2016年2月 8日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160208

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 La nomo de la Eternulo estas fortika turo: / Tien kuras virtulo, kaj estas ŝirmata. (Sentencoj 18:10)

 

 

 

 ヱホバの名はかたき櫓(やぐら)のごとし 義者(ただしき)は之(これ)に走りいりて救を得(う)(箴言1810節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj ne ebriiĝu per vino, en kio estas diboĉo, sed pleniĝu per la Spirito; parolante unu al alia per psalmoj kaj himnoj kaj kantoj spiritaj, kantante kaj psalmante en viaj koroj al la Sinjoro, (Efesanoj 5:18-19)

 

 La Biblio klare ordonas, ke ni ne ebriiĝu. Trotrinkado kaj tromanĝado malbone influas al nia korpo, kaj kondukas nian spiriton nekontronebla. Cetere multe da embarasoj ĉirkaŭen okazas. Ni ĝisfunde gardu nin de trotinkado. Male pleniĝante per la Sankta Spirito ni parolu reciproke kaj kantu al Dio.

 

 

 

 酒に醉ふな、放蕩(ほうたう)はその中(うち)にあり、むしろ御靈にて滿され、詩と讃美と靈の歌とをもて語り合ひ、また主に向ひて心より且(かつ)うたひ、かつ讃美せよ。(エペソ51819節)

 

 聖書は明確に「酒に酔うな」と命じています。飲み過ぎは体に害をもたらすだけでなく、精神的コントロールの失調を来たし、自己と周辺に多大な迷惑を与えます。徹底的に慎みましょう。むしろ聖霊に満たされて語り合い、神を賛美しましょう。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Post tiuj okazintaĵoj Dio provis Abrahamon, kaj diris al li: Abraham! Kaj tiu respondis: Jen mi estas.” (Genezo 22:1)

 

「これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に会わせられた。神は彼に、「アブラハムよ」と呼びかけられると、彼は、「はい。ここにおります」と答えた。(創世記1926節)

 

okazintaĵo 出来事<okazi起きる Kio okazis al vi?どうしたんですか。

 

provi 試しに…してみる、試練を与える Mem trovu!自分でやってみて! Dio trovis lin per malfeliĉo.神が彼に不幸という試練を課した。provi diversajn metiojnいろんな職についてみる

| | コメント (0)

2016年2月 7日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160207

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Sed justeco fluu kiel akvo, kaj vero kiel potenca torento. (Amos 5:24)

 

 

 

 公道(おほやけ)を水のごとくに正義をつきざる河のごとくに流れしめよ(アモス524節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Kaj ne ebriiĝu per vino, en kio estas diboĉo, sed pleniĝu per la Spirito; parolante unu al alia per psalmoj kaj himnoj kaj kantoj spiritaj, kantante kaj psalmante en viaj koroj al la Sinjoro, (Efesanoj 5:18-19)

 

 La Biblio klare ordonas, ke ni ne ebriiĝu. Trotrinkado kaj tromanĝado malbone influas al nia korpo, kaj kondukas nian spiriton nekontronebla. Cetere multe da embarasoj ĉirkaŭen okazas. Ni ĝisfunde gardu nin de trotinkado. Male pleniĝante per la Sankta Spirito ni parolu reciproke kaj kantu al Dio.

 

 

 

 酒に醉ふな、放蕩(ほうたう)はその中(うち)にあり、むしろ御靈にて滿され、詩と讃美と靈の歌とをもて語り合ひ、また主に向ひて心より且(かつ)うたひ、かつ讃美せよ。(エペソ51819節)

 

 聖書は明確に「酒に酔うな」と命じています。飲み過ぎは体に害をもたらすだけでなく、精神的コントロールの失調を来たし、自己と周辺に多大な迷惑を与えます。徹底的に慎みましょう。むしろ聖霊に満たされて語り合い、神を賛美しましょう。

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Ne donu sanktaĵon al la hundoj, nek ĵetu viajn perlojn antaŭ la porkoj; por ke ili ne premu ilin sub la piedoj, nek poste, sin turninte, disŝiru vin.” (Mateo 7:6)

