros. (Josuo 1:9)

 

 

 

 わたしはあなたに命じたではないか。強くあれ。雄々しくあれ。恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神、主が、あなたの行く所どこにでも、あなたとともにあるからである。(ヨシュア19節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Jen Mi ordonis al vi: estu forta kaj kuraĝa; ne havu teruron kaj ne timu; ĉar kun vi estas la Eternulo, via Dio, ĉie, kien vi iros. (Josuo 1:9)

 

 Ni kristanoj havas la kialon, ke ni ne necesas timi eĉ en ĉia okazo. Sed en realo ni ofte tuj timas. Maltrakviliĝo regas super nin kaj kuraĝo ne elfontas. Tiam Dio kuraĝigas nin, dirante: estu forta kaj kuraĝa. Ne forgesu, ke ĉiopova Dio ĉiam kaj ĉie kaj ĉiokaze estas kun ni.

 

 

 

 我なんぢに命ぜしにあらずや心を強くしかつ勇め汝の凡て往く處にて汝の神ヱホバ偕(とも)に在せば懼(おそ)るる勿(なか)れ戰慄(おのゝく)なかれ(ヨシュア19節)

 

 私たちクリスチャンは、どんな場合も恐れない理由があります。しかし、現実は何と臆病なのでしょうか。不安にさいなまされ、勇気が湧いてこないときがしばしばです。そんなとき、「心を強くし、かつ勇め」と、神は私たちを励ましてくださいます。全能の神がいつでも、どこにいても、私たちと共にいてくださいます。

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Mi ĉiam dankas mian Dion pri vi, pro la graco de Dio al vi donita en Kristo Jesuo; ke en ĉio vi riĉiĝis en li, en ĉia parolo kaj ĉia scio;” (1 Korintanoj 1:4-5)

 

「私は、キリスト・イエスによってあなたがたに与えられた神の恵みのゆえに、あなたがたのことをいつも神に感謝しています。というのは、あなたがたは、ことばといい、知識といい、すべてにおいて、キリストにあって豊かな者とされたからです。」(Ⅰコリント145節)

 

graco 恩恵 La graco de Dio estis sur li.神の恵みが彼の上にあった。

 

riĉiĝi 豊かになる<riĉa豊かなkreski en riĉa familio裕福な家庭に育つ

 

parolo 話すこと、話し方parolo kun dialekto方言混じりの話

 

scio 知識、学識Laŭ mia scio li estas senkulpa.私の知っているとことでは、彼は無実だ。

2016年8月27日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160827

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj tuj li alvokis ilin; kaj ili lasis sian patron Zebedeo en la ŝipeto kun la dungitoj, kaj foriris post li. (Marko 1:20)

 

 

 

 すぐに、イエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちといっしょに舟に残して、イエスについて行った。(マルコ120節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Mi estas la Eternulo, via saniganto. (Eliro 15:26)

 

 Ĉiuj senescepte estas malsanuloj. Ĉu vi konsentas kun ĉi tio? Kompreneble homoj, kiu havas malsanon fizike aŭ spirite, estas malsanuloj. Sed tiuj, kiuj pensas mi estas sanulo, estas fakte gravaj malsanaj. Tio estas peko, la grava malsano. Homoj, kiuj estas memcentrikaj kaj malfortaj spirite, havas interne gravan malsanon denaske. Ni ĉiuj estas pardonitaj kaj sanigitaj, ĉar Jesuo recivis punon sur la kruco anstataŭ ni. Per la granda amo, ni ĉiuj fariĝis sanuloj.

 

 

 

 我はヱホバにして汝を醫(いや)す者なればなり(出エジプト1526節)

 

 人はだれも病人ですと言ったら、反発を招くでしょうか。もちろん現在、心身に病を負っている人は病人でしょう。しかし、自分は健康だと思っている人も実は大きな病を抱えているのです。それは、罪という大病です。精神的に弱く、自己中心的な存在である人間そのものが生まれながらにして持つ大病です。イエス様が私たちの身代わりになって十字架上で罰を受けてくださったことによって私たち一人一人の罪が赦され、私たちは癒やされました。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“La Sinjoro ne malrapidas pri la promeso, kiel iuj malrapidecon kalkulas; sed paciencas al vi, volante, ne ke iuj pereu, sed ke ĉiuj venu al pento.” (2 Petro 3:9)

 

「主は、ある人たちがおそいと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえって、あなたがたに対して忍耐深くあられるのであって、ひとりでも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。(Ⅱペテロ39節)

 

malrapidi ゆっくり行くHeliko malrapidas sur branĉo.かたつむりが枝をゆっくりはって行く

 

promeso約束teni promeson約束を守る repreni promeson約束を取り消す

 

kalkuli計算する、…とみなすkalkuli laŭ fingroj指で数える Mi kalkulas pri vi por tiu afero.

