Hodiaŭa Vorto今日の言葉151130

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Via vorto estas lumilo por miaj piedoj, / Kaj lumo por mia vojo. (Psalmo 119:105)

 

 

 

 なんぢの聖言(みことば)はわがあしの燈火(ともしび)わが路(みち)のひかりなり(詩篇119105節)

 

 

 

 

 

Respondo 応答》

 

 Dio, mi estu tiu, kiu amas Viajn Vortojn. “Kiam vi iros, ili gvidos vin; / Kiam vi kuŝiĝos, ili vin gardos; / Kaj kiam vi vekiĝos, ili parolos kun vi.” (Sentencoj 6:22)

 

 

 

 神よ、私があなたのみことばを愛する者でありますように。「これは汝のゆくとき汝をみちびき 汝の寝(いぬ)るとき汝をまもり 汝の寤(さむ)るとき汝とかたらん」(箴言622節)

| | コメント (0)
|

Hodiaŭa Vorto今日の言葉151129

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj ŝi naskos filon; kaj vi nomos lin JESUO; ĉar li savos sian popolon de ĝiaj pekoj. (Mateo 1:21)

 

 

 

 かれ子を生まん、汝その名をイエスと名づくべし。己が民をその罪より救ひ給ふ故なり。(マタイ121節)

 

 

 

Respondo 応答》

 

 La nomo, Jesuo, estas kara. La signifo de la nomo estas: Dio estas savo. Dio certe liberigis min de miaj pekoj. “Kun Kristo mi krucumiĝis, tamen mi vivas; jam ne mi mem, sed Kristo vivas en mi;” (Galatoj 2:20)

 

 

 

 イエス様のお名前は慕わしい。名前そのものの意味は「神は救い」。私を罪から解放し、救ってくださいました。「我キリストと偕(とも)に十字架につけられたり。最早われ生くるにあらず、キリスト我が内に在(あ)りて生くるなり」(ガラテヤ220節)

 

 

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

| | コメント (0)
|

Hodiaŭa Vorto今日の言葉151128

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 ricevinte rememoron pri la sincera fido, kiu estas en vi, kaj kiu loĝis unue en via avino Lois kaj en via patrino Eŭnike, kaj, mi konvinkiĝis, en vi ankaŭ. (2 Timoteo 1:5)

 

 

 

 是なんぢに在る虚僞(いつはり)なき信仰をおもひ出すに因りてなり。その信仰の曩(うち)に汝の祖母ロイス及び母ユニケに宿りしごとく、汝にも然るを確信す。(Ⅱテモテ15節)

 

 

 

Respondo 応答》

 

 “La sincera fido” perbuŝe herediĝu al gefiloj. “Kredu al la Sinjoro Jesuo, kaj vi estos savita, vi kaj via familio.” (Agoj 16:31)

 

 

 

 「虚偽(いつは)りなき信仰」が子に孫に伝承されていきますように。「主イエスを信ぜよ、然らば汝も汝の家族も救はれん」(使徒1631節)

| | コメント (0)
|

Hodiaŭa Vorto今日の言葉151127

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 La atestanto de tio diras: Vere, mi rapide venos. Amen; venu, Sinjoro Jesuo. (Apokalipso 22:20)

 

 

 

 これらの事を證(あかし)する者いひ給ふ『然り、われ速かに到らん』アァメン、主イエスよ、來りたまへ。(黙示録2220節)

 

 

 

Respondo 応答》

 

 Ni kristanoj devas diri fojfoje: Venu, Sinjoro Jesuo. Kvankam Jesuo ĉiam iras kun mi, mi foje ne povas vidi Lin pro miaj mallumaj okuloj de animo. Tiam Jesuo respondas: Mi ĉiam estas kun vi. Ne maltrankviliĝu.

 

 

 

 「主イエスよ、來りたまへ」と、私たちクリスチャンは日に何度も言うべきです。イエス様は私と共に歩んでくださっていますが、私の霊の目が暗くなって、見えないときがあります。そんなとき、主イエスは「いつもあなたと一緒にいるよ」と言ってくださいます。

| | コメント (0)
|

Hodiaŭa Vorto今日の言葉151126

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 preĝu senĉese; (1 Tesalonikanoj 5:17)

 

 

 

 絶えず祈れ、(Ⅰテサロニケ517節)

 

 

 

Respondo 応答》

 

 Ni preĝu kiel ni senĉese spiras. Kiam ni enspiras, ni sentu la gracon de Dio, kio estas senĉese enverŝata. Kiam ni elspiras, ni donu dankon al Li. Ni preĝu ke ni preĝu senĉese.

 

 

 

 呼吸するように祈りましょう。息を吸うときに神の恵みが注ぎ込まれていることを感じ、息を吐くとき、神に感謝しましょう。絶えず祈り心でいることができるよう祈りましょう。

| | コメント (0)
|

Hodiaŭa Vorto今日の言葉151125

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ĝoju en la Sinjoro ĉiam; denove mi diros: Ĝoju. (Filipianoj 4:4)

 

 

 

 汝ら常に主にありて喜べ、我また言ふ、なんぢら喜べ。(ピリピ44節)

 

 

 

 

 

Respondo 応答》

 

 Ni ĝoju nian Sinjoron. “Benu, ho mia animo, la Eternulon, / Kaj ne forgesu ĉiujn Liajn bonfarojn.” (Psalmo 103:2), “ĉar ĉi tiu tago estas sankta al nia Sinjoro; kaj ne malĝoju, ĉar la ĝojo pri la Eternulo estas via forto.” (Neĥemia 8:10)

 

 

 