 

「聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に、真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり、向き直ってあなたがたを引き裂くでしょうから。」(マタイ76節)

 

ĵeti 放り投げる、たたきつける、放出する ĵeti al iu ŝtonon人に石を投げる ĵeti respondecon sur iun人に責任を負わせる ĵeti fumon煙をはき出す (感情を)持たせる ĵeti iun ĝojon喜ばせる premi 押さえる、圧迫する、押さえつける premi butononボタンを押す Ŝi premis lin al si.彼女は彼を抱きしめた。  perlo 真珠 porko 豚 turninte振り向いて

 

disŝiriŝiri引きちぎる、引き裂くŝiri paĝon de kajeroノートのページを引きちぎる dis-ばらばらに disŝiri leteron手紙をびりびりに破る

| | コメント (0)

2016年2月 6日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160206

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 sed la langon neniu povas subigi; ĝi estas malkvieta malbono, plena de mortiga veneno. (Jakobo 3:8)

 

 

 

 されど誰も舌を制すること能はず、舌は動きて止まぬ惡にして死の毒の滿つるものなり。(ヤコブ38節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Transdonu al la Eternulo viajn farojn; / Tiam viaj entreprenoj staros forte. (Sentencoj 16:3)

 

 Kiam ni faras entreprenojn konfidante nur sian potencon, plejmulte, niaj entreprenoj malsukcesos. Se sukucesas, fiereco nur venas al ni. Kiam ni faras ion, ni fidas al Dio, kiu kreis la ĉielon kaj la teron, kaj amas nin. Ĉar ĉiopova kaj ĉioscia Dio de amo ĉiam gardas kaj kondukas nin, kia ajn okazas al ni, la rezulto estos la plej bonaĵo. Se malfacila afero okazas, Dio kondukas nin al la plej bono. Fidu Lin. Ĉar Dio faras nur la plej bonaĵon.

 

 なんぢの作爲(わざ)をヱホバに託(まか)せよ さらば汝の謀(はか)るところ必ず成るべし(箴言163節)

 

 自分だけの能力に頼って事を行うと、多くの場合、失敗します。もしうまくいっても、高慢の原因になります。私たちは、何かをなそうとするとき、天地を創られ、私たちを愛してくださる神に信頼します。全知全能で愛の神が私たちを守り、導いてくださるので、どんな場合でも、結果は最善です。神は最善しかできませんから。難しい問題が起きても、神に任せましょう。神は最善を成してくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Kaj kial vi zorgas pri vestaĵo? Pripensu la liliojn de la kampo, kiel ili kreskas; ili ne laboras, nek ŝpinas;” (Mateo 6:28)

 

「なぜ着物のことで心配するのですか。野のゆりがどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。」(マタイ628節)

 

zorgi 気遣う、心配する La geedzoj kunlabore zorgas pri la maljunulo.その夫婦は協力してその老人の世話をしている。 Ne zorgu pri mi.私のことは心配するな。

 

vestaĵo 着物、衣類<vesti着せる、装うvesti sin strange奇抜な服装をする

 

ŝpini 紡ぐ、(蚕が)糸をはきだすSilkraŭpoj ŝpinas kokonon.蚕が繭を作っている。

| | コメント (0)

2016年2月 5日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160205

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

 Tiel same via lumo lumu antaŭ homoj, por ke ili vidu viajn bonajn farojn, kaj gloru vian Patron, kiu estas en la ĉielo. (Mateo 5:16)

 

 

 

 かくのごとく汝らの光を人の前にかがやかせ。これ人の汝らが善き行爲(わざ)を見て、天にいます汝らの父を崇(あが)めん爲なり。(マタイ516節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Transdonu al la Eternulo viajn farojn; / Tiam viaj entreprenoj staros forte. (Sentencoj 16:3)

 

 Kiam ni faras entreprenojn konfidante nur sian potencon, plejmulte, niaj entreprenoj malsukcesos. Se sukucesas, fiereco nur venas al ni. Kiam ni faras ion, ni fidas al Dio, kiu kreis la ĉielon kaj la teron, kaj amas nin. Ĉar ĉiopova kaj ĉioscia Dio de amo ĉiam gardas kaj kondukas nin, kia ajn okazas al ni, la rezulto estos la plej bonaĵo. Se malfacila afero okazas, Dio kondukas nin al la plej bono. Fidu Lin. Ĉar Dio faras nur la plej bonaĵon.