 

私はその件に対して君を頼りにしている。

 

perei滅びる La konstraĵoj pereis en flamoj建物は炎につつまれて崩れ去った。

2016年8月26日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160826

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

 sed kiel estas skribite: Tion, kion okulo ne vidis kaj orelo ne aŭdis, / Kaj kio en la koron de homo ne eniris, / Dio preparis por tiuj, kiuj Lin amas. Sed al ni Dio malkaŝis ilin per la Spirito; ĉar la Spirito esploras ĉion, eĉ la profundaĵojn de Dio. (1 Korintanoj 2:9-10)

 

 

 

 まさしく、聖書に書いてあるとおりです。「目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして、人の心に思い浮かんだことのないもの。神を愛する者のために、神の備えてくださったものは、みなそうである。」神はこれを、御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。(Ⅰコリント2910節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Mi estas la Eternulo, via saniganto. (Eliro 15:26)

 

 Ĉiuj senescepte estas malsanuloj. Ĉu vi konsentas kun ĉi tio? Kompreneble homoj, kiu havas malsanon fizike aŭ spirite, estas malsanuloj. Sed tiuj, kiuj pensas mi estas sanulo, estas fakte gravaj malsanaj. Tio estas peko, la grava malsano. Homoj, kiuj estas memcentrikaj kaj malfortaj spirite, havas interne gravan malsanon denaske. Ni ĉiuj estas pardonitaj kaj sanigitaj, ĉar Jesuo recivis punon sur la kruco anstataŭ ni. Per la granda amo, ni ĉiuj fariĝis sanuloj.

 

 

 

 我はヱホバにして汝を醫(いや)す者なればなり(出エジプト1526節)

 

 人はだれも病人ですと言ったら、反発を招くでしょうか。もちろん現在、心身に病を負っている人は病人でしょう。しかし、自分は健康だと思っている人も実は大きな病を抱えているのです。それは、罪という大病です。精神的に弱く、自己中心的な存在である人間そのものが生まれながらにして持つ大病です。イエス様が私たちの身代わりになって十字架上で罰を受けてくださったことによって私たち一人一人の罪が赦され、私たちは癒やされました。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

Bone estas al tiuj, kiuj plenumas Liajn decidojn, / Kiuj serĉas Lin per la tuta koro;” (Psalmaro 119:2)

 

「幸いなことよ。主のさとしを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。」(詩篇1192節)

 

plenumi 実行する、実現させるplenumi sian revojn夢を実現させる<plenaいっぱいの

 

decido 決定、決断ŝanĝi sian decidon決定を変える<decidi決意するŜi decides lerni Esperanton.彼女はエスペラントを学ぶことを決意した。

 

serĉi 探す、得ようと求めるserĉi ŝlosilon en la poŝo.ポケット内の鍵をさがす serĉi adventuron冒険を探し求める serĉanto de la vero真実の探求者

2016年8月25日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160825

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 laŭmezure, kiel ĉiu ricevis donacon, tiel ĝin administrante inter vi, kiel bonaj administrantoj de la diversaspeca graco de Dio; (1 Petro 4:10)

 

 

 

 それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて、互いに仕え合いなさい。(Ⅰペテロ410節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Mi estas la Eternulo, via saniganto. (Eliro 15:26)

 

 Ĉiuj senescepte estas malsanuloj. Ĉu vi konsentas kun ĉi tio? Kompreneble homoj, kiu havas malsanon fizike aŭ spirite, estas malsanuloj. Sed tiuj, kiuj pensas mi estas sanulo, estas fakte gravaj malsanaj. Tio estas peko, la grava malsano. Homoj, kiuj estas memcentrikaj kaj malfortaj spirite, havas interne gravan malsanon denaske. Ni ĉiuj estas pardonitaj kaj sanigitaj, ĉar Jesuo recivis punon sur la kruco anstataŭ ni. Per la granda amo, ni ĉiuj fariĝis sanuloj.