 主の恵みを喜びましょう。「わがたましひよヱホバを讃(ほめ)まつれ そのすべての恩惠(めぐみ)をわするるなかれ」(詩篇1032節)、「此日(このひ)は我らの主の聖日(きよきひ)なり汝ら憂ふることをせざれヱホバを喜ぶ事は汝らの力なるぞかしと」(ネヘミヤ810節)

| | コメント (0)
|

Hodiaŭa Vorto今日の言葉151124

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj aperis al li la anĝelo de la Eternulo, kaj diris al li: La Eternulo estas kun vi, brava heroo! (Juĝistoj 6:12)

 

 

 

 ヱホバの使(つかひ)之に現れて剛勇丈夫(ますらたけを)よ ヱホバ汝とともに在(いま)すといひたれば(士師記612節)

 

 

 

 

 

Respondo 応答》

 

 Ni, kristanoj, estas bravaj herooj de la fido. En la mondo ankaŭ ni vivas pozitive kiel heroo. Ĉar Dio ĉiopava, ĉioscia, kaj ĉioama estas kun ni. “La Eternulo estas kun mi, mi ne timas; / Kion faros al mi homo?” (Psalmo 118:6)

 

 

 

 私たちクリスチャンは、信仰の勇敢なヒーローです。世の中にあっても、勇敢に前向きに生きます。全知全能全愛の神が私たちと共にいてくださいますから。「ヱホバわが方(かた)にいませばわれにおそれなし 人われに何をなしえんや」(詩篇1186節)

| | コメント (0)
|

Hodiaŭa Vorto今日の言葉151123

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Plantitaj en la domo de la Eternulo, / Ili verdestas en la kortoj de nia Dio. Ili floras ankoraŭ en la maljuneco, / Estas sukplenaj kaj freŝaj, / Por sciigi, ke la Eternulo estas justa, / Mia fortikaĵo, kaj ne ekzistas en Li maljusteco. (Psalmo 92:13-15)

 

 

 

 ヱホバの宮にうゑられしものはわれらの神の大庭にさかえん かれらは年老(としおひ)てなほ果(み)をむすび豊かにうるほひ緑の色みちみちて ヱホバの直きものなることを示すべし ヱホバはわが巌(いは)なりヱホバには不義なし(詩篇9213-15節)

 

 

 

 

 

Respondo 応答》

 

 Dio, kiu amas nin, uzas eĉi min kaj danas novan forton ĉiutage al mi, kiu eniras en la krepuskon de la vivo. “Kaj li estos kiel arbo, plantita apud akvaj torentoj, / Donanta sian frukton en sia tempo, / Kaj kies folio ne velkas; / Kaj en ĉio, kion li faras, li sukcesos.” (Psalmo 1:3)

 

 

 

 私たちを愛する神は、人生の黄昏(たそがれ)期に入った私をも用いてくださり、日々、新しい力を与えてくださいます。「かかる人は水流(ながれ)のほとりにうゑし樹の期(とき)にいたりて實をむすび 葉もまた凋(しぼ)まざるごとく その作(なす)ところ皆さかえん」(詩篇13節)

| | コメント (0)
|

Hodiaŭa Vorto今日の言葉151122

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 En mia premiteco mi vokis la Eternulon, / Kaj al mia Dio mi vokis; / Kaj el Sia templo Li aŭdis mian voĉon, / Kaj mia krio atingis Liajn orelojn. Kaj Li elkondukis min en vastan lokon; / Li liberigis min, ĉar Li estas favora al mi. (2 Samuel 22:7,20)

 

 

 

 われ艱難(なやみ)のうちにヱホバをよびまたわが神に龥(よばは)れりヱホバ其殿(そのみや)よりわが聲をききたまひわが喊呼(さけび)其耳にいりぬ  我を廣き處にひきいだしわれを喜ぶがゆゑに我をすくひたまへり(Ⅱサムエル22720節)

 

 

 

Respondo 応答》

 

 Dio ĉiela estas favora al ni kaj amas nin. Ni ne deziras plu pli ol tio. “Ĉar vi estas kara en Miaj okuloj, vi estis honorita kaj Mi vin amas;” (Jesaja 43:4)

 

 

 

 天の父は、私たちを喜んでくださいます。私たちを愛してくださいます。私たちはそれ以上何を求めましょう。「われ看(み)てなんぢを寶(たから)とし尊きものとして亦なんぢを愛す」(イザヤ434節)

 

 

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

| | コメント (0)
|

Hodiaŭa Vorto今日の言葉151121

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Pentu do, kaj konvertiĝu, por ke viaj pekoj estu forviŝitaj, por ke venu tempoj de refreŝiĝo de la vizaĝo de la Eternulo, (Agoj 3:19)

 

 

 

 然れば汝ら罪を消されん爲に、悔改めて心を轉ぜよ。これ主の御前より慰安(なぐさめ)の時きたり、(使徒319節)

 

 

 

Respondo 応答》

 

 Niaj ĉiuj pekoj estas nuligitaj pro la morto de Jesuo sur la kruco. Ni nenion timas, ĉar ni ricevis la deklaron de senkulpeco. Ni nur donas dankon al Dio. “Benu, ho mia animo, la Eternulon, / Kaj ne forgesu ĉiujn Liajn bonfarojn.” (Psalmo 103:2)

 

 

 

 私たちのすべての罪は、イエス様の十字架の死によって帳消しになりました。無罪の宣告を受けた私たちは、何も恐れる必要はありません。ただ感謝あるのみです。「わがたましひよヱホバを讃(ほめ)まつれ そのすべての恩惠(めぐみ)をわするるなかれ」(詩篇1032節)

| | コメント (0)
|

«Hodiaŭa Vorto今日の言葉151120