 

 なんぢの作爲(わざ)をヱホバに託(まか)せよ さらば汝の謀(はか)るところ必ず成るべし(箴言163節)

 

 自分だけの能力に頼って事を行うと、多くの場合、失敗します。もしうまくいっても、高慢の原因になります。私たちは、何かをなそうとするとき、天地を創られ、私たちを愛してくださる神に信頼します。全知全能で愛の神が私たちを守り、導いてくださるので、どんな場合でも、結果は最善です。神は最善しかできませんから。難しい問題が起きても、神に任せましょう。神は最善を成してくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Kaj Sara diris: Ridindaĵon faris al mi Dio; ĉiu, kiu aŭdos, ridos pri mi.” (Genezo 21:6)

 

「サラは言った。『神は私を笑われました。聞く者はみな、私に向かって笑うでしょう。』」(創世記216節)

 

ridindaĵo 笑いもの、笑いの的<ridindaおかしな、ばかげたridinda kostumoおかしな衣装<ridi笑うlaŭte ridi大声で笑う Ŝiaj okuloj petoleme ridis.彼女の眼はいたずらっぽく笑っていた。

 

aŭdi聞こえる Li aŭdis pafon.彼は銃声を聞いた。Mi aŭdis de ŝi nenion.彼女からは何の便りもない。

 

diri 言葉に出す、言う、書かれている En la Biblio estas dirite, ke …と聖書には書かれている

| | コメント (0)

2016年2月 4日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160204

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Pri nenio trozorgu; sed pri ĉio, per preĝo kaj peto kun dankesprimo, viaj deziroj sciiĝu al Dio. (Filipianoj 4:6)

 

 

 

 何事をも思ひ煩ふな、ただ事ごとに祈をなし、願をなし、感謝して汝らの求を神に告げよ。(マタイ46節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Transdonu al la Eternulo viajn farojn; / Tiam viaj entreprenoj staros forte. (Sentencoj 16:3)

 

 Kiam ni faras entreprenojn konfidante nur sian potencon, plejmulte, niaj entreprenoj malsukcesos. Se sukucesas, fiereco nur venas al ni. Kiam ni faras ion, ni fidas al Dio, kiu kreis la ĉielon kaj la teron, kaj amas nin. Ĉar ĉiopova kaj ĉioscia Dio de amo ĉiam gardas kaj kondukas nin, kia ajn okazas al ni, la rezulto estos la plej bonaĵo. Se malfacila afero okazas, Dio kondukas nin al la plej bono. Fidu Lin. Ĉar Dio faras nur la plej bonaĵon.

 

 なんぢの作爲(わざ)をヱホバに託(まか)せよ さらば汝の謀(はか)るところ必ず成るべし(箴言163節)

 

 自分だけの能力に頼って事を行うと、多くの場合、失敗します。もしうまくいっても、高慢の原因になります。私たちは、何かをなそうとするとき、天地を創られ、私たちを愛してくださる神に信頼します。全知全能で愛の神が私たちを守り、導いてくださるので、どんな場合でも、結果は最善です。神は最善しかできませんから。難しい問題が起きても、神に任せましょう。神は最善を成してくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Kaj lia edzino ekrigardis malantaŭen, kaj ŝi fariĝis kolono el salo.” (Genezo 19:26)

 

「ロトのうしろにいた彼の妻は、振り返ったので、塩の柱になってしまった。(創世記1926節)

 

ekrigardi malantaŭen後ろを見始めた

 

fariĝi …になる、できあがる Fariĝis rondo de homoj.人の輪ができあがる。 La kunabo fariĝis maltrankvila.少年は不安になった。

 

kolono de salo塩の柱 ĉarpenti kolojn柱を建てる

| | コメント (0)