 

 

 

 我はヱホバにして汝を醫(いや)す者なればなり(出エジプト1526節)

 

 人はだれも病人ですと言ったら、反発を招くでしょうか。もちろん現在、心身に病を負っている人は病人でしょう。しかし、自分は健康だと思っている人も実は大きな病を抱えているのです。それは、罪という大病です。精神的に弱く、自己中心的な存在である人間そのものが生まれながらにして持つ大病です。イエス様が私たちの身代わりになって十字架上で罰を受けてくださったことによって私たち一人一人の罪が赦され、私たちは癒やされました。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

Ĉar la justeco de Dio malkaŝiĝas en ĝi de fido al fido, kiel estas skribite: La virtulo vivos per sia fideleco.” (Romanoj 1:17)

 

なぜなら、福音のうちには神の義が啓示されていて、その義は、信仰に始まり信仰に進ませるからです。「義人は信仰によって生きる」と書いてあるとおりです。」(ローマ117節)

 

malkaŝiĝi 明るみに出る<kaŝiĝi隠れる<kaŝi隠すNubo kaŝis la lunon.雲が月を隠した。

 

virtulo 徳のある人La virtuloj neniam vivas en izoliteco. Ili certe ĉiam havas najbarojn.徳孤ならず必ず隣あり(論語)<virto徳、善性La virto sin mem rekompensas.徳は自ら報いる。

 

fideleco忠実ĵuri fidelecon al iu人に忠誠を誓う<fidela忠実なfidela hundo忠実な犬

2016年8月24日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160824

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Eligu mian animon el malliberejo, por ke mi gloru Vian

 

 nomon. / Min ĉirkaŭos la virtuloj, kiam Vi bonfaros al mi. (Psalmaro 142:7)

 

 

 

 私のたましいを、牢獄から連れ出し、私があなたの御名に感謝するようにしてください。正しい者たちが私の回りに集まることでしょう。あなたが私に良くしてくださるからです(詩篇1427節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Mi estas la Eternulo, via saniganto. (Eliro 15:26)

 

 Ĉiuj senescepte estas malsanuloj. Ĉu vi konsentas kun ĉi tio? Kompreneble homoj, kiu havas malsanon fizike aŭ spirite, estas malsanuloj. Sed tiuj, kiuj pensas mi estas sanulo, estas fakte gravaj malsanaj. Tio estas peko, la grava malsano. Homoj, kiuj estas memcentrikaj kaj malfortaj spirite, havas interne gravan malsanon denaske. Ni ĉiuj estas pardonitaj kaj sanigitaj, ĉar Jesuo recivis punon sur la kruco anstataŭ ni. Per la granda amo, ni ĉiuj fariĝis sanuloj.

 

 

 

 我はヱホバにして汝を醫(いや)す者なればなり(出エジプト1526節)

 

 人はだれも病人ですと言ったら、反発を招くでしょうか。もちろん現在、心身に病を負っている人は病人でしょう。しかし、自分は健康だと思っている人も実は大きな病を抱えているのです。それは、罪という大病です。精神的に弱く、自己中心的な存在である人間そのものが生まれながらにして持つ大病です。イエス様が私たちの身代わりになって十字架上で罰を受けてくださったことによって私たち一人一人の罪が赦され、私たちは癒やされました。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Ĉar ĝusta estas la vorto de la Eternulo, / Kaj ĝiu Lia faro estas fidinda.” (Psalmaro 33:4)

 

「まことに、主のことばは正しく、そのわざはことごとく真実である。」(詩篇334節)

 

ĝusta 的確な、当を得たĝusta traduko的確な翻訳 Vi venis en ĝusta momento.あなたはちょうど良い時にやってきた。>ĝusteco的確性

 

faro 行為ĝe la freŝa faro現行犯で>fari作るfari gravan decidon重大な決定をする

 

fidinda 頼りになるfidinda persono信頼できる人物>fidi信頼するfidi ies vorton言葉を信頼する

2016年8月23日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160823

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj li leviĝis, kaj iris al sia patro. Sed kiam li estis ankoraŭ malproksime, lia patro lin vidis kaj kortuŝiĝis, kaj kurinte, falis sur lian kolon kaj lin kisadis. (Luko 15:20)

 

 

 

 こうして彼は立ち上がって、自分の父のもとに行った。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。(ルカ1520節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Mi estas la Eternulo, via saniganto. (Eliro 15:26)

 

 Ĉiuj senescepte estas malsanuloj. Ĉu vi konsentas kun ĉi tio? Kompreneble homoj, kiu havas malsanon fizike aŭ spirite, estas malsanuloj. Sed tiuj, kiuj pensas mi estas sanulo, estas fakte gravaj malsanaj. Tio estas peko, la grava malsano. Homoj, kiuj estas memcentrikaj kaj malfortaj spirite, havas interne gravan malsanon denaske. Ni ĉiuj estas pardonitaj kaj sanigitaj, ĉar Jesuo recivis punon sur la kruco anstataŭ ni. Per la granda amo, ni ĉiuj fariĝis sanuloj.