2016年2月 3日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160203

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

Kvazaŭ de graso kaj oleo satiĝus mia animo, / Kaj per vortoj de kanto Vin gloradus mia buŝo. Kiam mi rememoras Vin sur mia lito, / En ĉiuj partoj de la nokto mi meditas pri Vi. (Psalmo 63:5-6)

 

 

 

 われ床にありて汝をおもひいで夜の更(ふけ)るままになんぢを深くおもはん時 わがたましひは髓(ずゐ)と脂(あぶら)とにて饗(もてな)さるるごとく飽(あく)ことをえ わが口はよろこびの口唇(くちびる)をもてなんぢを讃(ほめ)たたへん(詩篇6356節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Transdonu al la Eternulo viajn farojn; / Tiam viaj entreprenoj staros forte. (Sentencoj 16:3)

 

 Kiam ni faras entreprenojn konfidante nur sian potencon, plejmulte, niaj entreprenoj malsukcesos. Se sukucesas, fiereco nur venas al ni. Kiam ni faras ion, ni fidas al Dio, kiu kreis la ĉielon kaj la teron, kaj amas nin. Ĉar ĉiopova kaj ĉioscia Dio de amo ĉiam gardas kaj kondukas nin, kia ajn okazas al ni, la rezulto estos la plej bonaĵo. Se malfacila afero okazas, Dio kondukas nin al la plej bono. Fidu Lin. Ĉar Dio faras nur la plej bonaĵon.

 

 なんぢの作爲(わざ)をヱホバに託(まか)せよ さらば汝の謀(はか)るところ必ず成るべし(箴言163節)

 

 自分だけの能力に頼って事を行うと、多くの場合、失敗します。もしうまくいっても、高慢の原因になります。私たちは、何かをなそうとするとき、天地を創られ、私たちを愛してくださる神に信頼します。全知全能で愛の神が私たちを守り、導いてくださるので、どんな場合でも、結果は最善です。神は最善しかできませんから。難しい問題が起きても、神に任せましょう。神は最善を成してくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Feliĉaj estas la malriĉaj en spirito, ĉar ilia estas la regno de la ĉielo.” (Mateo 5:3)

 

「心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。」(マタイ53節)

 

feliĉa 幸せなfeliĉa finoハッピーエンドfeliĉa akuŝo無事な出産 Mi estas tre feliĉa revedi vin. 君に再会できてとてもうれしい。

 

regno 国、国家、界regno de animaloj動物界 ŝtato国家、国liberalisma ŝtato自由主義国家

 

spirito精神、心、霊 sprito kaj materio精神と物質 spirit de la tempo時代の精神

| | コメント (0)

2016年2月 2日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160202

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ĉar ni estas Lia faritaĵo, kreitaj en Kristo Jesuo por bonaj faroj, kiujn antaŭaranĝis Dio, por ke ni iradu en ili.  (Efesanoj 2:10)

 

 

 

 我らは神に造られたる者にして、神の預(あらか)じめ備へ給ひし善き業(わざ)に歩むべく、キリスト・イエスの中(うち)に造られたるなり。(エペソ210節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Transdonu al la Eternulo viajn farojn; / Tiam viaj entreprenoj staros forte. (Sentencoj 16:3)

 

 Kiam ni faras entreprenojn konfidante nur sian potencon, plejmulte, niaj entreprenoj malsukcesos. Se sukucesas, fiereco nur venas al ni. Kiam ni faras ion, ni fidas al Dio, kiu kreis la ĉielon kaj la teron, kaj amas nin. Ĉar ĉiopova kaj ĉioscia Dio de amo ĉiam gardas kaj kondukas nin, kia ajn okazas al ni, la rezulto estos la plej bonaĵo. Se malfacila afero okazas, Dio kondukas nin al la plej bono. Fidu Lin. Ĉar Dio faras nur la plej bonaĵon.

 

 なんぢの作爲(わざ)をヱホバに託(まか)せよ さらば汝の謀(はか)るところ必ず成るべし(箴言163節)

 

 自分だけの能力に頼って事を行うと、多くの場合、失敗します。もしうまくいっても、高慢の原因になります。私たちは、何かをなそうとするとき、天地を創られ、私たちを愛してくださる神に信頼します。全知全能で愛の神が私たちを守り、導いてくださるので、どんな場合でも、結果は最善です。神は最善しかできませんから。難しい問題が起きても、神に任せましょう。神は最善を成してくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Sed responde li diris: Estas skribite: Ne per la pano sole vivas homo, sed per ĉiu vorto, kiu eliras el la buŝo de Dio.” (Mateo 4:4)

 

「イエスは答えて言われた。『人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つのことばによる』と書いてある。」(マタイ44節)

 

responde 答えて<respondi答える Al via demand mi respondas la jenon.ご質問には以下のように答えます。

 

solesola唯一の、たった一つのsola filo一人息子 sola efika rimedo唯一の有効な手段

 

buŝo promeni kun pipo en la buŝo口にパイプをくわえて散歩する

| | コメント (0)

2016年2月 1日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160201

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Jesuo diris al li: Ĉu mi estas kun vi tiel longan tempon, kaj vi min ne konas, Filipo? tiu, kiu vidis min, vidis ankaŭ la Patron; kiel vi diras: Montru al ni la Patron? (Johano 14:9)

 

 

 

 イエス言ひ給ふ『ピリポ、我かく久しく汝らと偕に居りしに、我を知らぬか。我を見し者は父を見しなり、如何なれば「我らに父を示せ」と言ふか。(ヨハネ149節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Transdonu al la Eternulo viajn farojn; / Tiam viaj entreprenoj staros forte. (Sentencoj 16:3)

 

 Kiam ni faras entreprenojn konfidante nur sian potencon, plejmulte, niaj entreprenoj malsukcesos. Se sukucesas, fiereco nur venas al ni. Kiam ni faras ion, ni fidas al Dio, kiu kreis la ĉielon kaj la teron, kaj amas nin. Ĉar ĉiopova kaj ĉioscia Dio de amo ĉiam gardas kaj kondukas nin, kia ajn okazas al ni, la rezulto estos la plej bonaĵo. Se malfacila afero okazas, Dio kondukas nin al la plej bono. Fidu Lin. Ĉar Dio faras nur la plej bonaĵon.

 

 なんぢの作爲(わざ)をヱホバに託(まか)せよ さらば汝の謀(はか)るところ必ず成るべし(箴言163節)

 

 自分だけの能力に頼って事を行うと、多くの場合、失敗します。もしうまくいっても、高慢の原因になります。私たちは、何かをなそうとするとき、天地を創られ、私たちを愛してくださる神に信頼します。全知全能で愛の神が私たちを守り、導いてくださるので、どんな場合でも、結果は最善です。神は最善しかできませんから。難しい問題が起きても、神に任せましょう。神は最善を成してくださいます。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Kaj Sara ekridis interne, dirante: Ĉu kiam mi kadukiĝis, mi havus ankoraŭ volupton? kaj mia sinjoro estas ja maljuna!” (Genezo 18:12)

 

「それでサラは心の中で笑ってこう言った。『老いぼれてしまったこの私に、何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。』」(創世記1812節)

 

ekridi 笑い出す<ridi笑うlaŭte ridi大声で笑う Ŝiaj okuloj petoleme ridis.彼女の眼はいたずらっぽく笑っていた。petolaはしゃいだ、ふざけた、冗談の

 

kadukiĝi老衰する、朽ちる<kaduka老朽の、老いぼれた kaduka aspekto古ぼけた外観

 

volupto快楽、色欲、肉欲 agi laŭ la ordono de volupto欲望のおもむくままに行動する

| | コメント (0)

2016年1月31日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160131

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kiu havas orelojn, tiu aŭdu. (Mateo 13:9)

 

 

 

 耳ある者は聽(き)くべし(マタイ139節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Transdonu al la Eternulo viajn farojn; / Tiam viaj entreprenoj staros forte. (Sentencoj 16:3)

 

 Kiam ni faras entreprenojn konfidante nur sian potencon, plejmulte, niaj entreprenoj malsukcesos. Se sukucesas, fiereco nur venas al ni. Kiam ni faras ion, ni fidas al Dio, kiu kreis la ĉielon kaj la teron, kaj amas nin. Ĉar ĉiopova kaj ĉioscia Dio de amo ĉiam gardas kaj kondukas nin, kia ajn okazas al ni, la rezulto estos la plej bonaĵo. Se malfacila afero okazas, Dio kondukas nin al la plej bono. Fidu Lin. Ĉar Dio faras nur la plej bonaĵon.