 

 

 

 我はヱホバにして汝を醫(いや)す者なればなり(出エジプト1526節)

 

 人はだれも病人ですと言ったら、反発を招くでしょうか。もちろん現在、心身に病を負っている人は病人でしょう。しかし、自分は健康だと思っている人も実は大きな病を抱えているのです。それは、罪という大病です。精神的に弱く、自己中心的な存在である人間そのものが生まれながらにして持つ大病です。イエス様が私たちの身代わりになって十字架上で罰を受けてくださったことによって私たち一人一人の罪が赦され、私たちは癒やされました。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“sed kiel estas skribite: Tion, kion okulo ne vidis kaj orelo ne aŭdis, / Kaj kio en la koron de homo ne eniris, / Dio preparis por tiuj, kiuj Lin amas.” (1 Korintanoj 2:9)

 

「まさしく、聖書に書いてあるとおりです。『目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして、人の心に思い浮かんだことのないもの。神を愛する者のために、神の備えてくださったものは、みなそうである。』」(Ⅰコリント29節)

 

 skribi 書くskribi artikolon en la gazetoその雑誌に記事を書く

 

aŭdi 聞こえる、耳にする Unu vido pli taŭgas ol dek aŭdoj.百聞は一見にしかず。

 

prepari 用意する prepari manuskripton por prelego講演の原稿を用意する

2016年8月22日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160822

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj la Eternulo, kiu mem iros antaŭ vi, Li estos kun vi, Li ne foriros de vi kaj ne forlasos vin; ne timu, kaj ne perdu la kuraĝon. (Readmono 31:8)

 

 

 

 主ご自身があなたの先に進まれる。主があなたとともにおられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない。おののいてはならない。(申命記318節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Mi estas la Eternulo, via saniganto. (Eliro 15:26)

 

 Ĉiuj senescepte estas malsanuloj. Ĉu vi konsentas kun ĉi tio? Kompreneble homoj, kiu havas malsanon fizike aŭ spirite, estas malsanuloj. Sed tiuj, kiuj pensas mi estas sanulo, estas fakte gravaj malsanaj. Tio estas peko, la grava malsano. Homoj, kiuj estas memcentrikaj kaj malfortaj spirite, havas interne gravan malsanon denaske. Ni ĉiuj estas pardonitaj kaj sanigitaj, ĉar Jesuo recivis punon sur la kruco anstataŭ ni. Per la granda amo, ni ĉiuj fariĝis sanuloj.

 

 

 

 我はヱホバにして汝を醫(いや)す者なればなり(出エジプト1526節)

 

 人はだれも病人ですと言ったら、反発を招くでしょうか。もちろん現在、心身に病を負っている人は病人でしょう。しかし、自分は健康だと思っている人も実は大きな病を抱えているのです。それは、罪という大病です。精神的に弱く、自己中心的な存在である人間そのものが生まれながらにして持つ大病です。イエス様が私たちの身代わりになって十字架上で罰を受けてくださったことによって私たち一人一人の罪が赦され、私たちは癒やされました。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“sed la Sinjoron Kriston sanktigu en viaj koroj; estu ĉiam pretaj doni defendan respondon al ĉiu, kiu vin demandas pri la motivo de la espero en vi, sed kun humileco kaj timo;” (1 Petro 3:15)

 

むしろ心の中でキリストを主としてあがめなさい。そして、あなたがたのうちにある希望について説明を求める人には、だれにでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。」(Ⅰペテロ315節)

 

preta 用意のできたLa tagmanĝo estas preta.昼食の用意ができている。

 

defenda防衛のdefenda milito防衛戦<defendi守るdefendi patrujon kontraŭ malamikoj

 

motivo動機、理由Kio estas la motivoj de la krimo?犯行の動機は何か

«Hodiaŭa Vorto今日の言葉160821