 

 なんぢの作爲(わざ)をヱホバに託(まか)せよ さらば汝の謀(はか)るところ必ず成るべし(箴言163節)

 

 自分だけの能力に頼って事を行うと、多くの場合、失敗します。もしうまくいっても、高慢の原因になります。私たちは、何かをなそうとするとき、天地を創られ、私たちを愛してくださる神に信頼します。全知全能で愛の神が私たちを守り、導いてくださるので、どんな場合でも、結果は最善です。神は最善しかできませんから。難しい問題が起きても、神に任せましょう。神は最善を成してくださいます。

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Kiam Abram havis la aĝon de naŭdek naŭ jaroj, aperis la Eternulo al Abram,” (Genezo 17:1)

 

「アブラムが九十九歳になったとき主はアブラムに現われ、(創世記171節)

 

havi la aĝon de naŭdek naŭ jaroj 99歳になる

 

aperi 現れる、登場する、…だと思われる、見える Iu nekonato aperis ĉe la pordo.ドアのところに見知らぬ人が現れた。 aperi senkulpa無実に思われる En la gazeto aperis ŝia artikolo.新聞に彼女の記事が載った。

| | コメント (0)

2016年1月30日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉160130

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

 Kaj ni ne laciĝu en bonfarado; ĉar ĝustatempe ni rikoltos, se ni ne senfortiĝos. (Galatoj 6:9)

 

 

 

 われら善をなすに倦(う)まざれ、もし撓(たゆ)まずば、時いたりて刈り取るべし。(ガラテヤ69節)

 

 

 

Memoru la Vorton de ĉisemajno 今週の聖句》

 

 Ni do estas ambasadoroj pro Kristo, (2 Korintanoj 5:20)

 

 Ambasadoro estas la reprezentanto, kiu havas la eksterordinaran plenrajton por sia ŝtato en fremdujo. Tien li aŭ ŝi estas sendita kaj intertraktas kun fremduloj. Ni kristanoj estas la ambasadoroj senditaj de la ŝtato de Dio, ŝtato de Kristo. Tie do, kie ni loĝas, ni proklamas al fremduloj pri la evangelio, la mesaĝo de savo. Farante tiele ni pligrandigu la ŝtaton de Dio! Kaj la kredantoj multiĝu. Tio ĉi estas nia misiono.

 

 されば我等はキリストの使者たり、(Ⅱコリント520節)

 

 エスペラント訳のambasadoroは「特命全権大使」です。つまり、外国に駐在し、最高級の外交使節として、その国との外交交渉を行う人です。私たちクリスチャンは、神の国、キリストの国の特命全権大使です。キリストから現住地に遣わされた者として、私たちは神の国を宣伝します。キリストの福音を宣教し、キリストの救いを信じる人を増やし、キリストの国を拡大しましょう。これが私たちの使命です。

 

 

 

Hodiaŭa Esperanto 今日のエスペラント》

 

“Kaj ŝi naskos filon; kaj vi nomos lin JESUO; ĉar li savos sian popolon de ĝiaj pekoj.” (Mateo 1:21)

 

「マリヤは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です(マタイ121節)

 

naski 産む>naskiĝi生まれる Li naskiĝis en Kioto.彼は京都で生まれた。

 

nomi なずける、…という名で呼んでいる Kiel oni nomas tiun ilon?この道具は何と言う名で呼ばれていますか。<nomo名前、名声 postlasi sian nomon後世に名を残す nomeすなわち、つまり

 

savi 救う Mi savos vin el la mano de malbonuloj.あなたを悪人の手から助けよう。

| | コメント (0)

«Hodiaŭa Vorto今日の言葉160129